Bygglov växthus

För att bygga växthus på en tomt omfattas det vanligtvis av en bygganmälan eller ett bygglov. Dock finns det undantag vilket gör att man inte behöver ansöka om vare sig bygglov eller en bygganmälan.

Följande krävs:

  • Maximal nockhöjd på tre meter
  • Ett befintligt hus måste finnas på tomten
  • Placeringen av växthuset ska vara 4,5 meter från tomtgränsen

Uppfyller man inte de villkoren måste en bygglovsansökan skickas in till kommunen. Skulle placeringen av växthuset vara 4,5 meter eller närmare från tomtgränsen behövs ett grannmedgivande. Bygger man ett växthus utifrån alla regler gällande en friggebod är det bra att känna till att man kan ha många friggebodar på tomten så länge de inte sammanlagt får en area på 15 kvadratmeter.

Vill man bygga växthus större än 15 kvadratmeter och maximalt 25 kvadratmeter kan man bygga efter reglerna för attefallshus. Det kräver att man gör en bygganmälan till kommunen. Samma krav för växthus enligt friggebodsreglerna. Det som skiljer är att nockhöjden höjs upp med en meter, det blir därför tillåtet att ha maximalt fyra meter i nockhöjd. Har man ett attefallshus tidigare på tomten räcker inte en bygganmälan utan man måste skicka in en bygglovsansökan. Rådfråga alltid kommunen vad för regler som gäller för det planerade projektet.

010-405 1000