Bygglovsritningar

Vi hjälper dig med

bygglovsritning


Med oss får du en helt bekymmersfri bygglovsprocess. Våra bygglovsexperter hjälper dig med alla krångliga regler och krav från kommunen. Du får självklart ett fastpris för samtliga ritningar som kommunen efterfrågar!


Ring oss!

Bygglovsritningar

1 kvm - 25 kvm: 3900 :-
26 kvm - 70 kvm: 5900 :-
71 kvm - 150 kvm: 8900 :-
150+ kvm: Offert  

* Priser gäller för Bygglovsritningar (Fasadritning, sektionsritning, planritningar, situationsplan & markplaneringsritning).


Konstruktionsritningar

Detaljritningar (Väggar, tak & grund)
Konstruktionsberäkningar
Dimensionering
Konstruktionsdokumentation
Övriga konstruktionshandlingar
Priser från 2900kr

Vid val av bygglovsritningar & konstruktionsritningar via oss på Bygglovsexperten får ni 10% på alla ritningar. Ring för offert.


VVS-ritningar

Ventilation
Värmesystem
Sanitet
Dagvatten
Avlopp
Måttsättning
Priser från 2900kr

Kontrollansvarig

Vår kontrollansvarige kommer hjälpa dig ta fram en kontrollplan
Att ha en kontrollansvarig är i de flesta kommuner ett krav där bygglov krävs
Vi hjälper dig med en certifierad kontrollansvarig i hela Sverige
Priser från 3900kr

Bygglovsritningar för alla behov

Dags att bygga nytt, bygga om eller renovera? Då behöver du bygglovsritningar till din bygglovsansökan. Bygglovsritningar är ett samlingsbegrepp för flera olika typer av ritningar. Ett krav som ställs vid bygglovsansökan är att bygglovsritningar ska vara fackmannamässigt utförda.

När du vänder dig till oss kan du lita på att våra bygglovsritningar håller de högt ställda krav din kommun har. Vi erbjuder kompletta tjänster när det kommer till bygglov och har målsättningen att erbjuda den bästa service i Sverige.

Vi ser till att inga detaljer missas och att du får en smidig bygglovsansökan. Det gäller oavsett om det är en altan som ska byggas eller en helt ny bostad. Vi har lösningar och tjänster som passar alla privatpersoner som vill förverkliga ett drömprojekt.

Bygglovsritningar för en godkänd bygglovsansökan

Bygglovsritningarna ska ge detaljerad information vilka ändringar som ska göras på en befintlig byggnad eller hur ett byggprojekt kommer se ut när det är klart. Många gånger krävs det mycket detaljerad information och många olika ritningar som ska ingå i bygglovshandlingarna.

Att ansöka om bygglov kan kännas komplicerat och invecklat men när du anlitar oss går processen smidigt. Bygglovsritningar ska finnas med i samband med att du skickar in din bygglovsansökan till kommun. Vi kan alla typer av bygglovsritningar och du får hjälp med bygglovsansökan oavsett vilken kommun du ska ansöka hos.

Ritningar kan även behövas även vid bygglovsanmälan. För att göra det lätt för dig tar vi hand om hela processen och ser till att precis rätt dokument är på rätt plats. Det gör att processen går smidigt och utan bekymmer. Vi ser till att dina bygglovsritningar leder till en godkänd bygglovsansökan.

En fackmannamässigt utförda bygglovsritning

Olika kommuner kan ha olika krav på när du behöver ansöka om bygglov. Gemensamt för alla kommuner är att alla bygglovsritningar ska vara fackmannamässigt utförda. Vissa ritningar som konstruktionsritningar behöver vara utförda av sakkunnig. När du anlitar oss behöver du aldrig oroa dig då vi har rätt kompetens på rätt plats inför varje ritning.

När kommunen granskar din bygglovsansökan är bygglovsritningar det första de granskar. För att slippa komplettera eller i värsta fall få avslag på ditt projekt är det viktigt att allt finns med från början. Vi har ett brett nätverk och kan alla kommuners krav och riktlinjer.

Självklart har vi de ansvarsförsäkringar som branschen kräver för att kunna garantera din trygghet. När du anlitar oss kan du alltid lita på att du får det bästa priset och att din bygglovsansökan går smidigt. Vi tar hand om hela bygglovsansökan så du slipper byråkratin.

Vad hjälper vi dig med?

Vi har heltäckande tjänster som riktar sig till alla privatpersoner som behöver hjälp med bygglovsansökan. Det inkluderar att vi hjälper dig med allt som rör bygglovsritningar. När du anlitar oss får du:

 • Hjälp oavsett vilken kommun du ska ansöka hos. Vi arbetar över hela Sverige!
 • Vi gör allt jobb och tar hand alla kontakter med kommunen.
 • Vi har expert på alla typer av ritningar så dina bygglovsritningar blir utförda av en person med rätt kompetens och utbildning.
 • Du kan även få hjälp med energiberäkningar och kontrollplan och vid behov kontrollansvarig. Vi informerar dig om vad du behöver när du kontaktar oss.
 • Vi erbjuder fasta priser för dina ritningar för att du ska veta redan från start vad det kostar.

Du ska även kunna vara precis så delaktig som du önskar. Bygga nytt och renovera är många gånger att uppfylla en dröm, vi vill se till att du får precis den starten du behöver för att alla ska bli som du tänkt.

Detaljer som kan vara avgörande

Eftersom bygglovsritningar är ett samlingsbegrepp för flera olika ritningar gäller det att ha kunskap om vad kommuner kräver vid en bygglovsansökan. De tre vanligaste är:

 • Arkitektritningar

  Arkitektritningar är själva grundpelaren. Dessa ligger till grund för alla byggprojekt oavsett storlek på projektet. Ibland kan det krävas flera arkitektritningar beroende på omfattningen av byggprojektet. När du anlitar oss behöver du aldrig fundera själv på vad som behövs. Vi tar hand om alla arkitektritningar till dina bygglovshandlingar.
 • Konstruktionsritningar

  Konstruktionsritningar är än mer detaljerade. Här ska de framgå hur olika delar av ditt byggprojekt ska konstrueras, eller hur delar av en befintlig byggnad är konstruerad. Det ställs höga krav på konstruktionsritningar. Vi ser till att rätt person med rätt utbildning gör dina konstruktionsritningar för att du ska få ditt bygglov.
 • Planritningar

  Planritningar ska ge en illustration över en byggnads innehåll. Här framgår bland annat vilken funktion ett rum har och delas upp i sektioner. Det är viktigt att planritningen görs i rätt skala.
 • Kontaktperson

  Hos oss har du alltid en kontaktperson som ser till att du får besked exakt om vilka ritningar som behövs. Du kan slappna av och vi gör tar hand om alla detaljer.

Utöver dessa ritningar kan det behövas komplementritningar för att dina bygglovshandlingar ska vara kompletta. Vi tar hand om alla detaljer och ser till att rätt kompetens utformar rätt ritningar. Det leder inte bara till att din bygglovsansökan går igenom lättare, du får även lättare att exempelvis inhämta offert för olika projekt. Vill du veta mer eller få en snabb offert ska du kontakta oss. Vi ser till att du får svar på alla dina frågor och du får alltid det bästa priset!

När behövs bygglovsritningar?

Du behöver bygglovsritningar när du ska ansöka om bygglov eller göra en bygganmälan. Det görs alltid hos kommunen där projektet ska utföras. Några vanliga projekt som kräver bygglovsritning är:

 • Du ska bygga nytt, det kan vara en mindre byggnad eller en stor villa.
 • När det ska göras ändringar, det kan vara ombyggnation såväl som vid vissa renoveringar.
 • Vid tillbyggnation, det kan vara att du vill bygga ut villan eller annan byggnad.
 • Ibland krävs det när du vill sätta upp ett plank eller bygga en mur.
 • Om du ska göra ändringar inomhus som påverkar bärande delar.
 • Ibland krävs det även när du vill göra ändringar på fasaden på villan eller fastigheten.
 • Vill du byta tak? Vill du byta du material på taket kan det krävas bygglov.
 • Installera eldstäder med rökkanaler där det tidigare inte funnits någon.

Ibland räcker det med en bygglovsanmälan med det kan likväl krävas en bygglovsritning. Vi kan lagar och regler så du kan känna dig trygg i att processen går smidigt. Behövs det en arkitekt eller en ingenjör har vi rätt personer som utför varje del av ritningen. När du anlitar oss kan du lita på att vi har rätt utbildningar och erfarenhet av liknande projekt. Vi tar hand om processen åt dig oavsett vilken kommun det gäller i Sverige. Du får alltid en snabb offert på dina ritningar hos oss.

Varför ska du välja oss?

Hos oss får du hjälp med mer än bara bygglovsritningar , vi tar hand om bygglovsansökan så du slipper. Våra dedikerade medarbetare ingår i ett stort nätverk med bred kompetens som kan lösa alla byggprojekt.

Du ska välja oss för att:
 • Vi ser till att alla dina bygglovsansökningar och konstruktionsritningar görs snabbt och med högsta kvalitet men till lågt pris.
 • Vårt team är specialister inom sina områden och har gedigen erfarenhet med sig in i varje projekt. Dessutom har vi ett brett kontaktnät inom byggbranschen och kan skräddarsy andra konsulttjänster när det behövs.
 • Vi är inte generalister utan vi är specialister inom vårt område, vårt fokus är alltid att vara bäst på tjänster inom bygglov för privatpersoner.
 • Du får ett fast pris vilket gör att du vet direkt vad det kostar. Det finns inga dolda avgifter eller oväntade överraskningar. Precis som det ska vara när du ska förverkliga dina drömmar!

Vi gör det enkelt för våra kunder genom att erbjuda prisvärda lösningar när du behöver hjälp med bygglovsritningar. Teamet tänker alltid utför boxen och kan därför snabbt hitta den billigaste lösningen även vid de mest komplicerade projekten.

Vårt team består av många olika personligheter som kompletterar varandra och sammantaget finns en mångfald av olika kompetenser som gör det möjligt att lösa alla bygglovsansökningar. Tillsammans utvecklar vi hela tiden våra tjänster och arbetsglädje genomsyrar hela företaget. Det gör att du får den allra bästa starten på din bygglovsansökan.

Hur fungerar våra tjänster?

Det är lätt att anlita oss och det går fort. Från det du kontaktar oss får du ett dedikerat team som genast tar tag i dina bygglovsritningar. Så här går processen till i fyra steg:

Enkel offertförfrågan

Du ansöker enkelt hos oss. Ring eller skicka e-post och berätta om ditt byggprojekt. Vi ger dig snabbt en offert som du kan ta ställning till. Ofta kan vi erbjuda en offert under samtalet eller med vändande e-post. Offerten är alltid ett fastpris och omfattar alla tjänster du behöver hjälp med.

Projektstart med personlig kontakt

När du godkänt din offert får du en personlig kontakt hos oss. Din projektledare kommer göra förstudier och inhämta allt nödvändigt underlag. Efter vi samlat all nödvändig information så tar vi över all hantering. Du har alltid samma personliga kontakt från dag ett till projektet är klart.

Vi gör klart alla ritningar du behöver

När vi gjort klart ritningarna ser vi till att du får möjlighet att granska och godkänna dessa. Vi svarar på alla frågor och gör kostnadsfria ändringar. När du är nöjd och har godkänt underlaget ser vi till att skicka in dem till rätt person direkt hos kommunen.

Dags för bygglov

Vill du skicka in ansökan själv till kommun kan du alltid göra det. Vi ser till att du har alla ritningar du behöver till dina bygglovshandlingar. Vill du vi tar hand om allt? det ingår i offerten. Skulle kommun behöva ytterligare underlag eller justering i någon ritning ser vi till att lösa det. Du kan luta dig tillbaka och istället börja förbereda dig inför byggstart.

Under tiden du väntar på bygglovet ser vi till att hålla dig uppdaterad om det kommer några nyheter från kommunen. Vi ser även till att kommunen håller sin utsatta svarstid på bygglovsansökningar och följer upp hur det går. När du anlitar oss får du alltid den servicen du behöver.

Varför är bygglovsritningar så viktiga?

Bygglovsritningar ligger till grund för din bygglovsansökan och fackmannamässigt utförda bygglovsritningar är även viktiga för själva byggprojektet. Du ska kunna visa vid bygglovsansökan att ditt projekt följer lagar och regler samt ge en bild över hur bygget kommer se ut när det är uppfört. Vi bygger inte men vi kan allt som rör bygglovsritningar och kommuners krav inför en bygglovsansökan.

Projektet ska uppfylla kraven kommunen kan ha inom exempelvis detaljplanerat område och du ska kunna visa att byggnaden kommer vara säker att vistas i. Det gäller framför allt vid ombyggnationer, nybyggnationer och om du ändrar exempelvis i bärande konstruktioner.

Konstruktionsritningar som är en del av bygglovshandlingarna är framför allt viktiga. Här ska det framgå att den planerade byggnaden även uppfyller tekniska krav. Därför är det viktigt att den som gör ritningen har rätt utbildning. Kontakta oss för en riktigt snabb offert och få hjälp med hela bygglovsansökan av proffs på området!

Lagar och regler styr bygglovsritningar

Anledningen till att det finns höga krav på att bygglovsritningar är att ritningar även ligger till grund för bygget. Ritningar visar att projektet följer lagar och regler samt att exempelvis byggnaden är säker att vistas i. Det inkluderar aspekter som konstruktionens bärförmåga och brandsäkerhet men även energi-och vattenförbrukning. Några av de viktigaste regelverken är:

 • Plan - och Bygglagen som ligger till grund för vilka generella bestämmelser det finns för planering och byggande.
 • Plan - och Byggförordningen som går in på tekniska krav och kontroller av funktion. Vid ett bygge innebär det även att exempelvis ventilationssystem ska hålla en viss standard.
 • Boverkets byggregler som är en föreskrift som framför allt tar upp rent tekniska egenskaper och krav. Därför finns det krav på att visa ritningar ska utföras av personer med viss utbildning som exempelvis byggkonstruktör.

Detaljplaner att förhålla sig till

I tätbebyggda områden där det även finns detaljplaner från kommunen finns det mer regler som styr hur byggen får uppföras, byggas om, till och med regler om hur byggnader får se ut. Områdesbestämmelser och detaljplaner måste tas hänsyn till vid bygglovsritningar. Vi vet hur vi ska kontrollera alla detaljer som krävs inför varje bygglovsritning kommun.

Våra duktiga medarbetare kan alla regler oavsett vilken typ av ritning som kommunen efterfrågar. Det gäller miljöaspekter såväl som tillgänglighet och hållbarhet. Oavsett om ditt projekt är i ett tätbebyggt område eller på landsbygden ser vi till att ritningar håller för alla krav. Kontakta oss och få en offert snabbt för dina bygglovsritningar. Du kan kan också ställa frågor om hur vi kan hjälpa dig från idéstadie till godkänt bygglov.

Prisvärda bygglovsritningar med komplett service

Vi ser till att du får alla dina bygglovsritningar som behövs när du behöver ansöka om bygglov. Bygglovsritningar är ett samlingsnamn för olika typer av ritningar, oavsett vilka du behöver ser vi till att ritningarna görs av rätt kompetens.

Vi tar hand om din bygglovsansökan oavsett kommun i Sverige och till bästa pris. Du behöver bara ge oss grundläggande information så ser vi till att göra resten. Vårt team består av många olika kompetenser och vi har samlat en mångfald av personligheter som alla brinner för att du ska få ditt bygglov så snabbt och billigt som möjligt.

Skulle ritningarna behöva kompletteras eller ändras gör vi det utan extra kostnad. Vi ser till att du får alla information du behöver och sköter kontakten med kommunen. Vårt team har många års erfarenhet och en samlad kompetens som är svårslagen i Sverige. Kontakta oss så får du snabbt en offert och en projektledare som tar hand om allt.

Hos får du alltid en kontaktpunkt för smidigt kommunikation och service. Vi vill vara bäst på bygglov till privatpersoner i landet. Kontakta oss för en offert och för att snabbt komma igång med din bygglovsansökan.

Vanliga frågor om bygglovsritningar

När behöver jag bygglovsritning?

Du behöver bygglovsritningar när du ska ansöka om bygglov eller göra en bygganmälan. Bygglovsritningar ska vara fackmannamässigt utförda och beroende på vad du söker bygglov för kan det krävas flera olika typer av ritningar. Det kan vara konstruktionsritningar, planritningar, kontrollplan men även energiberäkningar och andra handlingar. Vi gör alla typer av bygglovsritningar till privatpersoner och tar även hand om bygglovsansökan så du slipper.

Vad är bygglovsritningar?

Bygglovsritningar är ett samlingsnamn för olika typer av ritningar som krävs vid bygglovsansökan. Grundläggande bygglovsritning heter arkitektritning och ska vara fackmannamässigt utförd. Utöver det krävs det ofta konstruktionsritningar, planritningar, sektionsritningar och eventuellt fasadritning. Alla bygglovsritningar ingår sedan i bygglovshandlingarna som följer din bygglovsansökan.

Hur kan ni hjälpa mig med bygglovsritningen?

Vi är expert på alla typer av bygglovsritningar till privatpersoner. Det gör att du får alla hjälp du behöver oavsett projekt. Vi hjälper dig med kompletta bygglovsritningar till bygglovshandlingar till bästa pris i Sverige. Vi kan hjälpa dig med bygglovsansökan över hela Sverige och oavsett vilken kommun du ska söka bygglov hos. Du får komplett service och vi tar hand om allt så du kan koncentrera dig på annat.

Hur snabbt kan jag få min bygglovsritning?

Du får dina bygglovsritningar snabbt efter du godkänt offerten. Det tar ungefär en till två veckor beroende på vilken typ av ritningar du behöver. Eftersom vi har ett dedikerat team som alltid sätter kunden i fokus samt att vi har alla kompetenser som behövs så går det snabbt när du anlitar oss.

För mer info, läs vår faktabank

Recensioner

Baserat på 152 omdömen
Bo Rörqvist
Bo Rörqvist
2023-12-07
Bygglovsexperten har gjort ett utmärkt arbete för mig. Snabb och professionell hantering och bra rådgivning.
Johan Berg
Johan Berg
2023-11-24
Skulle verkligen rekommendera alla som behöver underlag etc gällande bygglov att anlita bygglovsexperten. Inte nog med att de tar fram det som krävs, de kom även med tips och ideér för att göra projektet så bra som möjligt.
Sara lundgren
Sara lundgren
2023-11-10
Smidig och lyhörd kommunikation. Upplevde bra rådgivning gällande de olika faserna för tillbyggnad, tydlig prissättning (mycket prisvärda!) och snabb handläggning. Rekommenderar verkligen att använda sig av bygglovsexperten!
Cecilia Botvidzon
Cecilia Botvidzon
2023-10-31
Hade inte fixat vår bygganmälan utan Mikael på Bygglovsexperten! Snabb återkoppling och fantastiskt bemötande. Tack!
Nigel Bourne
Nigel Bourne
2023-10-25
Supernöjd med bygglovsritningar och tacksam för allt hjälp och rådgivning under arbetsprocessen!
Danial Etemady
Danial Etemady
2023-10-24
Mikael på Bygglovsexperten gjorde ett utmärkt jobb med vår bygglovsansökan. Vi uppskattade verkligen den höga kvaliteten på hans arbete och den utmärkta servicen han erbjöd. Det som imponerade mest var hans förmåga att delta i en kreativ och givande diskussion om våra önskemål. Han tog sig tid att förstå våra behov i detalj och arbetade aktivt med oss för att hitta innovativa lösningar. Det var tydligt att han verkligen brydde sig om att skapa en lösning som inte bara passade oss, utan också överträffade våra förväntningar. Mikaels expertis och förmåga att hantera bygglovsprocessen gjorde hela upplevelsen smidig och problemfri. Hans dedikation till vårt projekt gav oss förtroende för att han skulle göra allt i sin makt för att säkerställa att vi skulle få vårt bygglov godkänt. Vi är tacksamma för hans hjälp och rekommenderar Mikael på Bygglovsexperten varmt till alla som behöver hjälp med sin bygglovsansökan.
Monica Åkerberg
Monica Åkerberg
2023-10-02
Vi hade både en bra och effektiv dialog genom hela arbetets gång. Proffsigt!
Beatrice Jernberg
Beatrice Jernberg
2023-09-29
Bygglovsexperten har gett oss en så bra service genom hela vårt projekt. Oavsett justering så har de mottagit oss bra och lyssnat på våra önskemål, vi är så nöjda med deras tjänst och skulle rekommendera detta företag till alla som skall bygga om/nytt.
010-405 1000