Hur man överklagar ett bygglov

Har du fått avslag på ditt bygglov trots att du läst reglerna och vet att du borde fått rätt? Då har du hittat rätt för vi ska gå igenom precis hur du gör för att överklaga ett bygglov. Läs igenom följande artikel noga för vi kommer gå igenom hela processen, från början till slut. Häng med så kör vi!

Vad kan man överklaga?

Det första vi måste kolla på är vad du faktiskt kan överklaga för något. Självklart kan du överklaga ett bygglov när du väl har fått det. Vad många däremot inte vet är att du även kan överklaga ett förhandsbesked. Ett förhandsbesked är något som du får innan du fått ett bygglov och det får du ofta tidigt i processen. Genom det får du snabbt reda på om din planerade byggnad går att genomföra eller inte.

Om du skulle få ett positivt förhandsbesked måste du söka bygglov inom två år, annars är beskedet ogiltigt. Får du ett negativt förhandsbesked kan du överklaga det för att få det ändrat.

Hur överklagar man ett bygglov?

Nu har vi kommit fram till det ni alla kommit hit för, hur man överklagar ett bygglov. Processen är faktiskt relativt enkel. Du skickar ditt överklagande skriftligt till den instans eller myndighet som fattade beslutet. Din överklagan behöver innehålla följande saker:

 • Vilket beslut som överklagas

  Det måste tydligt framgå vilket beslut det är som du överklagar. Om du vill överklaga flera olika beslut får du skicka flera olika överklagningar.
 • Vilket resultat du vill att beslutet ska få i stället

  Om du vill överklaga en avslagen bygglovsansökan måste du skicka med vilket resultat du vill ha i stället. I detta fall lämpligen att bygglovet i stället godkänns.
 • Vem som står bakom överklagningen

  Det sista som måste finnas med är vem som står bakom överklagningen av bygglovet. Det behöver också finnas med kontaktuppgifter till den personen.

Om du skickar med allt detta har du gjort en giltig överklagning av ett bygglovsbeslut. Det betyder dock inte att överklagningen automatiskt godkänns. Först görs nämligen en rättstidsprövning.

Hur länge kan man överklaga ett bygglov?

Rättstidsprövningen innebär att myndigheten som utfärdat beslutat kontrollerar om din överklagning inkommit inom tidsramen för att kunna överklaga. Ett beslut om ett bygglov kan du överklaga i tre veckor från den tidpunkt du fått beslutet. Om du inte varit en av de personerna som personligen fått ta del av beslutet har du fyra veckor på dig från den tidpunkt beslutet går ut i Post- och inrikestidningarna. Om tidsfristen redan har passerat går det inte längre att överklaga beslutet. Då får du i stället skicka in en ny ansökan om ett nytt bygglov för att ha en chans att få det godkänt.

Vad händer efter att jag överklagat ett beslut?

För att söka bygglov vänder man sig i de allra flesta fall till kommunen. Det är därför dem som antingen ger sitt godkännande eller ett avslag. Vill du överklaga ett bygglov kommer beslutet att gå vidare till andra myndigheter.

Först går din överklagan till länsstyrelsen. De kan sedan antingen följa kommunen eller välja att gå emot deras beslut. Om du fortfarande inte är nöjd med länsstyrelsens beslut kan beslutet överklagas till Mark- och miljööverdomstolen som då kommer att fatta ett beslut. I nästan alla fall är deras beslut sen bindande och det går inte att överklaga det längre.

I vissa undantagsfall går det dock att överklaga även detta beslut. Då är det Högsta domstolen som kommer att fatta ett beslut gällande ditt bygglov. Detta sker dock ytterst sällan och bara om det är ett nytt fall som anses kunna bli vägledande för liknande fall i framtiden.

Vem kan överklaga ett bygglov?

En annan viktig fråga som vi behöver ta upp är vem som egentligen kan överklaga ett bygglov. Den enkla regeln är att beslutet kan överklagas av vem som helst som beslutet angår. Direkt när du skickar in din överklagan kommer den myndighet som utfärdat beslutet göra en bedömning om du är en s.k. sakägare eller inte.

Om det är du som sökt bygglov är du per automatik sakägare och har rätt att överklaga. Vad många däremot inte tänker på är att även grannar har rätt att överklaga bygglov. Om ett bygglov till exempel strider mot detaljplanen eller om det på annat sätt påverkar dig som granne har du också rätt att överklaga ett bygglov.

Hjälp att överklaga

Känner du dig inte helt säker på att själv överklaga ditt bygglov? Med professionell hjälp ökar du chansen att din överklagan godkänns och att du fåt ditt bygglov. Vi på Bygglovsexperten är redo att hjälpa dig med allt du behöver. Kontakta oss redan idag så går vi igenom ditt projekt och kollar på vad som krävs för att du ska få ditt bygglov.

Vanliga frågor

Här kommer svaren på några av de vanligaste frågorna som vi får gällande att överklaga bygglov.

 • Kostar det något att överklaga ett bygglov?

  Nej, det är helt gratis. Detta regleras i plan- och bygglagen. Oavsett om du vill överklaga ett positivt eller ett negativt beslut behöver du inte betala något för att göra detta. Det som däremot kan kosta pengar är om du väljer att anlita advokater för att hjälpa dig överklaga.
 • Tidsfristen har gått ut, kan jag fortfarande överklaga?

  Nej, när tidsfristen har gått ut kan beslutet inte längre överklagas. Endast i undantagsfall går det då att få eller stoppa ett bygglov. Kontakta gärna oss om du vill lära dig mer om detta.
 • Hur vet jag om min granne har fått bygglov?

  Om du är en av de närmaste grannarna vars tomt gränsar till grannen som vill bygga kommer du få en kungörelse till din brevlåda med information om bygglovet. Får du inte det finns alla bygglov att läsa om i Post- och Inrikestidningarna. Här kan du snabbt se om din granne fått bygglov eller inte.

Känner du dig lite tryggar i hur man överklagar och när du har rätt att överklaga? Det hoppas vi verkligen men samtidigt förstår vi om du fortfarande har många frågetecken. Därför får du mer än gärna kontakta oss. Vi har lång erfarenhet inom bygglov och vet vad som krävs för att göra ditt projekt till verklighet. Vem vet, med oss som hjälp kanske bygglovet blir godkänt på första försöket?

Kontakta oss så tar vi ditt projekt från fantasi till verklighet!

010-405 1000