Göteborg

Konstruktionsritningar Göteborg

Vi hjälper dig med

konstruktionsritningar i Göteborg


Vi hjälper dig med kompletta konstruktionsritningar från grunden till alla typer av byggnader, för att du snabbt ska få ditt bygglov från kommunen. Dessutom till ett garanterat fast pris på dina konstruktionsritningar.


Ring oss!

Bygglovsritningar

1 kvm - 25 kvm: 3900 :-
26 kvm - 70 kvm: 5900 :-
71 kvm - 150 kvm: 8900 :-
150+ kvm: Offert  

* Priser gäller för Bygglovsritningar (Fasadritning, sektionsritning, planritningar, situationsplan & markplaneringsritning).


Konstruktionsritningar

Detaljritningar (Väggar, tak & grund)
Konstruktionsberäkningar
Dimensionering
Konstruktionsdokumentation
Övriga konstruktionshandlingar
Priser från 2900kr

Vid val av bygglovsritningar & konstruktionsritningar via oss på Bygglovsexperten får ni 10% på alla ritningar. Ring för offert.


VVS-ritningar

Ventilation
Värmesystem
Sanitet
Dagvatten
Avlopp
Måttsättning
Priser från 2900kr

Kontrollansvarig

Vår kontrollansvarige kommer hjälpa dig ta fram en kontrollplan
Att ha en kontrollansvarig är i de flesta kommuner ett krav där bygglov krävs
Vi hjälper dig med en certifierad kontrollansvarig i hela Sverige
Priser från 3900kr

Att ansöka om bygglov är en komplicerad process som kan kräva många olika typer av ritningar. Ibland krävs vad som heter konstruktionsritningar. Det gäller framför allt om du ansöker om bygglov för ett större byggprojekt. Konstruktionsritningar ska komplettera dina grundläggande bygglovsritningar. Det ställs även krav på att ritningarna ska göras av sakkunnig inom området, ibland med specifik kompetens som byggkonstruktör.

Konstruktionsritningar som även kallas K-ritningar ska vara mycket detaljerade, till och med material som ska användas måste beskrivas i detalj. Ska du bygga nytt eller göra en större renovering kommer du behöva konstruktionsritningar med tillhörande beräkningar. Du kan vända dig till oss för alla typer av ritningar du behöver inför ditt bygglov, det inkluderar K-ritningar.

Vi har tillgång till konstruktörer och ingenjörer som kan utforma dina ritningar enligt krav från kommunen och andra myndigheter när du ska ansöka om bygglov. Vi erbjuder alltid fasta priser och ser till att din bygglovsansökan blir godkänd.

När behöver du konstruktionsritningar?

Konstruktionsritningar behövs vid ganska många projekt när du ska ansöka om bygglov. I regel är det vid lite större projekt och där du måste visa att en byggnad motsvarar alla säkerhetskrav som finns. Konstruktionsritningarna ska tillsammans med övriga bygglovsritningar ingå i dina bygglovshandlingar. Några vanliga projekt som kräver konstruktionsritningar vid bygglovsansökan:

 • När du ska bygga nytt. Bygga nytt kräver många olika ritningar, det ställs ibland även krav på energiberäkningar och kontrollansvarig. Hos oss får du hjälp med alla bygglovsritningar och hjälp med bygglovsansökan.
 • Om du vill göra tillbyggnad eller bygga om hemma. Eftersom du ändrar på befintlig byggnad behövs konstruktionsritningar i samband med att du lämnar in bygglovsritningarna. Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut vad du behöver inför din bygglovsansökan.
 • När du ska bygga garage eller en carport. Ska du bygga garage krävs alltid konstruktionsritningar oavsett kommun. Beroende på typ av carport kan kraven variera. Du kan kontakta oss så hjälper vi dig med det du behöver vid bygglovsansökan hos din kommun.
 • Det kan krävas konstruktionsritningar om du vill uppföra ett attefallshus. Det krävs sällan bygglov men för att du ska få startbesked krävs att du gör en bygganmälan. När du gör bygganmälan kan du behöva flera olika typer av ritningar. Vi ger dig ett fast pris på de ritningar du behöver.

Det finns många fler tillfällen där du kan behöva konstruktionsritningar oavsett om det är bygganmälan eller bygglov som du ska göra. Kommunen du ansöker till ska ange vad du behöver vid din ansökan och hur ritningarna ska presenteras. Du kan alltid låta oss ta hand om hela bygglovsansökan vilket inkluderar alla nödvändiga bygglovsritningar och konstruktionsritningar.

Vilka krav ställs på konstruktionsritningar i Göteborg?

Konstruktionsritningar ska alltid uppfylla aktuella krav och regler som finns på byggkonstruktioner. Ritningarna ska även motsvara de branschkrav som finns då de även ligger till grund för byggritningar. Några av många lagar och förordningar som styr konstruktionsritningar är:

 • Boverket har speciella konstruktionsregler (EKS) som konstruktionsritningarna måste följa. EKS innehåller många föreskrifter och allmänna råd. Det inkluderar delar av Plan-och bygglagen och Plan-och byggförordningen.
 • Eurokoderna som är europeiska konstruktionsstandarderna ska också beaktas vid utförande av konstruktionsritningar.
 • Det tillkommer även andra lagar och regler beroende på vad det är för typ av byggprojekt och vilken funktion byggnaden ska ha.

Anledningen till att det ställs så höga krav på konstruktionsritningar är för att dessa ligger till grund för ditt byggprojekt. Tillsammans med många andra ritningar ska du kunna visa att din byggnation är säker att vistas i. Dessutom ska det vara säkert att bygga. Hos oss får du alltid rätt kompetens vid utformade av alla typer av ritningar och du kan känna dig trygg med att du lever upp till alla krav.

Varför ställs det så höga krav på konstruktionsritningar?

Framför allt ställs det höga krav på konstruktionsritningar då de ska visa att ditt byggprojekt kommer hålla och är säkert. Genom gedigna uträkningar och genom att följa lagar och regler kommer dina ritningar visa att byggnaden håller hela sin livslängd.

Ritningarna kan liknas vid en karta som visar hur ditt byggprojekt kommer se ut och hur allt sitter samman. Från minsta skruv till större fasta installationer. Det finns olika typer av konstruktionsritningar som ger en helhetsbild. Det gäller för såväl kommunen som ska godkänna din bygglovsansökan som byggherrar som ska utföra ditt projekt.

Eftersom konstruktionsritningarna är detaljerade och noggrant utformade av sakkunnig kan du även använda dem när du ska begära in offerter på ditt projekt. Tack vare de höga kraven är byggnader säkra att vistas i, säkra att bygga och du får lättare rätt offerter på ditt projekt.

Hos oss behöver du aldrig själv fundera på vad som krävs. När du anlitar oss tar vi hand om allt och du får hjälp med allt som du behöver när det kommer till bygglov och konstruktionsritningar.

Vi hjälper dig med konstruktionsritningar av sakkunniga

Konstruktionsberäkningar är en naturlig del av konstruktionsritningar och därför ställs det krav på sakkunnig. I vårt team finns det många olika kompetenser och personer med olika utbildningar. Det gör att vi alltid har rätt person till ditt projekt. Utöver det har vi ett brett nätverk av specialister som vi kan ta in när det behövs. Vi gillar utmaningar och hitta lösningar på mer unika projekt.

Vid din bygglovsansökan kommer bland annat tekniska rådet att granska dina konstruktionsritningar. Det görs efter att en bygglovshandläggare gjort en första bedömning. Vi har goda kontakter med kommuner och vet vilka krav som ställs för att du ska få ditt eftertraktade bygglov så snabbt som möjligt.

Några viktiga detaljer som våra sakkunniga tar hänsyn till och som krävs vid utformade av ritningar är att konstruktionen klarar alla påfrestningar. Här beräknas bland annat hållfasthet utifrån olika faktorer, exempelvis:

 1. Konstruktionens egentyngd.
 2. Hållfasthet med snölast och hur vindlast påverkar.
 3. Även mänskliga faktorer beräknas i konstruktionen.
 4. Dimensionering och beräkningar utifrån ställda krav.

Vår styrka är att vi har en samlad kompetens i kombination med erfarenhet av att ha jobbat med många kommuner. Det gör att vi alltid är uppdaterade på vilka krav som ställs. Vi vet att det kommer krävas kompletteringar eller att du till och med får avslag om ritningarna inte lever upp till beräkningskraven. Därför kan du slappna av när du anlitar oss, förutom att det går snabbt har vi all kunskap som krävs.

Konstruktionsritningar består av många delar

Konstruktionsritningarna ingår i konstruktionshandlingar och bygglovshandlingar. Alla projekt är olika och det är därför vårt team gillar att arbeta med konstruktionsritningar som består av många olika delar och utgör roliga utmaningar. Vid större projekt som nybygge av fritidshus eller om du ska bygga ny bostad får du alltid en projektledare som hjälper dig och ser till att alla delar är kompletta. Vanliga uppgifter som vi arbetar med och som du kan räkna med vid ett större projekt är:

 • Grundplanen som innefattar grundbalkar men även exempelvis armering och liknande detaljer.
 • Stomplan som visar bärande väggar, balkar och pelare i detalj.
 • Alla detaljer som hör till bjälklagen. Det är bärande delar i konstruktionen och viktiga för hållbarheten i bygget.
 • Takplan med bärande väggar, här är det viktigt att alla detaljer framgår när det kommer till bärande delar.
 • Takbalkar, takstolar och dess avväxlingar som kan lösa på olika sätt.

Konstruktionsritningar och dess handlingar är komplicerade och utgör en viktig del vid ditt byggprojekt. Vi gör det lätt för dig och hjälper dig med allt som rör ditt bygglov. Vi har experterna som tycker om att hjälpa våra kunder förverkliga sina projekt. Stora som små, vi vill hjälpa dig när du behöver proffs vid din sida.

Det här ingår när du anlitar oss i Göteborg

När du anlitar oss går det snabbt att få en offert på dina konstruktionsritningar och du får en projektledare som tar hand om dig. Vi ser till att snabbt matcha rätt kompetens till uppdraget så du får dina konstruktionsritningar så fort som möjligt. Du får snabbt levererat:

 • Nödvändiga detaljritningar som visar väggar, tak och grund.
 • Tillhörande konstruktionsberäkningar.
 • Dimensionering enligt krav och lagar.
 • Alla nödvändiga konstruktionshandlingar.

Har du inte vana att ansöka om bygglov tar det mycket tid att samla ihop all information och alla ritningar som krävs till bygghandlingarna. När du tar hjälp av oss ser vi till att du inte behöver lägga tid på detta.

Du får alla konstruktionsritningar du behöver till bygglovet, från övergripande ritningar som visar hur byggnationens utformning ser ut till beskrivning av kvalitet på material och olika dimensioner. Det gör vi till fast pris enligt offert och med en projektledare som tar hand om dig. Dina konstruktionsritningar kommer även hjälpa dig att kunna hämta in bättre offerter från byggföretag om du behöver det.

All hjälp du behöver med konstruktionsritningar

Vi hjälper dig med allt som rör konstruktionsritningar och bygglov. Det räcker med att du har visionerna så tar vi hand om allt det praktiska och ser till att du får bygglovet du behöver. Det gäller mindre projekt såväl som de riktigt stora projekten. Hos oss hittar du experter inom:

 • Konstruktionsritningar och bygghandlingar till alla projekt.
 • Kompletta detaljhandlingar inför bygget.
 • Konstruktionsintyg, bärande väggar och beräkningar.
 • Konstruktionsdokument till kommun och byggföretag.

Det är inte lätt att veta exakt vilka konstruktionsritningar som behövs till vad. Därför ska du anlita oss. Våra experter vet vad som behövs när det kommer till alla typer av projekt. Det innebär att du smidigt har dina tekniska handlingar med tillhörande beskrivningar när du behöver dem. Genom att anlita oss får du dina konstruktionsritningar snabbt då vårt team arbetar effektivt och med kundfokus. Vill du komma igång snabbt med ditt bygglov? Kontakta oss för hjälp och få ett fast pris.

Konstruktionsritningar följer ditt byggprojekt

Konstruktionsritningar är viktiga och följer ditt byggprojekt även om vissa delar kan behöva revideras. Byggprojekt är levande projekt och skulle du vilja ändra något hjälper vi dig. När du ansöker om bygglov kommer bland annat tekniska rådet att granska dina ritningar vid större projekt. Då ska ritningarna visa att ditt bygge lever upp till svenska lagar och krav. Det ska också framgå att det finns hänsyn till standarder, inkluderat krav som finns på EU-nivå. Tack vare att konstruktionsritningar har en hög kvalitet och detaljrikedom kommer du också kunna använda dem inför offert och under byggprocessen. Vi hjälper dig att utforma ritningar så att du kan bygga nytt, bygga om eller renovera som du önskar. Eftersom vi alltid har en dedikerad projektledare som hjälper dig så kan du få den information du behöver för att kunna förverkliga projektet på allra bästa sätt.

Fördjupning i konstruktionsritningar

Konstruktionsritningar är en vetenskap och med goda anledningar. Skulle beräkningar göras felaktigt kan det påverka konstruktionen och leda till många olyckor. Framför allt Plan-och bygglagen 8 kap. tar upp krav på tre punkter:

 1. Konstruktionens bärförmåga.
 2. Det ska finnas viss stadga som det redogörs för.
 3. Bygget ska ha bestämd beständighet.

Det är framför allt viktigt att beräkningar och planering är gjord så att en byggnad, både under själva byggprocessen men sen även under beräknad livsläng inte rasar. Det ska också beräknas och planeras för att garantera att den heller inte får större deformationer.

Den som utför ritningarna ska också ha kompetens att beräkna så ditt projekt inte riskerar att skada andra delar av bygget eller detaljer som installationer. Fast utrustning som finns i byggnaden ska heller inte riskera att skadas. Därför är det så viktigt att du anlitar en expert på konstruktionsritningar och konstruktionsberäkningar.

Konstruktionsberäkningar ligger till grund för ritningarna

För att kunna ta fram korrekta konstruktionsritningar krävs det konstruktionsberäkningar. När du vänder dig till oss tar vi alla uppgifter vi behöver för att kunna utföra konstruktionsberäkningar. Sen finns det mycket som ska läggas till i beräkningar, några punkter som ska ingå är:

 • Snölasten för byggnaden som är geografiskt knuten.
 • Egenvikten, det är många olika delar som ska inkluderas beräkningarna.
 • Vindlaster som också till viss del är geografiskt knutna.
 • Högsta och lägsta temperatur som kan påverka konstruktionen.
 • Till det ska även mänskliga faktorer beräknas.

Många gånger krävs det att beräkningar ska vara tillgängliga och kunna redovisas vid behov och följa med de slutgiltliga ritningarna. Hos oss utför alltid erfarna och kunniga fackmän konstruktionsberäkningar. Inte bara för att det är ett krav utan för att bygget ska bli säkert och hålla. Du behöver inte heller oroa dig för att det ska saknas några beräkningar om det skulle efterfrågas.

Vanliga frågor och svar

Vad är konstruktionsritningar?

Konstruktionsritningar avser många olika typer av ritningar. Enkelt förklarat ska ritningen visa hur vissa specifika delar av en byggnad ska konstrueras eller är konstruerad. När du ska ansöka om bygglov eller göra en bygganmälan till kommun kan det krävas flera konstruktionsritningar. Det är för att kommunen ska kunna ta ställning om ditt byggprojekt lever upp till alla tekniska krav som ställs. Konstruktionsritningar ska göras fackmannamässigt och många gånger av en sakkunnig. Det innebär att det kan ställas krav på att exempelvis en utbildad konstruktör ska göra ritningen. Då ska du anlita oss som är experter på konstruktionsritningar till bygglov. Du får en snabb offert och till fast pris samt all hjälp du behöver med din bygglovsansökan.

Vad kostar konstruktionsritningar?

Det är svårt att ge ett exakt pris på konstruktionsritningar då det kan röra sig om många ritningar och beräkningar beroende på projekt. Därför är det bästa att du kontaktar oss för pris när du behöver konstruktionsritningar. Vi hjälper dig med bland annat:

 • Alla detaljritningar du behöver
 • Du får konstruktionsberäkningar av sakkunnig
 • Alla nödvändiga dimensioneringar
 • Samlad konstruktionsdokumentation

När du kontaktar oss får du snabbt en offert som täcker alla ritningar du behöver. Du kan få hjälp med hela bygglovsansökan eller bygganmälan oavsett kommun i Sverige. Vi ser till att alla ritningar är klara så du får dem i god tid innan de ska granskas av tekniska rådet. Låt våra experter ta hand om ditt projekt och lösa alla de komplicerade delarna i bygglovsprocessen.

När behöver jag konstruktionsritningar?

Du behöver konstruktionsritningar till alla större byggprojekt. Ska du bygga till eller bygga om behöver du konstruktionsritningar till de nya delarna. Här ska även eventuella anslutningar och dess förankringar framgå med tillhörande ritningar. Det krävs att en sakkunnig gör en bedömning och gör beräkningarna. Ibland kan även prover behöva göras så dina tänkta planer är möjliga att genomföra.

När du ska göra mindre projekt kan det ibland räcka med en teknisk beskrivning. Färdiga moduler eller byggsatser har ofta medföljande ritningar som du kan använda dig av. Därför är det bra att du kontaktar oss och går igenom med din projektledare vilket befintligt underlag du har.

Vi tar hand om allt som rör dina bygglovsritningar och det inkluderar när du behöver konstruktionsritningar. Är du osäker på om du behöver konstruktionsritningar tar våra experter reda på vilka krav din kommun ställer.

Vilket underlag behöver ni till konstruktionsritningar?

När du ringer till oss går vi under samtalet igenom vad vi behöver för just ditt projekt. Vanliga uppgifter vi behöver till konstruktionsritningar för ombyggnation är exempelvis relationshandlingar och att du beskriver hur konstruktionen ser ut just nu. Har du ritningar över befintlig byggnation tar vi gärna dessa eller så kan vi hjälpa dig med nya.

Ibland kan vi behöva komma på besök för att kunna ta fram konstruktionsritningar. Det får du information om i samband med att vi går igenom ditt projekt. När du anlitar oss får du alla konstruktionsritningar och konstruktionsberäkningar du behöver för att kunna genomföra ett säkert byggprojekt.

För mer info, läs vår faktabank

010-405 1000