Bygglov för en veranda


Kräver en veranda ett bygglov?

Oftast kallar man en veranda för en uteplats vilket är uppbyggt i markplan med ett tak ovan. En veranda går under samma regler som terrass och altan för att bli bygglovspliktigt. Alla räknas som uteplatsen men definitionsmässigt skiljer de sig lite åt. Samma regler i Plan- och bygglagen gäller när uteplatserna blir bygglovspliktiga.


Tak över en veranda, vad gäller då?

Vill man bygga ett tak över en veranda kommer det omfattas av de regler som gäller för skärmtak.


Glasa in en veranda, vad gäller då?

En inglasning av verandan kan kräva att man har ett bygglov, det omfattas av regler som gäller för inglasning av balkonger.

010-405 1000