Hur ansöker man om ett förhandsbesked?

Har du planer på att bygga ett hus? Elle kanske någon annan byggnad? Då krävs det bygglov. Ett bygglov kan vara en ganska omständlig procedur, och det kan dra ut på tiden innan du får ett besked.

För att veta om det alls är lönt att ansöka om bygglov kan du ansöka om ett förhandsbesked. Detta är inte lika detaljerat som när du ansöker om bygglov. Dock är det viktigt att du får med allt, inte minst för att alltsammans ska gå snabbt och smidigt.

Slipp funderingar och bekymmer – överlåt till oss att sköta din ansökan. Vad ska du bygga? En villa, större veranda eller kanske en gäststuga på tomten? Är du osäker på reglerna?


Vi hjälper dig med ansökan om förhandsbesked

Vi på Bygglovsexperten är proffs på vilka regler som gäller och vad som krävs för att ansöka om ett förhandsbesked. Vi hjälper årligen ett stort antal kunder med deras förhandsbesked. Tillsammans med dig går vi igenom tekniska och juridiska frågor – allt det som kommunen vill ha besked om:

  • Hur väl lämpar sig platsen för det du vill bygga?
  • Vi kontrollerar med Plan- och bygglagen
  • Vilken omkringliggande bebyggelse finns det?
  • Hur kommer landskapsbilden att påverkas?
  • Översiktsplan och riktlinjer

Med oss behöver du inte tänka på något av detta. Vi utformar de nödvändiga ritningarna och ställer samman den information som krävs.

Och för att göra det ännu bättre för dig gör vi allt detta för ett fast pris. Så att du vet redan från början vad det kostar. Hos oss kan du vara säker på at slippa ovälkomna extrakostnader. Dessutom är våra priser mycket förmånliga.


Vad är då ett förhandsbesked?

Säg att du har hittat en tomt och att du ser din drömvilla framför dig. Du vet precis hur du vill ha den, om det ska vara en eller två våningar och hur stora fönster du ska ha. Men då kommer nästa fråga: får du alls lov att uppföra en sådan byggnad?

Det finns regler för hur man får bygga, med vilka mått och även utseendet på huset. Detta för allas trevnad. Att bygga ett höghus mitt i ett villaområde vore knappast populärt. Och även om det kan handla om långt mindre drastiska detaljer kan de vara nog så betydelsefulla.

Därför måste du ansöka om bygglov. Att i ett tidigt skede ansöka om ett förhandsbesked kan vara klokt av mer än ett skäl. Du vet om du alls får bygga där, och du kan också få besked om eventuella ändringar du måste göra i dina planer.

Du skickar in din ansökan till kommunen. När du fått ditt besked gäller detta i två år. Om du inom dessa två år ansöker om bygglov, och om du angivit samma uppgifter där som i ditt förhandsbesked, då kommer du med all sannolikhet även få beviljat din bygglovsansökan.

Låter det krångligt? Ingen fara! Vi finns här för att hjälpa dig, hela vägen från början till slut.


Vad måste du tänka på när du ansöker om förhandsbesked?

För att ansöka om ett förhandsbesked krävs det inte lika många detaljerade uppgifter som vid ett bygglov. Ofta räcker det med en plan över platsen och en beskrivning av vad du vill bygga och i stora drag hur det ska se ut. Ett förhandsbesked är vanligt om man bygger något helt nytt, men även om du vill bygga ut din befintliga byggnad.


Vid vilken tidpunkt ska du ansöka om förhandsbesked?

Som med det mesta i tillvaron är det bra att vara ute i så god tid som möjligt. Hur lång tid ditt ärende tar beror på en mängd faktorer, främst hur detaljerat och stort ditt projekt är. I vissa fall kan det dröja upp till tjugo veckor innan du får ditt besked. I mindre komplicerade fall kan tiden bli den halva, det vill säga 10 veckor. När du har inkommit med alla nödvändiga handlingar börjar tidsfristerna gälla. Tänk också på att det kan komma att kosta en slant då byggnadsnämnden har rätt att ta ut en avgift för ditt förhandsbesked.


Vad händer när du skickat in din ansökan?

Kommunen granskar din ansökan och jämför den med de aktuella lagar och regler som finns. Det handlar om allt från byggnadens utformning till hur omgivningen ser ut och eventuella omkringliggande byggnader som påverkas. Även grannarna i det aktuella området kan komma att tillfrågas. Här kan det handla om sådant som höjd och mått, om det stör någon utsikt och om det rent allmänt passar in i området.


Vad händer därefter?

Givetvis vill du ha ett positivt förhandsbesked. Om du får detta kan det dock komma med vissa restriktioner. Du får vara beredd på att byggnadsnämnden kan ha synpunkter på uppfarter och garageutfarter och även på utformningen av huset. Kanske måste du anpassa måtten på ditt hus för att passa bättre in med omgivningen, eller kanske du inte kan bygga lika långt ut mot gatan som du velat eftersom det stör sikten. Det finns många aspekter som kommunen måste ta hänsyn till.

När du senare ansöker om bygglov är det heller inte säkert att detta godkänns, i alla fall om du ändrat något i din ursprungliga plan. Negativa besked går dock alltid att överklaga. Detta gör du hos Länsstyrelsen. Om du då får ett positivt besked kommer detta meddelas offentligt. Alla har då tre veckor på sig att överklaga det positiva beskedet.


Kan man ansöka om förhandsbesked för alla sorters marker och platser?

Kanske har du hittat en tomt på jordbruksmark? Då är det särskilda regler som gäller. Det går inte bara att bygga en villa var som helst på åker- och betesmarker, något som blivit särskilt påtagligt under senare år då det kommit flera domar som visar vad som verkligen gäller för den som vill bygga. Det kan vara värt att nämna redan från början att det ibland kan vara svårt att få ett positivt svar på sin förhandsansökan här.

Om du vill läsa mer om detta kan du gå till Plan- och bygglagen och även Miljöbalken. Här kan du få information om vad som gäller om du vill bygga ditt drömhus på åkermark. Bland annat står det här att jordbruksmark får bebyggas om det är av intresse för samhället. Det får inte byggas någonstans där annan mark används för ditt bygge. I bedömningen av din ansökan grundar man sig på 3 kapitlet 4 § i Miljöbalken.

Givetvis kan det kännas besvärligt och krångligt med regler som hindrar dig från att få bygga precis var du vill. Men lagstiftningen finns av en anledning. Den säger bland annat att mark ska användas till det som den är bäst lämpad för. Och jordbruksmark passar onekligen bäst för att odlas. Det finns mindre bra odlingsmark, och då är det ganska självklart att det är bättre att uppföra ett bostadshus där.

Lagstiftningen säger kort och gott att det ska finnas jord för vår potatis och vete, och där dessa grödor trivs är det olämpligt att bygga hus. Dock kan det finnas vissa undantag som gör att du kanske kan få ett positivt förhandsbesked även här.

  • Kanske är åkermarken just här av sämre kvalitet?
  • Är det en liten yta du vill bygga på? Kanske är det ett bergigt parti mitt i den övriga åkermarken?
  • Hur har åkermarken skötts? Kanske har den inte använts som åkermark på ett tag och därför inte är lika attraktiv att odla på?
  • Växer det dåligt på platsen? Om du kan bevisa detta är chanserna till ett positivt besked aningen ljusare.
010-405 1000