Elritningar


Vad är en elektrisk ritning och vem producerar den?

El kan vara dödligt om den inte hanteras korrekt. Går man i tankarna att bygga om, renovera eller förändra sitt hem är en ritning över elen väldigt viktig för att veta hur alla elledningarna är dragna. En ritning över elen är ett diagram med hjälp utav flera olika symboler som visar placeringen av bland annat strömuttag, lampor, telefonuttag, bredandsuttag men även in- och utgående ledningar inomhus centraler.

Man bör anlita en professionell fackman för att skapa din ritning över elen. Det är oerhört viktigt att det görs rätt för en smidig, snabb och säker elinstallation. En korrekt utförd ritning över elen minskar även risken för några fel och onödiga merkostnader vid en ombyggnad av din bostad. Med hjälp av en expert ser man till att sin design utförs till perfektion.


Vad visar en ritning över elen?

En ritning över elen är en specificerad ritning vilket visar alla befintliga och planerade elsystem i ett hus. Den visar hur många uttag, lampor och ledningar som finns i huset. Ritningen visar även alla bredandsuttag och telefonledningar som eventuellt finns i huset men även de elledningarna som finns från och till hemmet. En ritning över elen påminner lite om en karta med symboler som anger typ av uttag, kablar, strömbrytare och lampor i varje del av huset. Även var och hur kablarna exakt är placerade. Den innehåller symboler som utvisar andra utrustningar och enheter. För de allra flesta vanliga privatpersonerna är symbolerna svåra att kunna förstå och ritningen bör därför göras av en professionell person för att säkerställa att den är korrekt.

Ritningen över elen används som grund när en elektriker gör sitt arbete. Ritningar kan också användas som ett underlag för andra som är involverade i byggnadsarbeten såsom snickare, köksmontörer, rörmokare samt konsulter.


När krävs det en korrekt ritning över elen?

Ritning över all elinstallation i en bostad är väsentliga dokument för olika typer av byggprojekt inklusive om- samt tillbyggnader av både villor, hus, stugor samt lägenheter. Ritningar ger den helhetsbild som behövs vid installation av energikrävande utrustning men även större elarbeten. Innan byggarbete påbörjas i bostaden är det viktigt att man vet vilken typ av uttag samt rör som finns beläget i bostaden och även deras placering.

En ritning över elen i hela huset måste skapas innan själva bygget påbörjas. Fördelen är att den kan sättas upp efter arkitektens planritningar är klara men innan ombyggnaden påbörjas. Husägare bör besluta om elektriska apparater och installationer i sin bostad så att ritningen blir korrekt. Om- och tillbyggnader kräver ofta en ritning över elen över befintliga och planerade elsystem i bostaden. Ritningen över elen ska vara färdig innan elinstallatören hinner påbörja arbetet då det är ett det nödvändigaste underlaget för el-arbetet.

Ritningen över elen är viktig och ett stort användbart dokument för renovering, nybyggnation, utbyggnad och även för mindre el reparationer. När man bygger ett nytt hem måste ägaren tänka på platsen för uttagen och strömbrytare samt den nödvändigaste elektriska utrustning.


Vad gör en ritning över elen för nytta?

En korrekt ritning över elen håller en elektrikers arbete både snabb, effektiv och smidigt. Genom att göra elinstallationer enklare kan kostnaderna minskas. Ofta är kostnaden för renovering eller utbyggnad högre än förväntat. Detta beror vanligtvis på extra kostnader som tillkommer under bygget.

Genom att noggrant planera innan byggarbete påbörjas inklusive att skapa en väl utarbetad ritning över elen minskar man även risken för problem vid elinstallationer. Om ritningen över elen saknas är det ofta svårt för såväl elektrikern som andra hantverkare som är inblandade i processen hela vägen. Allt som försenar och komplicerar byggandet kommer i slutändan att kosta mer pengar. En professionell utförd ritning över elen till villan kan spara både din tid och framför allt på dina pengar.

Ett elsystem är relativt dyrt och det är mycket viktigt att det blir korrekt. Ett elsystem i ett medelstort hem kan kosta runt 100 000 kr, det beror förstås på olika funktioner som man vill ska ingå. Grundfunktionerna inkluderar eluttag för tv, belysning, el central och telefoner. De extra funktioner de flesta idag vill att det ska ingå är speciella belysningssystem såsom spotlights, värmesystem, larm och internet. Det är mycket man bör tänka på, då ser man hur viktigt det är att man har en korrekt ritning över elen i sitt hem att lämna över till en elektriker innan man påbörjar något arbete. På det viset säkerställer man att det alltid ingår det man önskar i hemmets elsystem.

Ritning är ett viktigt planeringsverktyg. Så detaljerat som möjligt. Det är viktigt att man tänker på att själva ritningen ligger till grund för förhandlingar med elektrikern. Om man redan har en ritning över elen när man förhandlar är det mer sannolikt att man får ett bättre pris. Eventuella extra detaljer såsom en strömbrytare och flera uttag vilket inte förhandlas innan själva arbetet påbörjas kommer bli kostsamma. Det är eftersom installatören oftast tar ut en bra avgift för det tillagda arbetet efter förhandlad offert. Desto större projektet är ju viktigare är planeringen och att allt sker i god tid. Försök att se till att man förstår alla detaljer som finns med i villans elektriska ritning redan från början.


Behöver man en ritning över elen?

Det krävs inte att man ska ha en ritning över sin el men det kan kännas svårt att genomföra renoveringar och utbyggnader om man inte har överblick över befintliga elsystem i sitt hem. Om man vill installera ett elsystem i sitt hem behöver man en ritning över elen. I den stora renoveringen är elarbeten en stor och viktig del både estetiskt och praktiskt. El behövs i allas hem och är nödvändigt för hushållsaktiviteter. Detta är också mycket viktigt estetiskt då val av placeringen av lampor kan ha stor effekt på belysningen samt att uppnå välmående i hemmet. Andra personer som är inblandade i byggprojektet som snickare och rörmokare kan också behöva en elektrisk släpvagn för att kunna utföra hela sitt arbete.

El kan vara dödligt om den inte hanteras på rätt sätt. Därför är det viktigt att man inte kompromissar med säkerheten när man installerar elsystem i sitt hem. En ritning över elen är grunden för att en elektriker ska utföra elinstallationer i sitt hem. Det måste göras rätt så att elektrikerna kan göra sitt jobb på bästa möjliga sätt.

I information från Elsäkerhetsverket händer det tusentals bränder samt skador varje år eftersom strömavbrott sker i hemmen. De rekommenderar alltid att man använder ett registrerat energibolag i stället för att göra hemreparationer helt själv. Detsamma gäller husets när man vill ha en korrekt utförd ritning över elen. I stället för att försöka fixa problemen själv är det mycket säkrare att låta professionella fackman göra det korrekt.


Vem har ansvar för att göra ritningar över elen?

Det åligger ägaren av bostaden eller byggnaden att se till att det en ritning över elen finns när bygget påbörjas. Ägaren har ansvar att se så elektriker och hantverkare får den information som behövs för att kunna utföra sitt jobb korrekt.


Hur mycket kostar det att utföra en ritning över elen?

Priset för en ritning över elen kan variera. Priset på elektriska ritningar eror på husets yta och omfattningen av arbetet. Ett stort hem kan kräva mycket mer sofistikerad och avancerad kabeldragning än en liten sommarstuga. Prissättningen beror också på om de elektriska diagrammen är skapade från själva grunden eller om de är baserade på befintliga system.


Kan man upprätta en ritning över elen själv?

Ja men det är inget som rekommenderas om man inte sitter på stor kunskap samt erfarenhet av diagram över elen. Det är otroligt viktigt att ritningen blir fackmannamässigt utförd, vilket gör att den bland annat innehåller korrekt information och är skalenlig. Ur tids- och säkerhetssynpunkt rekommenderas det att anlita professionell hjälp med att göra en ritning över elen. Ritningar av elen i villor och hus bör göras av elektroingenjörer. Glöm inte heller att beställa ritningar över elen till byggprojektet innan man påbörjar själva bygget.


Kan pengar sparas genom att man köper en ritning över elen?

Till viss del kan även ett elsystem betraktas som en stor investering. Genom att man gör en korrekt ritning av elen innan man påbörjar renoveringen kan man spara tid och även pengar. Ritningen bör alltid ingå vid planering och genomförande av om- eller utbyggnad av villa eller hus. En ritning över elen gör allt mycket lättare att kunna se helheten vilket blir smidigare för alla involverade parter för att kunna se vad som behövs göras samt hur lång tid det kommer att ta. På det viset kommer elinstallatörer med flera mer sannolikt att klara den överenskomna tiden och kostnaden för det arbete de behöver utföra. Med begränsad eller ingen data är risken stor att deras tid och därmed kostnaden för det nedlagda arbetet flyga i väg och hamna i mycket mer än i offerten.

En ritning över elen är också en bra investering för en trygg framtid med underhåll och eventuellt bostadsrenovering. Om man behöver anlita en elektriker för ett mindre justeringar eller jobb är det också en bra idé att ha ett kopplingsschema redo för att enkelt och snabbt lösa problem som kan uppstå. Det kan också vara bra om man vill sälja sin bostad senare eftersom den av många köpare bedöms ha rätt utförd ritning över sin el.


Vad betyder symbolerna på ritningen?

En ritning som visar planerade och befintliga elsystem i huset, även elinstallationer indikeras med ritningssymboler. Då kan elektriker och andra inblandade parter enkelt kunna ta del av samt kontrollera vad det är som behöver installeras. För de flesta är dessa elektriska ritningssymboler förvirrande eftersom symbolerna finns många variationer. Det finns också symboler för eluttag, elledningar, strömbrytare och även för apparater. Varje kategori har en allmän ikon samt flera varianter som anger exakt vad som finns tillgängliga eller som bör installeras. I strömbrytare kategorin finns en gemensam symbol för just strömställaren/strömbrytare samt andra symboler baserat på om strömställaren/strömbrytaren är tvåpolig eller enpolig, om det finns orienteringsljus eller inte. För ett eluttag kan det finnas exempelvis symboler som anger om det är en spotlight ett lysrör eller ett teleuttag.

När det kommer till elledningar anger symbolerna exempelvis om det är en fallande stigande eller kontinuerlig linje. Dessutom anger symbolerna utformningen av kraftledningarna i byggnaden. Det kan till exempel vara en ledning i ledning kabelränna fönsterbräda eller en kabelstege. Många parallella elledningar kan också illustreras genom en enda symbol.

Varmvattenberedare, maskiner och andra elektriska apparater har speciella symboler. Det finns med andra ord många varianter på symboler i en ritning och det finns många saker att tänka noga på när man gör en korrekt ritning över elen. Det är viktigt att ritningen görs noggrann tillsammans med rätt symboler för att det bästa elarbetet ska kunna utföras. Med tanke på vikten i noggrannheten bör man anlita en professionell fackman för en ritning över elen i hemmet eller för framtida byggprojekt.


Hur genereras elektriska diagram?

Ritningen kan skapas helt från grunden eller baserat på befintliga elektriska diagram. Om huset inte redan har en ritning över elen skapas det från grunden. Men om man redan har en utförd ritning för hemmets el men planerar att modifiera eller utöka den bör den elektriska ritningen uppdateras. Därmed blir den nya ritningen grunden för utförande och planering. Detta är elektrikerns bas så att han vet vad som bör och ska installeras.

Villa elektriska ritningar bör utformas av en elektriker för att säkerställa noggrannhet. Tillsammans skapas en ritning utifrån er befintliga och önskade el utrustning. Kraven kan avse den elektriska installationen som krävs och de material som ni vill ska användas. Ingenjören kopplar sedan in befintliga och planerade strömbrytare, vägguttag, placering av lampor, telefonledningar och allt som rör elen i hemmet. Ledningarna går mellan olika uttag och funktioner spåras också. Slutligen upprättas en lista över armaturer och alla eventuella beskrivningar finns tillgänglig för elektrikern. Slutresultatet blir som en tavla som en elektriker har stor nytta av i sitt arbete.


Varför är planeringen viktig vid användningen av el och ljus i sitt hem?

El och ljus är både väsentligt och även estetiskt i huset. Det är mycket viktigt att planera husets funktion och utseende som man vill ha det. Vid större renoveringar är elarbeten en viktig del i processen. Dels att planera husets funktion, bland annat behöver vitvaror tv-apparater telefoner och data beaktas. Funktioner såsom larm köksfläktar och andra elektriska apparater bör också tillhandahållas. Placeringen av eluttaget spelar en mycket viktig roll när man vill undvika för många ledningar i rummet.

Belysning ska vara både funktionell och ge rätt atmosfär. Varje enskilt rum kräver flera olika typer av ljuskällor för funktionalitet och komfort. Till exempel bör taklampor kompletteras med golvlampor eller bordslampor. I några fall kan även spotlights samt dimmers vara det bästa alternativet. Oavsett vad man vill ha i sitt hem är det mycket viktigt att ritningen över elen speglar alla krav eller önskemål. En välplanerad ritning gör det lättare för alla parter att kommunicera med varandra och därigenom förverkliga alla önskemål.

010-405 1000