Bör arkitektritningar skapas av en arkitekt?

Sammanfattning


Grunden i alla projekt ligger i arkitektritningar eller i en så kallad A-ritning. Det är en vanlig missuppfattning att man måste ha en arkitekt för att skapa dessa ritningar. Begreppet arkitekt är en titel som är skyddad och kräver ett medlemskap i "Svenska Arkitekter". Det kräver även en lämplig arkitektutbildning utförd i Sverige eller i något annat land. Här kommer vi förklara varför man inte behöver en bygglovsarkitekt för att få en korrekt ritning utfört för ett byggprojekt. Man kan även ta del av hur man kan spara tusentals kronor på samma gång.


Definition

Vad är arkitektritningar?

En arkitektritning eller A-ritning är grunden för alla olika typer av byggprojekt. Alla projekt som pågår kräver arkitektritningar i varierande grad. Beroende på projektets komplexitet krävs både olika detaljerade och olika många arkitektritningar. A-ritningar visar själva byggnadens utformning och funktion. Planritningar är till exempel en del av en A-ritning som skapas i början av ett projekt. Det måste också vara tydligt hur alla möbler kan se ut och måste uppfylla alla tillgänglighetskrav. Planlösningen kommer även att ligga till grund för fasadritningar men även för andra konsulters ritningar såsom ventilation värme sanitet och el. Fasaddesign är också en typ av Design men då på alla fasader av byggnaden. Det är lätt att man tror en arkitekt måste göra den här typen av en husritning, det stämmer inte.


Exempel på en arkitektritning

Nedan visar vi en arkitektritning som ligger till grund för ett byggprojekt. I det här exemplet behöver kunden bygga ett större tvåvåningshus. Det här A-ritningen är ett exempel på hur en ritning skulle kunna utformas. Beställaren ville också se en realistisk 3D-ritning av hur huset kan se ut när huset blir klart för att flyttas in i.


Krav

Byggnadsritningar är grunden för alla projekt

Som nämnts tidigare är arkitektritningar grunden för alla olika typer av projekt och deras bygglovsritningar. Bygglovsritningar som lämnas in till byggnadsnämnden måste vara en korrekt bild av verkligheten. När byggprojektet är klart bör A-ritningarna uppdateras om det skulle ske några förändringar i design eller funktionalitet under hela projektets gång. Detta är känt som det faktum att ritningarnas tillstånd förändras med relationen och att ritningarna i stället blir relationsritningar. Som en del av beställningen av en arkitektritning på en nyproduktion samt för bygglovet rekommenderar vi även att man beställer energiberäkningar.

Även för ett litet projekt kan dussintals olika ritningar krävas för att få bygglov. Vanligtvis behöver man inga arkitektritningar för att bygga ett Attefallshus. För att säkerställa att man är på rätt sida av lagen rekommenderar vi att man läser reglerna som gäller för projektet. För att kunna spåra alla ritningar tilldelas varje ritning ett eget ritningsnummer. Exempel kan det vara A-01.1-001 som motsvarar situationsplanen. Alla inom byggbranschen använder samma riktlinjer och regler för ritningsnumrering så att alla kan förstå varandras ritningar. Andra exempel kan bli I-46-1-1 som är en inredningsarkitekts A-ritning för våning 1 och hus 1. Vill man veta mer om kraven på bygglovsritningar samt vad de fackmannamässiga ritningarna är?

Pris

Hur mycket kostar en arkitektritning?

som ritar. Om projektet är komplext och beställaren dessutom vill ha ett eller flera platsbesök kommer planerna att kosta mer. Vill man veta vad en ritning för bygglov kostar? Eftersom design är så viktigt för projektet behöver man inte bara jämföra företag efter pris. En arkitekt som har många års erfarenhet är kompetent och kan specialisera sig på tillgänglighet kommer att kosta mer än en nybörjare.

Det är viktigt för beställaren att fundera över vissa frågor innan man bestämmer sig för att acceptera en offert:

  • Hur ser det ut med befintliga ritningar på byggnaden?
  • Vet vi vad vi vill designa?
  • Har vi kontaktat staden angående genomförandet?
  • Har vi beställt ett nybyggt kort?

Ovanstående fyra enkla frågor kommer att göra det lättare för kunder att få en offert. Feedbacken påverkar projektets omfattning och gör det lättare för företag att skicka rättvisa offerter till kunder. Ju mer material och förberedelser en beställare gör desto mindre kostar det att planera för bygglov.

De flesta som vill överföra all information till en person måste dock visa upp en bygglovs plan. Det innebär mer arbetstid för företaget och därför blir erbjudandet oftast något dyrare.

Det är mycket viktigt för kunden att förstå vad de olika offerterna innehåller och vilka kostnader som kan tillkomma. Är det någon skillnad mellan olika företag? Hur transparent är deras offertpresentation? Det enklaste sättet att verifiera en offert är att fråga företag varför offerter varierar i pris och handläggningstid.

Till exempel kan företag A ange "Kostnad för nybyggnation ingår inte" medan Företag B inte inkluderar något om nybygge kostnader i sin offert. Vad är säkrast för kunderna? Ett nybyggt kort kostar mellan 800 och 5 000 kronor beroende på olika faktorer. I denna situation bör man be Företag B att tillhandahålla en ny byggplan.

010-405 1000