Brandskyddsdokumentation

Vid nybyggnation av en villa krävs branddokumentation och den måste ange vilka åtgärder som måste vidtas för att brandsäkerheten ska säkerställas. En brandingenjör eller brandkonsult med korrekt certifikat anlitas vanligtvis för att hjälpa med att få fram rätt dokumentation som är innerlighet med gällande lag. Kommuner kan ofta ställa höga krav när det gäller brandritningar eftersom en eventuell brand kan det få förödande konsekvenser.


Innehållsförteckning

  • Vad är brandritningar?
  • När behövs brandskyddsdokument?
  • Brandskyddsdokumentations innehåll
  • Vilka är de högsta kraven på en brandskyddsdokumentation?

Vad är brandritningar?

En brandritning är ett av de vanligaste benämningarna på brandskyddsdokument vilket krävs vid ny- eller ändring av byggnader. Krav på brandskyddsdokumenten framgår av BBR, Boverkets byggregler. Det finns små komplementbyggnader som inte är omfattande av en brandskyddsdokumentation, till exempel friggebodar.


När behövs brandskyddsdokument?

I det tidiga skedet av en byggprocess kikar man även på ifall projektet har brandskyddsdokumentation, det kalla oftast för brandskyddsbeskrivning. Vanligtvis efterfrågar kommuner något av dessa krav som en del av bygglovsprocessen. Brandskyddsbeskrivningen ska ange alla de ansedda åtgärder som finns för brandsäkerhet. Förutom brandritningar är det även viktigt att man skaffar en konstruktionsritning vid ansökan om bygganmälan eller bygglov.


Brandskyddsdokumentations innehåll

Det fullständiga brandskyddsdokumentet bör ange alla åtgärder som vidtagits för byggnaden med att kunna förhindra en brand och dess spridningspotential. Information om utgångar, brandsläckare, brandlarm samt sprinkler bör tillhandahållas. Uppgift bör också lämnas om antalet personer som byggnaden i fråga är utformad för. Dessutom ska alla krav från Boverket uppfyllas avseende brandskyddsdokumentation.

Vilka är de högsta kraven på en brandskyddsdokumentation?

Kommuner ställer oftast mycket höga krav på brandskyddshandlingar som ska upprättas vid en nybyggnation av villor. Små projekt kräver mindre dokumentation men kan variera stort från projekt till projekt. Om du exempelvis väljer att anordna en parkeringsplats inom 4,5 meter från din grannes fastighet skulle du som byggherre få hårdare krav från kommunen. Du skulle få presentera hur du tänker för att kunna förhindra en eventuell brandspridning mellan de olika byggnaderna. Man har all rätt att utarbeta sin egen brandskyddsdokumentation men vi rekommenderar alltid att man anlitar en brandskyddskonsult eller en legitimerad brandingenjör. Allt för att du :)ska kunna säkerhetsställa att alla krav från Boverket uppfylls. På så sätt kan byggnaden bli säker och öka chanserna till ett beviljat startbesked samt bygglov.

010-405 1000