Färdigställandeskydd


Vad är ett färdigställandeskydd?

Ett färdigställandeskydd beskrivs som en försäkring för den som bygger och kan även kallas för ”färdigställande försäkring”. Det innebär att byggherren samt beställaren har skydd ifall entreprenören eller företaget som anlitas går i konkurs. Även andra anledningar gäller ifall de inte kan slutföra arbetet som tänkt. Allt kan hända både välkända och stora företag både när det gäller skador eller ekonomiska problem.

En entreprenör hjälper vanligtvis köparen med allt gällande färdigställandeskyddet. Det benämns även som en fullgörandeförsäkring eller som nämnt ovan färdigställande försäkring. Finns det flera entreprenörer på samma bygge måste det finnas ett färdigställandeskydd klart för varje enskilt avtal. Dock finns det gränsbelopp när och om ett färdigställandeskydd krävs eller inte.


När behövs ett färdigställandeskydd?

När entreprenören utför arbeten vilket avser småhus för konsuments räkning krävs färdigställandeskydd. För småhus krävs det vid nybyggnation, när en anmälningspliktig åtgärd genomförs och när en tillbyggnation sker. Byggnadsnämnden kan i vissa fall pröva om ett behov finns för färdigställandeskydd eller inte. Färdigställandeskyddet ska visas upp för byggnadsnämnden innan ett startbesked lämnas.

Färdigställandeskyddets krav styrs av kostnaden för projektet. Man räknar det i prisbasbelopp, för 2022 är prisbasbeloppet på 48 300 kronor. Om enskilda avtal överstiger 10 prisbasbelopp på 483 000 kronor krävs ett färdigställandeskydd. Privatpersoner delar ofta upp ett projekt i flera olika avtal, exempelvis ett för snickare, ett för markentreprenör, ett för elektriker och ett för rörläggare. På så vis kan man göra omfattande projekt eftersom det tar lång tid för ett avtal att överstiga 483 000 kronor.


Vad ingår i färdigställandeskydd?

Omfattningen av ett färdigställandeskydd ska vara kostnad av åtgärder på anmärkta punkter av en besiktningsman, extra kostnader för slutförande arbeten samt kostnader för åtgärder av eventuella fel.


När behövs det inte ett färdigställandeskydd?

När en entreprenör arbetar åt konsumenter krävs det ett färdigställandeskydd. Det krävs inte för bygglovsbefriade åtgärder exempelvis friggebod, attefallshus, skärmtak eller tillbyggnader med maximalt 15 kvadratmeter.

010-405 1000