Komplementbyggnad

Komplementbyggnader omfattar flera olika byggnadstyper och är ett väldigt brett begrepp, exempelvis kan det vara en friggebod eller ett garage. De flesta komplementbyggnader kräver bygglov för att byggas men det finns dock undantag. Andra tillstånd förutom bygglov, exempelvis strandskyddsdispens, kan vara aktuella för en komplementbyggnad.


Vad är en komplementbyggnad?

Precis som det låter är en komplementbyggnad ett komplement till ett bostadshus. Exempel på komplementbyggnader kan vara friggebod, växthus, garage med mera. Byggnaden ska alltid vara placerad nära i anslutning till bostadshuset men även vara helt fristående. Byggnaden vilket ska användas som en komplementbyggnad får inte användas som bostadshus eller inredas, inte heller för att man ska bedriva någon form av verksamhet.


Kräver komplementbyggnad något bygglov?

Vanligtvis kräver en komplementbyggnad ett bygglov för att få byggas. När den aktuella byggnaden blir nykonstruerad eller att den blir förflyttad från den ursprungliga platsen räknas det som en form av en nybyggnation. I vissa fall kan man bygga komplementbyggnad utanför detaljplanerade områden helt utan bygglov. Dock kräver det att ett bostadshus finns på tomten och att komplementbyggnaden placeras i anslutning till bostadshuset, att byggnaden är fristående samt att det byggs 4,5 meter från tomtgränsen. En rekommendation är att man alltid kontaktar kommunen där man tänk bygga för att se vad som gäller för just det området.

Det går att bygga komplementbyggnader inom 4,5 meter i från tomtgränsen ifall grannarna lämnar grannmedgivande. Bygger man en bygglovsbefriad byggnad som ligger utanför detaljplanerat område behöver man inte göra en bygganmälan. Däremot får man alltid komma ihåg att andra åtgärder såsom ventilation eller eldstad kräver en anmälan till kommunen.

Observera det vi tidigare nämnt ovan om att en komplementbyggnad kan vara aktuell för andra tillstånd såsom strandskyddsdispens.


Kan grannarna överklaga beslutet?

Skulle någon granne inte vara nöjd med den planerade placeringen av komplementbyggnaden kan de inte göra någon överklagan för byggnationen. Däremot kan grannen begära att byggnadsnämnden gör en tillsyn över det aktuella bygget. Byggnadsnämnden besöker då platsen och avgör ifall byggnaden samt placeringen kan inverka negativt eller liknande på området.

010-405 1000