Attefallshus

Bygglovsritningar

1 kvm - 25 kvm: 3900 :-
26 kvm - 70 kvm: 5900 :-
71 kvm - 150 kvm: 8900 :-
150+ kvm: Offert  

* Priser gäller för Bygglovsritningar (Fasadritning, sektionsritning, planritningar, situationsplan & markplaneringsritning).


Konstruktionsritningar

Detaljritningar (Väggar, tak & grund)
Konstruktionsberäkningar
Dimensionering
Konstruktionsdokumentation
Övriga konstruktionshandlingar
Priser från 2900kr

Vid val av bygglovsritningar & konstruktionsritningar via oss på Bygglovsexperten får ni 10% på alla ritningar. Ring för offert.


VVS-ritningar

Ventilation
Värmesystem
Sanitet
Dagvatten
Avlopp
Måttsättning
Priser från 2900kr

Kontrollansvarig

Vår kontrollansvarige kommer hjälpa dig ta fram en kontrollplan
Att ha en kontrollansvarig är i de flesta kommuner ett krav där bygglov krävs
Vi hjälper dig med en certifierad kontrollansvarig i hela Sverige
Priser från 3900kr
Ett attefallshus vid kanten av en sjö.

Går du i tankarna att bygga dig ett eget Attefallshus men inte riktigt kommit igång med planerna än, vilken tur för reglerna ändrades nyligen. Du får nu bygga ett Attefallshus utan bygglov, huset får vara på 30 kvm placerat på din tomt. Har du ett Attefallshus eller en friggebod redan på din tomt kan du enligt nya regler bygga ut utan att du behöver förs söka ett bygglov. Tidigare har det gällt att du fått bygga ut bostadsvillor med 15 kvm alternativt 10 kvm om du bygger Attefallshus. Ett Attefallshus på 30 kvm omfattas även också av reglerna, både under och före byggprocessen.


Här kommer mer information om vad exakt det är som gäller

Från 2020 1 mars gäller nya regler för Attefallshus. Lagförslaget skickade ut 2019 i juli och gäller från 2020 1 mars. Reglerna innebär att ett Attefallshus blir mer anpassat som ett permanentbostadshus med tillhörande 2–3 kvm boarea (BOA). Det ger en mycket större möjlighet och frihet att möblera invändigt precis så som du själv vill att det ska vara. Vid en kort sammanfattning är de nya reglerna mer flexibla och generösa vilket dock medför att det är lättare för en granne att göra en överklagan.

Nya lagförslaget har 3 förändringar som är stora ifall man ser till tidigare regler:
 • Du får fortfarande göra utbyggnad på ditt Attefallshus på 40 kvm bruttoarea (BTA). Men tidigare fick du göra 25 kvm hus plus 15 kvm utbyggnad och nu får du mer flexibilitet där du kan fördela hela utbyggnaden på ett annorlunda vis. Exempelvis kan du bygga ett 30 kvm stort hus och sedan 10 kvm utbyggnad.
 • Regelförändringen är mer generös med tanke på att tillbyggnaden på 10 kvm kan räknas som byggnadsyta (BYA) i stället som tidigare för bruttoarea (BTA).
 • Har du ett tvåvåningshus betyder det att du även kan bygga till i två våningar. Det negativa är att privatpersoner blir mer hotade av att grannar får det lättare att kunna överklaga hela din byggnation.

När krävs bygglov för ett Attefallshus?

Kravet på ett bygglov för ett Attefallshus finns alltid om detta uppfylls:
 • I detaljplanen för ditt område finns beskrivet att det är särskilt bevarandevärt och eller om det är en värdefull miljö.
 • Fastighetsbyggnaden är angiven som särskilt värdefull om man ser utifrån kulturhistoriskt, historiskt konstnärlig eller miljömässig synpunkt. Eller att det ingår i ett område som anses som särskilt värdefullt.
 • Anses det att Attefallshuset ska byggas inom ett så kallat säkerhetsområde för flygplats, totalförsvar eller skjutfält krävs alltid ett bygglov.

Användningen för ett Attefallshus

Vad ett Attefallshus får användas till beskrivs på två sätt, antingen ett komplementbostadshus eller komplementbyggnad. Man kan tro att de är lika men det är en stor skillnad i användningsområdena för dessa.

Redan under planeringen och idéstadiet måste du bestämma hur användningen av Attefallshuset ska bli. Väljer du ett Attefallshus som komplementbostad går det att använda som antingen ett fritidshus eller en permanentbostad.


För att använda ditt Attefallshus som komplementbostad är grundförutsättningen att huset har likadana funktioner som ett vanligt bostadshus har. Reglerna från 2020 säger att om ett Attefallshus uppförs som komplementbyggnad får det inte användas som en bostad utan du kan använda det till exempelvis:
 • Garage eller carport
 • Uthus
 • Växthus
 • Förråd
 • Båthus
 • Bastu
 • Gäststuga
 • Växthus

Vi kommer till en sektion längre ner där du kan läsa om hur du byter till en komplementbyggnad från komplementbostad.


Ritningar som krävs för ett Attefallshus

Samma krav ställs på ritningar för en bygganmälan samt bygglov för ett Attefallshus. Det ska också vara samma omfattning och kvalité på ritningarna på båda ärendena. Här kan du läsa mer om obligatoriska ritningar för ett Attefallshus.


Vad gäller för byggregler?

För att bygga ett Attefallshus gäller samma byggregler som när du bygger andra byggnader, det ställs hårda krav på om byggnader ska användas som permanentbostad. En bedömning görs utifrån vilket område byggnaden ska användas och följer Boverkets konstruktionsregler (EKS) och Boverkets byggregler (BBR). Så fort du har koll på reglerna är det perfekt för dig att börja planera och bygga.


Kräver ett Attefallshus en kontrollansvarig?

Ja oftast krävs det en kontrollansvarig. Kommuner kan göra olika typer av bedömningar, vissa kommuner kräver inte kontrollansvariga för så kallade nyckelfärdiga Attefallshus med användningsområde förråd, bastu eller liknande. Men de kan krävas när ett Attefallshus ska exempelvis användas som bostad.


Attefallshus utanför en detaljplan, vad gäller för regler?

Ska byggnationen av ett Attefallshus ske utanför detaljplanen kommer det bli en lite svårare bedömning. Det är oftast inga större problem att kunna uppföra Attefallshus utanför en detaljplan. Några kommuner kan ha områdesbestämmelser vilket gör att ett Attefallshus inte får byggas på fastigheten. Kontrollera med kommunen där du bor för att vara helt säker på om du får och kan bygga på den plats du tänkt.


Ändring av användning för Attefallshus, vad gäller för regler?

Vill du ändra din användning för Attefallshuset ska du enligt regler fylla i en ansökan om den ändrade användningen till din kommun. Det är oftast mycket enklare att byta från bostad till exempelvis förråd än att du byter åt andra hållet. Det är för att kraven på en bostad är mycket hårdare än exempelvis ett förråd. Oavsett vilket användningsområde du vill att ditt Attefallshus ska ha ska det alltid uppfylla Europeiska konstruktionsstandarderna (EKS) samt Boverkets byggregler (BBR).


Vad gäller för skatteregler om jag hyr ut mitt Attefallshus?

Många hyr ut sina Attefallshus idag till turister eller studenter exempelvis via AirBnB, vilket kan ge en mycket bra extra inkomst för många. Funderar du på om du ska hyra ut ditt Attefallshus bör du hålla koll på dagens alla skatteregler. Kontakta Skatteverket för att få mer information och hur du går tillväga för att följa de regler som gäller vid uthyrning.


Källare på ett Attefallshus, vad gäller för regler?

Boverkets byggregler säger ingenting om någon begränsning för källare på en byggnation. Lagen säger endast att det ska vara geotekniskt lämpligt. Har du rätt lösningar kan källaren på ett Attefallshus ge dig mycket mer bostadsyta än vanligt. EN möjlighet är att också dela av ditt Attefallshus så att det finns separata ingångar och blir då två olika bostäder.


Får jag bygga både Attefallshus och friggebod på en och samma tomt?

Det är helt klart möjligt, det viktiga du ska tänka på att den totala ytan. Den får inte bli större än 40 kvm, exempelvis kan du bygga ett Attefallshus på 30 kvm och sedan även 10 kvm friggebod som är fristående. Friggeboden kan du använda för förvaring eller liknande.

Andra tillstånd och strandskydd

Du får bygga ett Attefallshus även fast en fastighet redan har andra byggnader såsom en- eller tvåbostadshus. Det som gäller är att ett Attefallshus inte får störa omgivningen och allmänheten från att ge tillträde exempelvis till strandlinjen. Om reglerna för det skulle ändras kommer du få meddelande från din kommun om det när din ansökan är inskickad. Skulle byggnationen ske nära ett järnvägsområde gäller särskilda regler, kontakta din kommun för att få reda på vad som gäller exakt där du har din fastighet.


Året runt boende i ett Attefallshus

Du kan absolut välja att använda ditt Attefallshus till ett boende året runt ifall du väljer att genomföra isolering av huset när du bygger. Isoleringen ska klara av alla Boverkets byggregler. Ditt Attefallshus kommer att få ett behagligt klimat inomhus under hela året. Det är många som väljer att isolera sina Attefallshus för att sedan kunna hyra ut till turister eller studenter året om.


Regler innan 2020 1 mars för Attefallshus

Tidigare regler gav dig möjligheten att bygga Attefallshus även om fastighetens byggrätt var uppfylld. Attefallshuset fick då endast ligga på 25 kvm bruttoarea med en maximal nockhöjd på 4,0 m. Då kunde bygglov krävas av Byggnadsnämnden samt avslås om det området du vill bygga på hade en särskilt värdefull omgivning eller miljö. Det krävdes bland annat att det redan fanns huvudbyggnad uppbyggt på fastigheten, alltså var det inte möjligt att nybyggnationen av ett Attefallshus samordnades med huvudbyggnaden i en och samma ansökan för bygglov. Du fick bygga Attefallshus på 25 kvm och inte bara ett utan flera, men byggde du Attefallshuset inom 4,5 m från tomtgränsen fick du lov att ha ett medgivande från grannen.
010-405 1000