Kamin – behöver man ett bygglov?

Har man avsikt att göra en installation av en ny kamin så ska man anmäla det till sin kommun, det sker vanligtvis genom en bygganmälan och inte genom ett bygglov. Det är eftersom det sker en förändring i själva byggnaden vilket påverkar brandskyddet samt dess stomme. Dock är det väldigt viktigt att man alltid kontrollerar hos kommunen där man bor vad som gäller så ingenting går snett. Var noga med att aldrig påbörja arbetet att installera en ny kamin innan kommunen har gett ett startbesked.

En anmälan måste man alltid göra till sin kommun i dessa fall:

  • Installation ska ske av en ny eldstad, braskamin eller liknande
  • Utbyta eller genomföra förändringar av skorstenen
  • Byta bränsleslag, exempelvis från el och olja till ved
  • Genomföra andra stora förändringar vilket kan påverka byggnadens konstruktion

Man behöver inte genomföra en bygganmälan till sin kommun om man ska byta ut en befintlig kamin mot en helt ny som har samma bränsleslag. Samma gäller om man ska genomföra mindre underhållsåtgärder.

Vanligtvis vill kommunen ta del av ritningar när bygganmälan skickas in, ritningarna är:

  • Prestandadeklaration över det man avser installera
  • Planritning med en skala på 1:100
  • Fasadritning med en skala på 1:100, gäller vid en insättning av en rökkanal

En skorstensfejarmästare ska alltid kontaktas för besiktning när arbetet med en ny kamin är slutfört. Tillsammans med det överlämnas även protokollet till både kommunen och den som utfört arbetet, det är för att arbetet förblir godkänt och även vara korrekt utfört.

010-405 1000