Bygga utan bygglov

Det finns många olika exempel på byggnader och konstruktioner som inte kräver bygganmälan eller bygglov. I några fall krävs det inte ett bygglov men en bygganmälan. Här finns exempel på konstruktioner som inte kräver bygganmälan och bygglov.


Undantags bygglov

  • Man kan bygga en uteplats om den är mindre än 36 meter från ett befintligt bostadshus på tomten. Man kan också göra en privat uteplats som är insynsskyddad med staket eller mur om höjden inte är mer än 18 meter.
  • Man kan sätta upp skärmtak över terrasser, uteplatser, entréer och liknande, men endast om totala ytan på alla skärmtak inte överstiger 15 kvadratmeter.
  • Man kan bygga så kallade komplementbyggnader helt utan ett bygglov om de uppfyller vissa specifika krav vilket det går att läsa mer om på vår sida " Komplementbyggnad".
  • Man kan modifiera husets exteriör till exempel ytans färg på fasaden. Detta kräver dock att skillnaden i mått och färger inte ska vara för stor.

Bygglov ingår ej men en bygganmälan krävs

  • Man kan bygga Attefallshus utan bygglov i närheten av ett hyreshus. Det går att läsa mer om gällande Attefallshusets krav på vår Attefallshussida.
  • Man kan bygga ut sitt hus utan bygglov om det har en maximal yta på 15 kvadratmeter och det inte finns någon nockhöjd högre än ett bostadshus. Man måste dock få ett lanseringsmeddelande från staden innan man börjar bygga tillbyggnaden.

Om man bygger utanför detaljplanelagt område kan man bli befriad från åtgärder som vanligtvis kan kräva bygglov. Vi rekommenderar att man kontaktar din stad innan bygget påbörjas att försäkra sig om vilka regler som gäller för just den byggnaden man vill bygga. Behöver man bygglov för sitt projekt bör man även anlita en arbetsledare.

010-405 1000