Bygglov för en pergola


Pergola kan behöva bygglov

Det ska erkännas att det skapar lite mental semesterkänsla att tänka på ett skönt häng under en pergola en varm sommardag. Inte undra på att det har blivit så populärt med denna medelhavsinspirerad byggnation i våra svenska trädgårdar. Även om värmen här hemma inte går att jämföra med den sydeuropeiska så kan ändå känslan av skön ledighet kopplas samman med solskyddet som en pergola kan ge. Så vad gäller egentligen för att du ska få sätta upp en pergola? Vi reder ut begreppen, samlar fakta och lotsar dig framåt till mer kunskap i ämnet.


Vad är en pergola

Det sägs att den första pergolan troligtvis byggdes för länge sedan i Egypten men att det var under renässansen i Italien som pergolan fick sitt riktiga uppsving. Dessa lövklädda pelargångar blev ett viktigt inslag i trädgårdar eftersom de gav skugga och erbjöd svalka. Inte sällan användes växten murgröna för ändamålet. Dessa pelargångar tillförde också viss mystik och spänning i trädgården eftersom personer kunde vandra runt i dessa gångar och komma till olika typer av gröna rum.

Ordet pergola kommer från italienskan och betyder ”utsprång” eller ”lövgång”. Det är alltså en icketät och gles konstruktion som består av dubbla rader fristående stöd/ben och en överliggare däremellan. Med andra ord så bärs den upp av ben i hörnen. Den användas som sagt ofta i kombination med slingrande klängväxter som letar sig fram längs konstruktionen. Dessa växters bladverk kommer såldes kunna bilda ett slags utökat skydd.


Hur vill du använda din pergola?

Börja med att ta dig en funderare på vilket användningsområde ni ska ha för pergolan? Är den tänkt att bli ett härligt utekök där du i goda vänners lag kan laga mat och njuta av vyerna från böljande hästhagar? Kanske ska den bli en plats där du avskilt kan njuta av en kopp kaffe i skydd från solens morgonstrålar? Eller varför inte kombinera ett mysigt utekök med ett spabad under en större pergola? Det är egentligen bara din egen fantasi som sätter gränser för vad en pergola kan användas till.

Tänk dock till lite extra på hur solen rör sig över tomten. Låt detta mönster ligga till grund för var ni väljer att placera pergolan. Vill ni ha den i solen eller skuggan? Vill ni ha den nära huset eller en bit bort?

Även om en pergola är en förhållandevis enkel konstruktion så kan de skilja i form, funktion och material. Se över vilka alternativ som finns och vad som passar bäst för just er nya ”fristad” i trädgården.


Vilket material används till en pergola?

Den klassiska pergolan har byggts i någon form av trä. Det har gjort att den flyter in fint i trädgårdens miljö och upplevts som en naturlig del av den gröna oasen. Men som alltid så ställs det underhållskrav på konstruktioner gjorda utav trä. Om man inte tar hand om virkesmaterialet på rätt sätt så kan det ruttna, svälla eller krympa beroende vilket väder och klimat det utsätts för.

Vi rekommenderar därför att ni tänker till ordentligt på vilket trä ni väljer för er pergola. Ett tryckimpregnerat trä har bra förutsättning att klara sig under längre tid av påverkan från snö, regn och vind under våra kalla höst- och vintermånader. Om du monterar din pergola med skruv och beslag så ska du välja varianter som är rostfria eller varmförzinkade.

För att få ett lättare underhåll av sin pergola har det därför blivit vanligare att bygga den i aluminium i stället. Aluminium är ett väldigt resistent material som inte rostar. Du får helt enkelt en vädertålig pergola när du väljer det spåret. Sen finns det säkert de som tycker att en pergola tappar lite av sin ursprungliga charm om den inte uppförs i trä. En smaksak, så klart.


Vindskydd

Även om det i pergolans ursprungliga konstruktion inte är tänkt att det ska finnas några väggar så är det många som idag har önskemål om någon slags vindskydd eller skydd mot insyn. Ibland behövs det inte mer än en enkel liten spaljé som löper lodrätt för att man ska få känslan av att inte vara exponerad. Men här gäller det att hålla tungan rätt i mun så man inte bygger till något som enligt bygglagen kan anses vara en vägg eller ett plank.

Köper du en färdig pergola som är tillverkad av aluminium så är det också troligt att den redan är förberedd för sidoskydd. Det kan till exempel vara en duk som skyddar mot både sol och vind. Ibland är dessa skydd integrerade i pelarna och löper över skenor. Ibland är det enklare lösningar där duken knyts upp med ett kardborreband runt pelarna.


Pergola eller flexibel paviljong?

En pergola byggs på en specifikt utvald yta. Det är alltså en konstruktion som förankras i marken med avsikt att erbjuda en permanent funktion på just den avsedda platsen

Önskar du hellre en lösning där du har viss flexibilitet så kanske en trädgårdspaviljong är rätt lösning för dig i stället. Dessa går att köpa hos trädgårds- möbel- och bygghandlare såväl som välsorterade detaljhandelsbutiker som erbjuder hem- och familjeprodukter.

Även om en paviljong ger dig viss flexibilitet så måste den fästas korrekt i marken. Detta kan du göra genom att gräva gropar där paviljongens fötter hamnar och sen fylla dessa med betong som du kan bulta fast paviljongen i. Alternativt så slår man ner jordankare i marken som man sen fäster paviljongen i.


Bygglov eller inte?

Som regel krävs det inte bygglov för att anlägga en pergola. Den får då inte byggas för nära tomtgränsen (4,5 m) eller vara för hög (3,0 m). Om pergolan förses med någon form av tak (exempelvis markis eller segelduk) kan du behöva söka bygglov om taket är ämnat att sitta kvar permanent. Kort och gott kan man säga att riktlinjen är om det finns ett beständigt väderskydd eller inte. Tillför man heltäckande väggar och/eller tak så kan alltså konstruktionen kräva ett bygglov. Om du väljer att placera pergolan så att den förankras i en byggnad är det också troligt att ett bygglov kan krävas. Men ibland kan byggprojektet hamna i ett gränsland där det är svårt att veta vad som räknas som plank, staket, spaljé eller en pergola. Det är då som stadsbyggnadskontoret kan kopplas in. Deras samlade bedömning av konstruktionen ligger till grund för huruvida ett bygglov krävs för åtgärden. Bedömningen baseras då på konstruktionens

 • Höjd
 • Längd
 • Genomsiktlighet
 • Utförande och beständighet
 • Utformning
 • Omgivningspåverkan
 • Placering
 • Ändamål

Hur nära en tomtgräns får en pergola byggas?

Grundregeln för byggnationer är att det inte får vara närmare än 4,5 meter till tomtgränsen. Detta gäller även för en pergola. Önskar du bygga en pergola närmare gränsen så måste ett grannmedgivande ske. Detta medgivande bör du alltid erhålla skriftligen så att det även över tid går att bevisa överenskommelsen. Grannar kan flytta och även ändra åsikter så en skriftlig dokumentation över detta är alltid att rekommendera.


En pergola med segelduk, kräver det bygglov?

Om du planerar att ha segelduk som tak på din pergola är det bra att känna till att en takduk klassas som skärmtak. Normalt krävs det bygglov för skärmtak eftersom det är en tillbyggnad men det finns undantag som gäller för en- och tvåbostadshus. För att åtnjuta full tillgång till detta undantag krävs det att följande kriterier är uppfyllda om du vill ha segelduk på din pergola

 • Ett en- eller tvåbostadshus måste finnas på fastigheten
 • Skärmtaket får inte vara större än 15 m2
 • Skärmtaket ska uppföras över skyddad altan, uteplats, balkong eller entré
 • Skärmtaket får inte kräva bygglov enligt detaljplan eller områdesbestämmelser

Så svaret är alltså att det inte behövs bygglov om du följer ovan kriterier och bygger din pergola till ett en- eller tvåbostadshus.


Sammanfattat om pergola

Som regel krävs det inte bygglov för att anlägga en pergola om du följer riktlinjerna.

Pergolan får inte byggas för nära tomtgränsen (4,5 m) eller vara för hög (3,0 m).

Väljer du ett permanent tak på din pergola krävs det bygglov.

Väljer du att bygga täta väggar på din pergola krävs det bygglov.

Väljer du att förankra pergolan i en byggnad krävs det troligen bygglov.

Om du får godkännande av grannen att bygga närmare tomtgränsen än 4,5 meter, se till att alltid få detta dokumenterat skriftligen.

En klassisk pergola byggs utav trä men moderna varianter finns i aluminium.


010-405 1000