Eldstad


Byggregler eldstad

Eldstäder kommer i olika former och kan fungera på olika sätt. Den gemensamma nämnaren är att det är härliga faktorer i ett hus som kan fungera både som uppvärmning och som en mysfaktor under kalla höst- och vinterdagar. Enligt PBL (plan och bygglagen) finns det vissa regler som man måste förhålla sig till om man vill bygga en eldstad i hemmet.

I den här artikeln kommer vi att gå igenom allt du behöver veta kring eldstäder, både saker du behöver veta innan bygget och vad som gäller vid användning av eldstad. Vi kommer att gå igenom de regler som finns vid bygge av eldstad, brandsäkerhet och besiktning. Vi kommer även att förklara lite mer ingående vad en eldstad är och vem som kan installera den i sitt hem.


Vad räknas som en eldstad?

Eldstad kan räknas som ett samlingsnamn för olika typer av uppvärmningssystem i hemmet. Alla använder inte eldstäder för att värma upp huset dock, utan hellre som en extra mysfaktor till ett vardagsrum eller dylikt. En eldstad kan vara till exempel en kamin, en kakelugn eller en öppen spis. Det gemensamma är att en eldstad är ett typ av system där man eldar material för att generera värme.

Förr i tiden var det vanligt att både hus och lägenheter hade kakelugnar eller kaminer för att generera värme till huset under de kallare säsongerna. Idag kan man se resterna av dessa kakelugnar i sekelskifteshus eller äldre villor, dock är det inte många som fortfarande fungerar såvida inte husets ägare renoverat upp dem. Det är dock vanligt att installera en kamin eller kakelugn i bostäder idag, men främst då för att det är en mysig inredningsdetalj eller för att man vill kunna värma sig lite extra på vinterhalvåret.


Vem kan installera en eldstad?

I princip alla hus med en fungerande skorsten kan installera en eldstad, en kamin eller kakelugn. Det kan såklart också bero på vilken sorts eldstad man vill installera dock, då vissa moderna varianter inte behöver skorsten överhuvudtaget. Vissa typer av kaminer kan finnas i lägenhetshus utan skorsten men har då ett annat system för att filtrera ut eventuell rök eller ångor.

Om man bor i villa är det tämligen enklare att installera en eldstad då man själv kan bestämma hur huset ska se ut, om det ska ha skorsten eller inte. Om man däremot bor i ett lägenhetshus kan det vara föreningen eller ägaren till huset som avgör huruvida man får installera en eldstad eller inte. Därför är det alltid bäst, som boende i lägenhet, att kontakta sin förening för att undersöka de verksamma reglerna.


Krävs bygglov för eldstad?

Det finns en del riktlinjer att förhålla sig till när man vill installera en eldstad. Generellt sett behöver man inte ansöka om bygglov, men man behöver göra en anmälan till byggnadsnämnden i din kommun och skicka in en del dokument kring byggnationen. Bland annat behöver byggnadsnämnden en planritning av eldstaden, såväl som en planritning som visar upp eventuella ändringar kring rökkanalerna. Om du är osäker kring vilka dokument det handlar om kan du kontakta din kommun alternativt den byggherre som ska installera eldstaden åt dig.

Efter att anmälan har gjorts kommer kommunen att förse dig med ett startdatum, alltså ett datum när du får påbörja byggnationen av din nya eldstad. Samma regler gäller för dig som har en befintlig eldstad som ska renoveras väsentligt, dock inte om en kamin bara ska bytas ut till en likadan modell eller om mindre ändringar ska göras på eldstaden.


Byggregler för eldstad

Det finns, förutom kravet på anmälan, en del riktlinjer som måste följas när man installerar en eldstad. Din byggherre har med största sannolikhet koll på dessa och kan kontrollera dem åt dig. Bland annat finns det särskilda krav på skydd vid uppkomst av brand, maximala temperaturer vid eldning, täthet och diverse andra brandskyddsregler.

Precis som för andra byggen kan det också finnas speciella regler för detaljplanen i området där du bor som inte tillåter eldstäder, men det är något som kommunen i sådana fall kommer att informera dig om. Det kan bero på många saker, och varje enskilt fall kan vara annorlunda eller ha annorlunda regler.

När du fått klartecken av kommunen och när byggnationen av eldstaden är färdig behöver du dessutom genomgå en besiktning av den innan den får börja användas. Det är en rutinkontroll som genomförs av en skorstensfejarmästare eller någon annan sakkunnig inom ämnet. Dessa besiktningsmän kontrollerar brandsäkerhet, rökkanaler och annat som är av största vikt för säkerheten kring användningen av eldstaden. När besiktningen är godkänd kan du börja använda din eldstad och få lite extra mysfaktor i hemmet.


Övrigt om eldstad

Det finns många fördelar med att installera en eldstad i sitt hem. Om man bor i ett hus kan det vara ett bra sätt att få lite hjälp på traven med uppvärmningen under vintern. Det är dessutom en riktigt mysig detalj som kan öka husets värde på bostadsmarknaden. Även kakelugnar eller kaminer i lägenhetshus har en påvisad attraktion för kommande köpare. Det är populärt och attraktivt att köpa en bostad som tillhandahåller en mysig eldstad eller kakelugn, och något som många är på jakt efter idag.

Precis som vid andra byggen eller renoveringar är det alltid klokt att kontakta sakkunniga, såväl som kommunen där du bor, för att ställa frågor och få svar på funderingar. Vissa regler och riktlinjer kan se annorlunda ut beroende på område och kommun, därför är det alltid bra att vara säker innan man sätter i gång med ett bygge – speciellt när det handlar om brandskydd och säkerhet.

010-405 1000