Kommunala byggavgifter

När man sysslar med byggen av olika slag tillkommer det ofta avgifter, så kallade kommunala byggavgifter, som måste betalas i samband med bygget. Avgifterna kan variera beroende på kommun, byggherre, byggnation och dylika punkter men det finns vissa gemensamma nämnare. Det är avgifter som täcker kommunens arbete i ett bygge, och kan omfatta administrativt arbete, besök på byggarbetsplats eller andra typer av arbeten där kommunen assisterar ett bygge.

I den här artikeln kommer vi att gå igenom vad en kommunal byggavgift är, vilka olika avgifter det finns, vem som betalar dem och lite andra övriga punkter som har med ämnet att göra. Det kan vara svårt att förstå eller ta in informationen i text, därför är det alltid bra att tala direkt med kommunen där du bor för att få en bättre bild av dessa avgifter och undvika missförstånd. Om du vill få kontakt med din kommun för att lära dig mer om kommunala byggavgifter ska du vända dig till Byggnadsnämnden i din egen hemkommun. Det är de som tar u avgifterna och som har bäst koll på vad som ska betalas och när det ska betalas.


Vad är en byggavgift?

En byggavgift är en avgift som betalas till kommunen i samband med ett bygge, i korta drag. Det är en avgift som en byggherre betalar till kommunen när han genomför ett bygge, oftast renoveringar eller andra byggen som kräver bygglov. Avgifterna varierar beroende på vad det är som ska byggas och i vilken omfattning. Det finns bestämmelser som reglerar hur mycket som ska betalas och vilken taxa som ska följas, som kommunerna i Sverige kan välja att följa.

Det finns olika typer av avgifter, som vi täcker längre fram i den här artikeln, men det gemensamma för alla är att de ska betalas till kommunen när de är inblandade i ett bygge. Med inblandade menar vi alltså när kommunen behöver genomföra arbete kopplat till ett bygge. Detta behöver inte vara fysiskt arbete, utan kan även omfatta administrationsarbete eller handläggning kring ett bygglovsärende. Väldigt enkelt förklarat kan man se byggavgiften som en typ av skatt eller taxa som betalas för att kommunen ska kunna driva sitt arbete vidare.


Vilka typer av avgifter finns det?

Det finns olika typer av avgifter som ska betalas beroende på arbetet som utförs. Det kan vara bra att veta att dessa avgifter inte är något som tillkommer vid en mindre renovering, till exempel, utan är vanligast vid större byggen som till exempel bygget av en ny villa. Det som kommunen tar betalt för är deras tjänster kring ärendet. De måste ta beslut gällande bygglov, planbesked, arbetsplatsbesök och andra större uppgifter som kräver avgifter.

I Sverige finns det idag en taxa som SKR (Sveriges kommuner och regioner) tagit fram, som de flesta kommuner idag följer. Det är en bestämmelse kring hur priserna ska sättas. Denna taxa har ett tak för hur mycket en avgift får ligga på, kommunerna i Sverige får inte överstiga denna taxa oavsett om man följer SKR riktlinjer eller inte. Det är en kommuns skyldighet att behandla alla invånare likadant och ta ut samma avgifter för alla människor. Avgifterna kan dock variera beroende på omfattningen av bygget, men i regel ska alla avgifter och krav på avgifter hanterar på samma sätt.

De kommunala byggavgifterna kan variera beroende på vilket projekt det handlar om. Ett exempel är bygget av en ny villa, där man kan komma att behöva betala avgifter för VA, byggavgifter, planavgifter och gatuavgifter. Det kan snabbt bli en relativt hög summa, men i regel brukar den täckas av husets marknadsvärde i slutändan. Det är inte ovanligt att en sammanlagd kostnad för alla dessa faktorer kan landa på 100 000 kronor eller mer, något som kan vara bra att veta om man planerar att bygga ett helt nytt hus.


Vem betalar dessa avgifter?

Det är byggherren som ansvarar för bygget som också står för byggavgifterna. Som byggherre har man tillsyn över arbetet och måste dessutom jobba i samband med kommunen, speciellt om bygget kommer att inkludera jobb som rör vattenledningar eller detaljplaner för ett visst område.

Även fastighetsägare kan komma att behöva betala kommunala byggavgifter om kommunen ska genomföra ett arbete som gynnar fastighetsägarna. Detta kan till exempel handla om att bygga om en gata, lägga nya rör eller ledningar och annat som påverkar fastighetsägare.


Övrigt om kommunala byggavgifter

Det kan vara krångligt att lära sig allt man behöver veta kring kommunala byggavgifter, därför är det alltid bäst att prata med kommunen direkt som byggherre eller fastighetsägare för att undersöka vilka kostnader man kan komma att behöva betala.

Det finns dessutom byggavgifter som man som privatperson måste betala, men då rör det sig oftast kring ärenden som handlar om bygglov eller liknande. Om du som privatperson är osäker kring avgifter är det alltid bäst att kontakta din byggherre eller kommunen du bor i för att få en bättre bild om vad som gäller just där. Att tänka på är att kommunen kan kräva en avgift även om ett ärende blivit nedlagd, då de trots allt spenderat arbetstid på att handlägga ärendet åt dig.

Det finns mängder av olika avgifter att hålla koll på som byggherre och fastighetsägare, men som vi tidigare nämnt är det klokt att kontakta kommunen direkt för att få veta mer om dessa avgifter. Allt beror såklart på vilken typ av bygge som ska genomföras och hur stor kommunens inblandning i det hela är. Du kan lära dig mer om kommunala byggavgifter hos Byggnadsnämnden i din kommun, eller genom att kontakta en erfaren byggherre som kan förklara det mer ingående för dig.

010-405 1000