Fackmannamässiga ritningar


En Sammanfattning

Läser man igenom noggrant vad fackmannamässiga ritningar är och innebär samt hur de upprättas kommer en byggherre avsevärt förkorta handläggningstiden. Det kommer även öka chansen att bygglovsansökan blir godkänd. Här nedan kan man läsa bland de vanligaste kontrollpunkterna när man lämnar in en bygglovsritning till kommunen och dess byggnadsnämnd. Ta gärna en titt i vårt arkiv med flera inspirerade husritningar.


Innehåll

 1. Vilka är kraven som ställs på de fackmannamässiga ritningarna?
 2. Ritningar och exempel

Vilka är kraven som ställs på de fackmannamässiga ritningarna?

Ritningarna ska presentera verkligheten samt hur åtgärder påverkar både mark och byggnader. Arkitektritningarna ska ha rätt symboler och markeringar men även upprättas med en stor omsorg. Fackmannamässiga ritningar ska alltid uppfylla de här punkterna (de kan bli bedömda med andra kriterier):

 • Ritade på via papper med svarta linjer, linjer ska ha ritats för hand med hjälp av linjal eller via ett datorprogram).
 • Bokstäver, symboler och siffror ska vara tydliga samt versaler ska alltid användas. Ritningarna ska ha ett rithuvud med projektinformation.
 • En uppsättning i originalstorlek ska lämnas in till kommunen, utskrivna och klara.
 • Ritningarna ska vara i rätt skala när de är utskrivna.
 • Tydliga mått och vara i relevant storlek. Använd en skalstock för mest rättvis information.
 • Information ska finnas om vad för höjdsystem som har används, exempelvis för markhöjder eller höjdkurvor.
 • På situationsplanen ska nya byggnader, ut- och tillbyggnader vara lägesbestämda.
 • Fasadritningar ska innehålla marklinjer och nya samt gamla marknivåer ska redovisas.
 • Nya byggnadsdelar ska innehålla sektionslinje på planritningar.

Exempel på ritningar

Här kan man se några exempel på ritningar vilket är bra att ha tittat igenom. Allt för att få en korrekt och bra uppfattning om vad en fackmannamässig ritning kan och ska innehålla samt hur de utformas:

 • Nybyggnation av enbostadshus
 • Utbyggnad av enbostadshus
 • Nybyggnation av garage
 • Nybyggnation av plank
010-405 1000