Bygglov för förråd

Har du funderat på att bygga ett förråd men vet inte riktigt vilka regler som gäller och ifall du behöver söka ett bygglov eller inte? Då kan du känna dig helt lugn för du har hittat till rätt ställe. Vi ska gå igenom allt som du behöver veta gällande bygglov om du funderar på att bygga ett förråd på din tomt.

Behöver jag ett bygglov för att få bygga ett förråd?

Vi ska inte tvinga er att vänta längre för att få svar. Det enkla svaret på frågan är att nej, du behöver inte något bygglov för att få bygga ett förråd. Det längre svaret på frågan är dock lite mer komplicerat än så.

I de allra flesta fall behöver du faktiskt ingenting för att få uppföra ett förråd eller en friggebod på din tomt. Så länge den totala ytan på alla bodar och förråd inte överstiger 15 kvadratmeter och höjden från marken till taknocken inte överstiger 3 meter får du bygga utan att behöva söka någon som helst tillstånd. Det finns dock några till regler som du behöver ha koll på.

Regler för att bygga ett förråd

Som vi nämnde ovan finns det regler för hur stora dina förråd eller friggebodar får vara. Det finns också regler gällande var dem är placerade. Om du vill bygga ett förråd närmare din tomtgräns än 4.5 meter behöver grannarna ge sitt tillstånd till detta. Vi rekommenderar att du får detta tillstånd skriftligt för att ha bevis om grannarna senare skulle ändra sig. Bevisbördan faller nämligen på dig ifall någon skulle anmäla.

En annan regel säger att en friggebod måste vara ett komplement till en huvudbyggnad. Det betyder att friggeboden inte får vara tomtens egentliga bostad. Det är dock helt okej att använda den som en gäststuga. Friggeboden måste också vara fristående. Du kan alltså inte använda dessa regler för att bygga till ett rum på huset.

Den sista regeln som vi ska nämna gäller utseendet på förrådet. Det nämns inte exakt hur ett förråd ska se ut i lagen. Däremot säger lagen att förrådet ska ha ett ”lämpligt” utseende när det kommer till form, färg och material. Vad det betyder får du själv bedöma men detta är bra att ha i åtanke när du planerar att bygga din friggebod.

När får jag inte bygga ett förråd?

Självklart finns det också tillfällen när du dessvärre inte får bygga ett förråd eller en friggebod. I Sverige finns det nämligen flera olika typer av områden som har fått ett extra hårt skydd av flera olika anledningar.

Om du till exempel vill bygga ett förråd på en plats som är skyddat av strandskydd gäller lite andra regler och tyvärr räcker det inte bara att söka om ett bygglov. Om du vill bygga på en sådan plats måste du få ett s.k. strandskyddsdispens, något som regleras i miljöbalken. Vill du veta mer kan du kontakta byggnadsnämnden.

Ett annat exempel är om du vill bygga nära en allmän väg. Om förrådet eller friggeboden som du vill uppföra kan påverka trafiksäkerheten behöver du söka ett särskilt tillstånd. Detta tillstånd söker du hos länsstyrelsen. Detta gäller dock bara i områden som inte är detaljplanerade.

Vad får jag använda mitt förråd till?

För att få uppföra ett förråd på din tomt utan ett bygglov är det viktigt att det är just ett förråd. Lagen är dock relativt öppen med vad som räknas som ett förråd. Det är till exempel helt okej att använda ditt förråd som garage, växthus, gästhus eller som ett båtskjul. Självklart är det också tillåtet att använda det som just ett förråd.

Det som enligt lagen gör ett förråd till ett förråd är att det finns ett annat boningshus på tomten. Det är alltså inte tillåtet att köpa en tomt och sen bara bygga ett förråd utan bygglov. Som vi tidigare nämnt måste ett förråd vara ett komplement till en huvudbyggnad. Det får alltså inte vara huvudbyggnaden.

Kontakta oss

Det finns många regler som du bör ha koll på när du vill bygga ett förråd och vi har antagligen inte lyckats svara på alla dina frågor i vår artikel. Har du därför ytterligare frågor får du mer än gärna kontakta oss. Vi på bygglovsexperten har en lång erfarenhet av att söka bygglov och vi vet vad som krävs för att du ska få igenom ditt projekt.

Varför inte kontakta oss redan idag så kan vi tillsammans gå igenom ditt projekt och kolla på vad som krävs för att flytta det från fantasin till verkligheten?

Vanliga frågor

Här kommer några snabba svar på några vanliga frågor som vi fått in till den här artikeln. Kanske är det precis vad du går och undrar över?

  • Kan grannarna stoppa mitt bygge?

    Eftersom det inte kräver ett bygglov för att bygga ett förråd har grannarna mycket lite att säga till om. Ända gången du behöver deras tillstånd är om du vill bygga närmare tomtgränsen än 4.5 meter. I vilket fall som helst är det självklart en god idé att prata med dem innan du börjar bygga men det är inget krav.
  • Hur många förråd kan jag bygga?

    Det finns ingen gräns för hur många förråd du får bygga på din tomt utan bygglov. Det krav som finns är att de inte får vara större än 15 kvadratmeter tillsammans. Vill du bygga något större än det behöver du söka bygglov.
  • Får jag bygga trots vad detaljplanen säger?

    Förråd omfattas inte av detaljplanen och därför kan du ignorera den. Du kan till exempel bygga ett förråd även om du använt all den area på din tomt som får bebyggas. Det är dock alltid en bra idé att läsa igenom detaljplanen för ditt område innan du börjar bygga något.

Att bygga ett förråd kan vara ett perfekt sommarprojekt, speciellt eftersom du inte behöver något bygglov. Vi hoppas att vi har hjälpt er rätta ut några frågetecken för vad som faktiskt gäller. Om ni har några fler frågor får ni gärna kontakta oss. Det finns inget vi gillar mer än att hjälpa människor realisera sina byggprojekt.

010-405 1000