Bygglov för en pergola


Pergola, vad är det?

Ursprungligen är en pergola en gång i en trädgård med pelare på sidan och ribbor upptill oftast täckta med klätterväxter. Nu i moderna tider har en pergola fått fler användningsområden såsom uteplatser med möbler eller ena sidan med spaljé för mer växtlighet. Inte helt omöjligt att en pergola byggs med fast tak av olika modeller.


Kräver en pergola ett bygglov?

Eftersom en pergola kan byggas samt utformas på många olika sätt kan det variera från projekt till projekt ifall det behövs ett bygglov eller inte. En riktlinje att gå efter är om det finns ett väderskydd med i konstruktionen eller inte.

Vanligaste konstruktionen av en pergola är stolpar på sidan med ett tak av glesa ribbor. En genomsiktlig och luftig konstruktion som samtidigt skapar en känsla av att trädgården blir inramad eller ett extra rum. En sådan pergola saknar oftast ett väderskydd och därmed är det inte bygglovspliktigt.

Tillför man heltäckande väggar och tak på konstruktionen kan det kräva ett bygglov.


Hur nära en tomtgräns får en pergola byggas?

Vid byggnationen, även pergola, är grundregeln att det inte får vara mindre än 4,5 m från en tomtgräns. Det krävs ett grannmedgivande för att kunna bygga närmare tomtgränsen. Kom ihåg att grannen ska skriftligen ge sitt medgivande, en granne kan alltid ändra sig med åren eller flytta.


En pergola med segelduk, kräver det bygglov?

En segelduk räknas inte som ett heltäckande och stadigvarande konstruktion, på så vis har inte pergolan något fast tak och därför behöver inte pergolan något bygglov.

010-405 1000