Bryggor


Byggregler om bryggor

Om man är bosatt i ett hus nära vattnet kan man gynnas av att bygga en egen brygga. Bryggor kan användas till många saker, som till exempel båtplats, badplats eller bara som en uteplats att umgås på. Det finns särskilda regler och riktlinjer som måste följas vid byggandet av en brygga för privatpersoner och vi kommer i den här artikeln att täcka allt från vad som räknas som en brygga, till vilka regler man behöver förhålla sig till när man ska bygga en.


Vad räknas som en brygga?

En brygga kan definieras som ett trädäck, som sträcker sig från en strandkant ut till vattnet. Bryggor kan se ut på olika sätt och ha olika konstruktioner. Bland annat kan en brygga vara byggd på pelare, pontoner eller flytblock. En brygga, till skillnad mot en pir, tillåter vattnet att flöda fritt under konstruktionen. Det finns skillnader på bryggor för privat bruk och småbåtshamnar. Skillnaden är att en småbåtshamn innebär att mer än 10 båtar kan förankras i bryggan, medan en privat brygga enbart är tänkt att användas av dig som husägare.

Det finns många fördelar med att bygga en egen brygga om man inte redan har en. Många som är bosatta i hus, eller har sommarstugor eller fritidshus, nära vattnet väljer att bygga en egen brygga för att underlätta badande, eller för att ha en plats att förankra båten på. Det kan dessutom verka som en uteplats där man med enkelhet umgås eller spenderar tid på under sommaren.


Varför ska man bygga en brygga?

Om man bor nära vattnet kan det finnas många anledningar till varför man väljer att bygga en brygga. Dels är det bra för den som äger en båt, då man kan fästa sin båt vid bryggan under säsongen. Dels kan en brygga agera som en badplats, speciellt bra om man kanske inte har en bra strand att bada från. Då kan bryggan istället fungera som en bro från marken ut till vattnet och underlätta nedstigningen i vattnet för dig som boende.

Att bygga en egen brygga kan dessutom vara bra för bostadens marknadsvärde, då en egen bad- eller båtplats kan göra så att bostaden ökar i värde för kommande köpare. Det finns egentligen bara fördelar med att bygga en egen brygga – men man behöver vara medveten om vilka regler och riktlinjer som gäller när man ska påbörja bygget, något som vi kommer att gå in på nu.


Behöver man bygglov för att bygga en brygga?

Generellt sett behöver man inte ha ett bygglov för att bygga en brygga, om det inte är en brygga som planerar att husera mer än 10 båtar. En brygga som enbart används i privat bruk kräver inte bygglov och är fritt fram att bygga, med undantaget att man behöver säkerställa att det inte finns några speciella strandskyddsbestämmelser på platsen där man ska bygga bryggan.

Så vad är då strandskyddsbestämmelser? De kan jämföras med en k-märkt byggnad eller naturskyddsområde. Vissa områden i landet har historiska eller kulturella värden som gör att de måste skyddas från byggnationer och annan potentiell förstörelse. Detta innebär att du som vill bygga en egen brygga först måste undersöka huruvida marken täcks av strandskyddsbestämmelser eller inte. Det gör man genom att kontakta kommunen för att se över området där man bor och ta reda på om det finns några speciella regler att förhålla sig till. Om det inte finns några strandskyddsbestämmelser är det fritt fram att bygga bryggan, så länge det inte finns några andra bestämmelser i detaljplanen för området eller om markägaren inte ger tillåtelse att bygga bryggan. Om det däremot finns strandskyddsbestämmelser behöver du ansöka om dispens för att få lov till bygget.

När man ansöker om dispens behöver man uppge särskilda skäl till varför man vill få dispens från strandskyddet. Du kan läsa mer om vilka särskilda skäl som kan anges i Miljöbalken. Det är därför klokt att kontakta kommunen för att se över eventuella strandskyddsbestämmelser, såväl som kontrollera att det inte finns några speciella riktlinjer för bryggor enligt detaljplanen för området. Det går alltid att ansöka om dispens för bygget av en brygga, men man måste vara förberedd på att bli nekad om området skyddas av speciella riktlinjer.


Byggregler vid bygge av brygga

Som tidigare nämnt finns det inga specifika byggregler för byggande av brygga, förutom att du enbart får bygga den för privat bruk utan bygglov. Om man däremot planerar att bygga en brygga där fler än 10 båtar kan förankras, behöver man ansöka om bygglov. Det räknas då inte som brygga, utan hellre som småbåtshamn och behöver tillstånd från byggnadsnämnden i kommunen.

För dig som planerar på att bygga en större brygga, eller småbåtshamn, behöver du ansöka om bygglov precis som vid till exempel bygget av ett hus. Det kan till exempel ske om du bor i en förening som tillsammans vill bygga en kombinerad brygga och hamn för medlemmarnas båtar, som då överstiger 10 stycken.


Övrigt om bryggor

I övrigt finns det inte så mycket mer att veta om att bygga en egen brygga. Se bara till att undersöka strandskyddsbestämmelser såväl som andra riktlinjer kring områdets detaljplaner innan du påbörjar bygget. Att bygga en ege brygga kan ge huset ett ökat värde, såväl som skapa en bättre hemmiljö för dig som boende – speciellt under sommarsäsongen.

Om du vill veta mer om byggregler kring bryggor eller andra tillbyggnationer för ditt hus kan du alltid kontakta din kommun för mer ingående information. Reglerna kan se olika ut beroende på kommun, område och bostad – så det är alltid klokt att undersöka saken närmare i kommunen där du själv är bosatt vid osäkerheter.

010-405 1000