Vad händer om man bygger utan bygglov?

Har du någonsin ansökt om bygglov och fått det avslaget? Har du någonsin funderat på att bygga ändå? Det är du garanterat inte ensam om men långt ifrån alla som funderar på att bygga vet vad som faktiskt händer om de gör det. Idag ska vi gå igenom precis vad som händer om bygger trots att du fått avslag på ditt bygglov.


När behöver du bygglov?

Det första vi ska kolla på är när du behöver bygglov. Behöver du inget bygglov är det nämligen inget problem att bygga utan bygglov, av förklarliga anledningar. Om du ska bygga en ny byggnad eller göra en tillbyggnad till en befintlig byggnad behöver du i de allra flesta fall ett bygglov. En tillbyggnad definieras som alla gånger du ökar en byggnads volym, oavsett i vilken riktning detta sker i.

Att bygga något nytt innebär också att du inte får bygga byggnader utan väggar utan att först ansöka om ett bygglov. Dessutom måste du tänka på byggnader som ofta inte ses som byggnader, till exempel husvagnar, husbåtar eller serveringsvagnar. Om dessa ska stå uppställda på samma plats under en längre tid behöver du bygglov även för dessa byggnader.

Vad som däremot är okej att göra utan bygglov är att ändra insidan av byggnaden. Det är till exempel helt okej att ändra rumsindelningen, lägga nytt golv eller plocka bort ett innertak. Du behöver dock lämna ene bygganmälan om du planerar att göra en större förändring av byggnadens planlösning. Detta gäller även om du vill ändra något med byggnadens bärande delar.

Om du känner dig osäker på om du behöver ansöka om ett bygglov eller inte rekommenderar vi att du kontaktar kommunen som du bor i. De kan vägleda och hjälpa dig med den information som du behöver för att kunna utföra ditt framtida byggnadsprojekt.

Alla regler kring bygglov hittar du i Plan- och Bygglagen vilket är den lag som reglerar planläggning av mark, vatten och byggande. Här kan du läsa mer om bygglov ifall du har några frågor som vi inte besvarar i artikeln nedan.

Vad händer om du bygger utan bygglov?

Vad händer egentligen om du bygger innan du fått bygglov eller om du fått ditt bygglov avslaget? Det som kommer följa är en process där kommunen kontaktar dig för att kunna fatta ett korrekt beslut. För att du ska kunna navigera denna process ska vi gå igenom precis vad som kommer att hända, från början till slut.

Processen

  • Kommunen kontaktar dig Det allra första som händer är att kommunen kontaktar dig. De kommer att begära in en skriftlig förklaring till varför du har valt att bygga utan ett bygglov. När du skickat in denna förklaring kommer de att gå vidare med nästa steg
  • Om du har möjlighet att få bygglov för det du byggt kommer du bli uppmanad att söka det i efterhand. Kan du däremot inte få bygglov kan kommunen uppmana dig att riva byggnaden.
  • Det sista som kommer att hända, oavsett om du får bygglov eller inte, är att du kommer få betala en sanktionsavgift. Hur stor denna avgift blir beror på en rad olika faktorer. Avgiften baserar på prisbasbeloppet vilket innebär att det uppdateras årligen.

Sanktionsavgifter

Vilken sanktionsavgift som du kommer få om du bygger utan bygglov beror som sagt på en rad olika faktorer. Den kommer framför allt bero på vilken överträdelse som du gjort och vad det är du har byggt för något.

Som mest kan sanktionsavgiften uppgå till 50 prisbasbelopp. 2023 är ett prisbasbelopp 52 500 kronor vilket betyder att max avgiften blir hela 2 625 000 kronor. Det är dock ovanligt att summan blir så stor. Om du till exempel byggt ett nytt bostadshus blir sanktionsavgiften 1.5 prisbasbelopp eller 78 750 kronor. Dessutom tillkommer det alltid ett tillägg på 0.005 prisbasbelopp för varje kvadratmeter som innefattas av byggnadens sanktionsarea. Detta är byggnadens bruttoarea minus 15 kvadratmeter.

Meningen med sanktionsavgifterna är att få fler personer att söka efter ett bygglov när de vill bygga nytt i stället för att bryta mot reglerna. Det är nämligen så att många olovliga byggnader i Sverige aldrig upptäcks och efter en viss tid finns det väldigt lite som kommunen kan göra.

Otillåtna byggnader kan preskriberas

Har du byggt något utan ett bygglov som ingen har lagt märke till? Efter ett visst antal år så kommer faktiskt det du byggt utan bygglov att preskriberas. Preskriptionstiden för en olovlig byggnad ligger på 10 år och därefter kan inte kommunen längre tvinga dig att riva det du byggt eller återställa byggnaden till hur den såg ut tidigare. Däremot kan kommunen vägra att ge dig bygglov om du redan använt marken för att bygga något utan ett bygglov.

Dessutom är du som säljare skyldig att upplysa köparen av ditt hus om du har byggt något utan bygglov. Annars har köparen rätt att kräva avdrag på köpeskillingen, även om preskriptionstiden på byggnaden har gått ut. Det kan även hända att kommunen kräver dig på en sanktionsavgift för den otillåtna byggnaden.

Sist men inte minst har kommunen rätt att kräva att du lämnar in kompletta ritningar för byggnaden för att den ska kunnas läggas in i systemet. Även detta gäller även om preskriptionstiden för den olovliga byggnaden har gått ut.

Kontakta kommunen

Vi har kommit med många bra tips och idéer gällande bygglov och vad som händer om du bygger utan ett bygglov men vi kommer aldrig kunna svara på alla dina frågor. Därför brukar vi alltid rekommendera att du kontaktar kommunen som du bor i om du känner dig osäker. De som jobbar där är expert på allt som gäller bygglov och de kommer kunna ge dig bra vägledning.

Är det en bra idé att bygga utan ett bygglov? I nästan alla fall skulle vi vilja påstå att det verkligen inte är en bra idé. I värsta fall kan du tvingas att riva byggnaden och i det bästa fallet blir du tvingad att betala tusentals kronor. Vi vill i stället rekommendera alla ni som läser detta att söka ett bygglov hos kommunen. Det tar inte speciellt lång tid och det är för det mesta inte särskilt komplicerad. Dessutom erbjuder kommunen för det mesta hjälp om du är osäker på någon del i processen.

Dessutom behöver det inte ta så lång tid som alla tror att få ett bygglov. Lämnar du in tydliga och kompletta handlingar för vad du vill göra behöver handläggningstiden inte vara speciellt lång. Dessutom är det väl alltid skönare att veta att man har gjort rätt för sig, eller hur?

010-405 1000