Attefallshusritningar

Under åren har flera privatpersoner och företag fått hjälp med ritningar till sitt attefallshus. Sista delen på den här sidan kan man hitta flera olika exempel och presentationer av de här projekten. Vill man få åtkomst till några av designerna eller ritningar som går att hitta här på vår sida är det bara att kontakta oss och vi kan komma överens om både pris och hur vi kan skicka det till er. Skulle man däremot vilja göra lite justeringar eller ändringar kan man snabbt lösa det då vi sparar alla ritningsfiler i vårt arkiv.

För att bygga ett attefallshus behöver man först följande ritningar: fasadritningar, planlösning, situationsplan samt sektionsritningar. Sedan för att kunna börja bygga projektet kan eventuellt brandritningar, konstruktionsritningar, VVS-ritningar samt el ritningar krävas. Kommunen där man bor kommer att kunna underrätta vad som behövs när man mottagit det godkända bygglovet.

OBS! Det godkända bygglovet innebär inte att man kan påbörja markarbeten, rivning eller byggnationen.


Här nedan kan man ta del av ett urval av designer samt ritningar för attefallshus.

Attefallshus med ett loft i modern stil, 25 m²

Attefallshus i klassisk stil, 25 m²

Attefallshus med en källare, 25 m²

Attefallshus med sadeltak i klassisk stil, 25 m²


Vad för ritningar krävs vid byggnation av ett attefallshus?

Detta är alla handlingar som alltid är obligatoriska för att bygga ett attefallshus. De här bygglovsritningarna ska alltid upprättas av en bygglovsspecialist eller en arkitekt.

 • Fasadritning
 • Planritning
 • Situationsplan
 • Sektionsritning
 • Anmälan till sin kommun
 • Markplaneringsritning
 • Grannemedgivande

I enstaka fall kan mer dokumentation krävas vid ett bygglov eller en anmälan. Det beror på om platsen eller kommunen har särskilda förutsättningar:

Kontrollansvariga

 • Kontrollplan

Attefallshus leverantörer

 • Fuktskyddsdokumentatio
 • Brandskyddsbeskrivning
 • Grundkonstruktionshandling
 • Tillgänglighetsdokumentation
 • Energibalansberäkning
 • VA-handlingar
 • Taksäkerhetsdokumentation
 • Ventilationshandling

Vilka uppdaterade regler gäller för attefallshus? På vår sida kan man även ta del av vad som gäller just nu.


Behövs experthjälp med bygglovsritningar för att få bygglov snabbare?

På vår sida och med vår hjälp finns det mycket hjälp att få som garanterar att beslutet om bygglov går snabbt att få från kommunen. Kontakta oss för mer hjälp och tips på vägen för att starta byggnationen av projektet för ert attefallshus.


Kan man själv skapa ritningarna?

Ja, men en rekommendation är att man inte gör det. Detta kommer att delvis slösa bort tid samt att risken är stor att man inte känner till alla krav som ritningen ska uppfylla. Handläggningstiden hos kommunen kan vara allt mellan 8 – 10 veckor, även för de enklare ärendena. Behöver man göra ytterligare kompletteringar börjar handläggningstiden om igen och då kan det dröja ytterligare 8 – 10 veckor innan ett beslut fattas. Det finns många prisvärda företag vilka tillhandahåller professionella ritningar snabbt och enkelt, där man endast behöver vänta någon dag för leverans.

010-405 1000