Giltighetstid för bygglov


Innehåll

  1. Hur länge är giltighetstiden för ett bygglov?
  2. Vad gäller för att ett projekt ska påbörja byggnationen inom två år?
  3. Kan man förlänga tidsfristen för beviljade bygglov?

Hur länge är giltighetstiden för ett bygglov?

I fem år är ett bygglov giltigt, från dagen det har beviljats. De här fem åren är uppdelade på två perioder, 2 år + 3 år. Inom första två åren måste projektet som har blivit beviljat påbörjat byggnationen. Sedan måste projektet färdigställas inom kommande tre år. Det innebär att om man nyttjar tidsfristerna fullständigt har man fem år på sig totalt för att bygga färdigt sitt projekt.


Vad gäller för att ett projekt ska påbörja byggnationen inom två år?

Det som klargör vad ett påbörjat projekt innebär och hur de tolkas är upp till kommunen, vilket kan variera mycket från kommun till kommun. Förberedande markarbeten och ritningar anses inte att projektet har påbörjats utan det behöver vara att själva byggnadsarbeten ska ha påbörjats inom en två års period.


Vad ingår i färdigställandeskydd?

Omfattningen av ett färdigställandeskydd ska vara kostnad av åtgärder på anmärkta punkter av en besiktningsman, extra kostnader för slutförande arbeten samt kostnader för åtgärder av eventuella fel.


Kan tidsfristen för ett beviljat bygglov förlängas?

Det kan man inte göra, femårsperioden går inte att ändra om det inte skulle handla om ett så kallat tidsbegränsat bygglov.

010-405 1000