Energideklaration


När behöver man göra en energideklaration och vad är det?

Vi och våra partners kan tillsammans hjälpa dig med din energideklaration

Funderar du på att köpa eller sälja ett hus? Vi kan hjälpa dig med energideklarationen.

Vi ger dig en energideklaration utfärdad av certifierade energiexperter till ett bra och fast pris.

  • Experter certifierade enligt krav från Boverket
  • Energideklarationen utförs inte utan ett platsbesök
  • Stort fokus som vi lägger på att få fram en åtgärdsplan vilket höjer fastighetens värde

Vi ger dig den bästa hjälpen med en energideklaration!

En energiexpert med certifikat utifrån Boverket krav upprättar din energideklaration.

Vi kan hjälpa dig med följande projekt:

  • Nybyggnation villa
  • Försäljning villa
  • Bostäder på mer än 250 kvm
  • Bostäder som ofta besöks av allmänheten
  • Bostäder som har nyttjanderätt

Certifierad energiexpert

En energiexpert ska både ha erfarenhet, kunskap samt lämplighet att få utföra arbetet. De krav ska kunna styrkas genom en personcertifiering som sker via ett så kallat ackrediterat certifieringsorgan. Byggherren är den som är helt ansvarig för kontroller av det här.

Genomför alltid ett platsbesök

Det ska alltid genomföras ett platsbesök på aktuella byggnationer för att man ska kunna försäkra sig om både funktionerna samt skicket. Din energideklaration ska du kombinera med en helt fullständig besiktning av det hus som ska säljas eller köpas. Det ger privatpersoner trygghet eftersom de får veta hela byggnadens skick.

Med vår stora erfarenhet samt effektiva hantering av beräkningar och dokumentation hjälper vi dig som beställare och byggherre att få bort onödiga kostnader. Digitala verktyg är det enda vi använder när vi ska skapa energideklarationer.

Byggnaders energiprestanda och energideklarationer är det man hör mest om idag. Utan en energideklaration kan det vara svårare att försöka sälja en fastighet. De allra flesta byggnationer idag kräver att de omfattas av en energideklaration. Enkelt sätt kan man säga att det handlar om att dokumentera hur pass mycket energi som byggnaden eller huset använder. Det finns även ett lagkrav i Sverige som säger att hus och byggnader ska energi deklareras ifall de inte uppnår vissa krav.

Kostnad på en energideklaration

Det kan variera ganska mycket i pris när det gäller en energideklaration. Gör man den helt i samband med en överlåtelsebesiktning går det att komma undan billigare. Annars får man räkna med att kostnaden ligger omkring på 5 000 kronor. Vill man ha en radonkontroll utförd kommer det kosta extra.

Om du planerat att sälja din bostad utan att ha en giltig energideklaration bör du omgående genomföra en sådan och den utgiften får man inte glömma. En energideklaration gäller i 10 år när den är färdigställd och därför kan det bli nödvändigt att man återkommande gör nya deklarationer. Var noga med att se efter om åtgärder har vidtagits sedan förra energideklarationen för att minska ned på energiförbrukningen. Det kan vara bra att man upprättar en ny deklaration oavsett om den gamla fortfarande gäller inför en eventuell försäljning.

Kan man göra en energideklaration själv?

Nej, vi kan inte enbart upprätta energideklarationen helt ensam. En energiexpert ska upprätta denna på uppdrag av byggnadsägaren. Experten bör vara helt oberoende och får inte vara en familjemedlem eller släkting. Den anlitade experten ska gå igenom hela byggnaden grundligt samt att de ska upprätta en energideklaration i Boverkets register. Det måste även säkerställas av ägaren att energiexperten är certifierad enligt certifieringsorgan. Experten måste uppfylla en hel del krav som ställs både på utbildning, kvalifikationer samt sakkunskap. Då energideklarationen måste upprättas av en helt oberoende person ska en byggherre aldrig göra sin deklaration, inte ens med ett intyg från en energiexpert. Varje år övervakar Boverkets energiexperter och kontrollerar alla inlämnade energideklarationer, allt för att kunna säkerställa att de är korrekt upprättade. Vid minsta misstanke om att en energiexpert har anlitats för andra uppgifter eller skulle vara ekonomisk beroende sker ytterligare utredningar. Det kan resultera i en ogiltig deklaration samt att experten kan förlora sin certifiering.

010-405 1000