Bygglov nära naturreservat

I Sverige finns det flera olika områden av natur som av flera olika anledningar fått extra skydd. Detta är till exempel naturreservat, nationalparker och många andra områden. Om du vill bygga i ett sådant område behöver du söka om extra tillstånd. Exakt vad som gäller och hur allt det går till ska vi gå igenom idag.

Vad gäller i ett naturreservat?

I de naturreservat som finns i Sverige gäller särskilda regler för vad du får och inte får göra. Reglerna är mycket hård och endast nationalparker har ett bättre skydd. I nationalparker är det helt förbjuder att uppföra byggnader och andra saker om du inte fått ett tillstånd som inte är enkelt att få.

I naturreservat gäller liknande regler men här är det inte lika svårt att få ett tillstånd. Dock gäller olika regler för olika naturreservat vilket gör att det är svårt att säga exakt hur svårt något är. För mer information om just ditt naturreservat rekommenderar vi att du kontaktar länsstyrelsen.

Ansök om bygglov i naturreservat

Om du äger mark i ett naturreservat och skulle vilja ändra en befintlig eller uppföra en ny byggnad är det inte kommunen som du kontaktar för att ansöka om ett bygglov. Du är i stället tvungen att kontakta länsstyrelsen. De kommer sen att avgöra ifall du kan få ett bygglov eller inte.

För att din ansökan ska bli så bra som möjligt och hanteras så snabbt som möjligt rekommenderar länsstyrelsen att du skickar med följande 3 saker:

 • Rita in tydligt på en karta vad du ska göra och var du ska göra det
 • Tydligt berätta vilken hänsyn du kommer ta till djur och natur och vad du konkret planerar att göra för att påverka så lite som möjligt
 • Berätta varför du vill göra detta. Kanske kan det göras utan att skada något eller så finns det helt enkelt ingen annan lösning.

Om du skickar med dessa tre delar ökar chansen att din ansökan går igenom markant. Därför rekommenderar vi att du spenderar lite tid med att sätta ihop en ordentlig ansökan. Det är mycket enklare att göra rätt direkt än att behöva vänta flera månader för att sen få ett avslag.

Landskapsbildsskyddsområden

Det finns självklart fler skyddade områden i Sverige än bara naturreservat. Ett annat område som är bra att känna till är landskapsskyddsområden.

Ett landskapsbildsskyddsområde är ett område eftersom det är ett landskap som är unikt eller väldigt sällsynt. I ett sådant område behöver du söka tillstånd för att göra något som kan ha ”en negativ effekt på upplevelsen och förståelsen av landskapet.”

Vad det betyder i praktiken är att du måste söka speciellt tillstånd om du till exempel vill uppföra en ny byggnad, fälla ett träd eller fylla igen ett dike. Du kan även behöva söka tillstånd för sådant som i normala fall inte ens kräver ett bygglov. Du får till exempel inte bygga ett förråd eller en friggebod på tomten utan ett speciellt tillstånd.

Vi ska också nämna att varje landskapsbildskyddsområden har egna föreskrifter som kommer reglera vad du kan och inte kan göra. Om marken eller huset du är intresserad av ligger i ett sådant område bör du därför läsa på om det specifika området. För att hitta den informationen vänder du dig till den lokala länsstyrelsen.

Ersättning för minskade naturvärden

I vissa fall kan länsstyrelsen gå med på att ge dig bygglov för ditt projekt men samtidigt kräva kompensation för de minskade naturvärden som projektet för med sig. Denna kompensation betyder inte att de vill ha pengar. Det betyder att du får i uppgift att skap lika mycket nytt naturvärde som du förstör. Detta kan betyda att du får skapa liknande biotoper som du förstör, eller restaurera en biotop som förfallit.

Möjligheten att ersätta den natur du förstör betyder dock inte att du alltid kommer få bygglov när du söker det. Länsstyrelsen är nämligen tydliga med att kompensation aldrig får vara ett skäl för att exploatera en miljö. För att du ska kunna få dispens från de bestämmelser som finns i lagen måste det alltid finnas särskilda skäl.

Läs på om bygglov innan du köper

Är du intresserad av att köpa ett hus som ligger vid eller i ett område av skyddad natur? Då är det alltid en bra idé att läsa på om vad som gäller innan du köper det. Nästan allt som vi nämnt idag regleras av miljöbalken förutom landskapsbildsskyddsområdena som skapades med hjälp av naturvårdslagen, trots att denna nu är upphävd.

All information som du behöver finns tillgänglig på internet men den är krånglig, svår att hitta och ofta är det svårt att veta vad som stämmer och vad som inte gör det. Det är därför som vi har börjat skriva dessa artiklar, för att göra informationen mer lättillgänglig för allmänheten.

Trots det kan det vara en god idé att ta kontakt med en expert innan du köper mark i ett skyddat område. Om du kontaktar oss går vi gärna igenom precis vad som gäller och vad som krävs för att du ska få ett bygglov. Vi hjälper dig från början till slut, från den första ansökan, till det sista hammarslaget.

Vanliga frågor

Vi förstår att du fortfarande har många frågor som vi inte har hunnit svara på. Därför ska vi nu snabbt gå igenom några av de vanligaste frågorna gällande bygglov i skyddad natur.

 • Kostar det något att ansöka?

  Att skicka in en ansökan till länsstyrelsen kostar pengar. Det är dock gratis om ansökan rör mark som du äger. Om du vill veta exakt vad som gäller kan du alltid kontakta länsstyrelsen med dina frågor.
 • Kan jag överklaga ett beslut?

  Om länsstyrelsen fattat ett beslut om ditt bygglov som du vill överklaga går det bra. Du har 3 veckor på dig från det att du fått beslutet. Om du inte skickar in din överklagan inom 3 veckor går det inte längre att genomföra.
 • Var kan jag hitta mer information?

  Om du vill ha mer information finns det två vägar att gå. Antingen kontaktar du länsstyrelsen med dina frågor eller så kontaktar du oss. Kontaktar du oss kan vi hjälpa dig genom hela processen, även efter att du fått ditt bygglov. Vi finns alltid vid din sida som en hjälpande hand.

Känner du dig lite mer trygg och har du kanske fått svar på de flesta av dina frågor? Då har vi uppnått vårt mål och vi vill tacka dig för att du läst hela vägen till slutet. Att få ett bygglov i närheten, eller i, ett naturreservat eller annan skyddad natur är komplicerat men det är verkligen inte omöjligt. Vi tror på dig och vi tror att tillsammans kan vi lösa vad som helst.

010-405 1000