Bygglov på landet

I vissa fall är reglerna kring bygglov annorlunda för mark beläget utanför ett tätbebyggt område, eller som man kallar det på vardagssvenska: “på landet”. Eftersom det inte påverkar omgivningen lika mycket på öppna landskap som det kan göra i jämförelse med tätbebyggda områden. Till exempel, i vissa stadsdelar finns det krav på designen på husen så att bostäderna i hela området ser likadana ut.

Människor som bor på landsbygden utanför detaljplanelagt område kan ofta bygga till exempelvis mindre tillbyggnader såsom carport, garage samt växthus utan ett bygglov. Det gäller även små tillbyggnader och byggande av exempelvis ett staket. Dock är det en stor skillnad mellan kommuner när det kommer till hur mycket det går att bygga utan ett bygglov. I vissa städer kan man till exempel bygga tillbyggnader med begränsning till en procentandel av huvudbyggnaden, medan i vissa städer anges specifika mått i kvadratmeter. Det är därför mycket viktigt att man alltid kontaktar den kommun man tänkte bygga i för att ta reda på allt som gäller för den specifika marken.

Känner du dig vilse i processen att ansöka om ett bygglov? Kontakta gärna oss för att få mer tips och råd hur du ska göra med din bygglovsansökan.

Det krävs alltid ett bygglov vid bygge av ny huvudbyggnad. Skulle det handla om ett större ingrepp i någon befintlig byggnad, till exempel att man påverkar någon bärande vägg, måste man vanligtvis alltid anmäla det oavsett var i landet man bor. Man måste alltid visa hänsyn till grannarna, oavsett om tomten ligger i landsbygden eller inte. Har man tänkt att bygga 4,5m eller närmare tomtgränsen måste man få ett grannmedgivande.

Sammanfattningsvis konstaterar man att reglerna för bygglov är vanligtvis lätta utanför ett tätbebyggt område, kolla alltid med kommunen för att få den senaste giltiga informationen om vad som gäller för den tomt bygget är tänkt att placeras på.

010-405 1000