Bygga garage

Bygglovsritningar

1 kvm - 25 kvm: 3900 :-
26 kvm - 70 kvm: 5900 :-
71 kvm - 150 kvm: 8900 :-
150+ kvm: Offert  

* Priser gäller för Bygglovsritningar (Fasadritning, sektionsritning, planritningar, situationsplan & markplaneringsritning).


Konstruktionsritningar

Detaljritningar (Väggar, tak & grund)
Konstruktionsberäkningar
Dimensionering
Konstruktionsdokumentation
Övriga konstruktionshandlingar
Priser från 2900kr

Vid val av bygglovsritningar & konstruktionsritningar via oss på Bygglovsexperten får ni 10% på alla ritningar. Ring för offert.


VVS-ritningar

Ventilation
Värmesystem
Sanitet
Dagvatten
Avlopp
Måttsättning
Priser från 2900kr

Kontrollansvarig

Vår kontrollansvarige kommer hjälpa dig ta fram en kontrollplan
Att ha en kontrollansvarig är i de flesta kommuner ett krav där bygglov krävs
Vi hjälper dig med en certifierad kontrollansvarig i hela Sverige
Priser från 3900kr

Vilka regler gäller för garage och parkeringsplatser? Hur ska ritningarna se ut? Vad är ett garage och en parkeringsplats?

Behöver man ett skydd för sin bil eller extra förvaringsutrymme? Vi kan ge er tips om flera olika alternativ för att förverkliga en idé om ett nytt garage eller carport. Vi kan ge dig specialiserade tips på bygglovs planering av just garage och parkeringsplatser, vi ger dig mer vetenskap om exakt vad man kan behöva för att göra en skräddarsydd planering med expertis, allt efter ert behov.

I den här artikeln går vi igenom allt man behöver veta för att starta sitt garageprojekt. Missa inte vårt avsnitt om kostnaden för bygglov samt för att bygga ett garage men även information om vad lagen säger om att bygga om ett garage till exempelvis bostad. Läs även mer om vilken bygglovs utformning som är laglig för garage och carport.


Vad är ett garage och en carport?

Garaget är identifierat som en annexbyggnad. Tilläggsbyggnaden utöver garaget kan bli ett lager, en lekstuga eller en gäststuga.

Garage kan bestå av:

 • Isolerat
 • Tak och väggar eller bara ett tak
 • Placerat delvis under marken eller ovanpå
 • Folk ska kunna vistas där

Kontakta arkitekt innan man börjar bygga garage

Man kan göra många saker på egen hand, även garageritningar och skisser på carports. Tyvärr glömmer många bort att kontakta en arkitekt i början av ett projekt och som ett resultat av det slutar de med att betala mer än de först trodde. Att kontakta en arkitekt i ett tidigt skede är avgörande då de ger råd och vägledning att följa gällande tillgänglighet och vanliga fallgropar. Om man väntar med att anlita en arkitekt tills man har slutfört sin skiss kommer man sannolikt att behöva redigera sin egen skiss.


Kan man bygga ett garage av lösvirke?

Ja många av våra kunder bygger sina garage själva eller med hjälp av vänner för att hålla nere kostnaderna. När det gäller carportar är det mest lösvirke eller byggsatser som används för enkelt byggande. "Svenskt Trä" har skapat mycket bra dokumentation så att du kan bygga ditt garage helt själv.

 • Grundritning
 • Byggbeskrivning
 • Planritning
 • Stomritning
 • Väggritning
 • Takstolsritning
 • Kaplista
 • Takstolslista
 • Materiallista

Dessa ritningar räcker inte för att man ska kunna få ansöka om ett bygglov eller bygganmälan. Med dessa ritningar som grund kan vi snabbt och billigt ta fram bygglovsritningar som är anpassat för just ditt projekt.


Exempel på carport- och garageprojekt

Här är några tidigare projekt som kunder har efterfrågat. Vissa är gjorda av lösvirke medan flera andra kan köpa färdiga byggsatser från några av de större byggvaruhusen. Vi har samarbeten med ett antal carport- och garage leverantörer så att alla kan få en smidig byggprocess även med bygglov.

 1. Följande projekt har inkluderat bygglovsritningar för en dubbel parkeringsplats på 36 m². Kunden fick alla bygglovs planer och 3D-illustrationer på cirka 8 dagar.
 2. En enklare carport på 30 m². Bygglovsritningar inklusive markanvändningsplanering.
 3. Modernt garage med klassiskt sadeltak på endast 21 m². Kunder i Skellefteå. Byggloven och byggplanerna har överlämnats till samarbetspartnerna.
 4. Klassiskt garage med sadeltak endast 21 m². Bygglovsritningar ges med 27 graders taklutning för att rymma huvudbyggnad och lager. Falu Rödfärgad stående träplank och shingeltak.

Vilka bygglovsritningar krävs för garage och carport?

Kraven på ritningar för bygganmälan är desamma idag som för bygglov. De bygganmälan som krävs för beviljande av ett godkänt bygglov är:

 • Fasader
 • Planlösning
 • Marksektion
 • Situationsplan
 • Sektionsritning
 • Markplanering

Ytterligare handlingar som krävs är kontrollplanen för hela projektet och teknisk beskrivning.

När man påbörjar sitt nästa projekt kan andra dokument krävas:

 • Byggritningar
 • Brandskydd Handlingar

Vilka är design kraven för bygga garage och parkeringsplatser?

Även om garaget inte kräver bygglov måste byggnaden uppfylla kraven i:

 • Plan- och bygglagen
 • Boverkets byggregler
 • Plan- och byggförordningen
 • Byggnämnden för bostads-, byggnads- och stadsplanering
 • Europeiska Design Standard

I klartext ska ett garage uppfylla följande krav:

 • Passa för ändamålet
 • Bra formgivning
 • Bra och anpassat färg- samt materialval
 • Noggrann konstruktion
 • Ingen fara kan ske eller olägenhet för miljön

Energikraven är vanligtvis inget man behöver tänka på i garaget eftersom byggnaden inte behöver större utsträckning av värme under året. Därför är det inte nödvändigt att beräkna energiförbrukningen för ett garage.


Går det att bygga garage med lägenhet på övervåningen?

Ja många gör detta för att få en investering som lönar sig om några år. Man kan enkelt hyra ut sin lägenhet i andra hand till utomstående hyresgäster eller anhöriga när de kommer på besök. Tänk på att lägenheten fullt ut ska uppfylla kraven på lämplighet för användning.


Kan man bygga ett garage utanför sin byggnad?

Ja om man bygger ett garage som en tilläggsbyggnad med en yta på upp till 25 kvadratmeter kan man bygga ett Attefalls hus.


Kan man bygga garage utanför detaljplanen?

Ja dock är alla oplanerade ärenden mer komplicerade eftersom det inte finns några skriftliga riktlinjer som stadsstyrelsen kan följa och utvärdera därefter. Vanligtvis är det dock inget fel med att bygga utanför ritningen.


Kan man förvandla ett garage till ett hem?

Ja och nej, svaret påverkas av ritningen vilket visar vad man kan bygga på fastigheten men även utformningen av det befintliga garaget. Stadsbyggnads- och plan lagar reglerar allt som rör omvandling av bruk. Det krävs inget egentligt ingrepp i garaget för att räknas som bruksbyte. I många projekt är det svårt att veta vad som gäller när det sker en ändrad användning. Det beror på vilken yta av byggnaden som faktiskt påverkas och hur mycket modifiering som krävs för att möta de nya kraven. I utvärderingen ska följande faktorer beaktas:

 • Omfattning av ändringen
 • Förutsättningar för byggnaden
 • Varsamhetskravet
 • Förvanskning Förbuden

Byte från garage till bostad är en förändring som ställer högre krav än tidigare. Hur många förbättringar är egentligen relevanta för just ditt projekt? Detta är en bedömning gjord av bygglovs tjänstemän genom att titta på följande punkter:

 • En betydande belastningsökning
 • En ökning av antalet personer som behöver ändra brandskyddsåtgärder med
 • En ökning av antalet personer som behöver öka luftflödet med
 • Syfte med övriga krav på termisk komfort

Be oss om hjälp när du ansöker om bygglov Under 2019 har vi hjälpt till mer än 25 projekt som innebär ändrad användning.


Får man bygga till sitt garage?

Ja det är relaterat till uppförande reglerna. Då kan man bygga upp till 15 kvm med endast bygg registrering och inget bygglov krävs. Man kan använda uppförandekoden även om man har använt sin byggnad direkt på fastigheten. Denna 15 m² är den perfekta platsen att förvara eller göra plats för en annan bil. Vill man bygga på 15 m² krävs bygglov. Om man bygger på 15 m² ska man ta hänsyn till byggrätter och alla andra bestämmelser i detaljplaneringen. Se över ritningen innan beställning sker av bygglovs planer för att undvika obehagliga överraskningar.


Vilka bygglovs planer behövs för ett garage med en övervåning?

Ska du bygga garage med lägenhet på övervåningen så behövs mer avancerade planer och andra handlingar för ditt bygglov. Generellt är det fler krav som måste uppfyllas när man inreder ett hem. Du kan redan se skillnaden i husets planlösning. Planlösningen är ordnas efter dina förslag. Möbler ska anpassas efter barriärfritt krav. Badrummet ska också vara fritt från hinder. Även framtidens hissar kommer att ritas in på planlösningen. Detta visar att det är möjligt att installera hissar i framtiden.


Behöver man fortfarande bygglov för att bygga garage?

Nej varsel kan dock krävas även om projektet inte är bygglovspliktigt. Generellt kan sägas att uppsägning krävs om:

 • Det finns detaljplan eller areal gällande enligt
 • Byggnaden inte överstiger 25 m² BTA
 • Byggnaden ligger minst 5 m från fastigheten linje
 • Område som är värt att bevara

Kontakta din stad och ersätta om ditt projekt. De kommer att ge dig svar på dina frågor för att undvika straffavgifter!


Pris

Hur mycket kostar det att ansöka om garage och parkeringstillstånd? Du kan enkelt beräkna din design kostnad och få ett fast pris med hjälp av vår kalkylator. Kan du hitta ett garage eller carport som vår gjord för tidigare kund kan du kontakta oss för att använda den till ett rabatterat pris.


Hur mycket kostar det att få bygglov för garage?

Kostnaden för ett bygglov beror på flera faktorer. Den viktigaste faktorn är om bygglov eller bygg registrering krävs. Enkelt förklarat är det projektets storlek och komplexitet som avgör.

Ärende Kostnad
Till- eller nybyggnad av komplementbyggnad, utan tekniskt samråd 7 100 kr
Till- eller nybyggnad av komplementbyggnad, med tekniskt samråd 11 800 kr
Ej bygglovspliktig komplementbyggnad, maximal yta: 25 kvm 5 300 kr
Ej bygglovspliktig tillbyggnad, maximal yta: 15 kvm (BTA) 7 700 kr
Ej bygglovspliktig inredande av en ytterligare bostad (gäller endast enbostadshus) 8 800 kr
Ändra användningen 15 900 kr
Inreda en helt ny bygglovspliktig bostad 13 500 kr
Nybyggnadskarta 9 100 kr
Startavgift för en tillbyggnad eller komplementbyggnader (maximalt 4 punkter) 5 300 kr

Kan man köpa garage i färdig sats?

Ja det finns flera företag på marknaden som kan förse dig med kit. Med kit vet du att du får alla delar av rätt längd storlek och kvalitet. Allt du behöver göra är att följa instruktionerna och bygga ihop projektet som ett pussel. Kom ihåg att begära bygglov planer från leverantören som du köper satsen av. Om inte kan du alltid kontakta oss så hjälper vi dig.


Har du råd med nyckelfärdigt garage och parkeringsplats?

Ja att köpa ett garage eller nyckelfärdig parkering kan vara ett bekvämt och enkelt sätt att få en bra lösning. Byggtiden är bara några dagar eftersom de flesta tillverkas på fabriken innan leverans. Montörer på plats är specialiserade på denna typ av installation.


Hur mycket kostar det att bygga ett garage?

Kostnaden för att bygga garage varierar beroende på flera faktorer:

 • Garage enkelgarage dubbelgarage med lägenheter på våning
 • Yta
 • Antal fönster, dörrar, entréer, avlopp med mera
 • Solpanel oljeavskiljare tryckluft
 • Isolerings tjocklek
 • Fundament
 • Svårhanterlig jord
 • Lösvirke, modul eller nyckelfärdigt?
 • Hantverkare eller byggare?

Erfarenheten har visat att ett färdigt garage kostar från 3 000 krm² - 15 000 krm². I ovanstående sortiment får du en standardlägenhet på övervåningen. Har du speciella önskemål eller fält förhållanden räcker inte 15 000 krm².


Tips för att jämföra garage offerter

Det kan vara frestande att välja den billigaste offerten men det kan sluta med att li mycket dyrare än du tror. Det kan vara svårt att jämföra citat.

Som kund är man målmedveten och känner till sina krav på projektet oavsett vad. Be om en tydlig offert och även en utförlig presentation av omkostnader.


Några bra frågor till dig när du tar offerter:

 • Hur isolerad är han? Grunder väggar och tak?
 • Vilken sorts garageport? Isolerings värde på garageport?
 • Välja takmaterial? Tegel eller plåt?
 • Ingår fönster och dörrar i priset? Om så är fallet hur är kvaliteten?
 • Ingår grundarbete?
 • Ingår restaurering och ytbeläggning efter projektet?
 • Ingår hängrännor och avlopp? Hur hänger de ihop?
 • Ingår el vatten och avloppsvatten?
 • Försäkring och garanti?
 • Leverans och frakt?
 • Flygplan anläggningar och hangarer?
 • Kranar och flyttkostnader?
010-405 1000