Kontrollansvarig

Vi hjälper dig med

kontrollansvarig


Med oss får du en helt bekymmersfri bygglovsprocess. Våra bygglovsexperter hjälper dig med alla krångliga regler och krav från kommunen. Du får självklart ett fastpris för samtliga ritningar som kommunen efterfrågar!


Ring oss!

Var är vår kontrollansvariga verksamma?

Vi har specialiserat oss på många områden kring och utför noggranna kontroller.

Kontrollansvarig i Solna

Behöver ni kontrollansvarig för ett bygge i Solna? Kontakta oss och se vad vi kan hjälpa till med.

Kontrollansvarig i Uppsala

Vi arbetar även på grannorter, tveka inte att kontakta oss om ni behöver hjälp med kontrollansvarig i Uppsala.

Kontrollansvarig behövs vid många former av byggnadsarbeten

Om du ska utföra ett markarbete, bygga eller riva någonting så kan du ibland behöva en kontrollansvarig, här även kallad KA, för detta. Om det handlar om mindre förändringar på exempelvis bostadshus med en eller två våningar så är det inte alltid nödvändigt att ha en kontrollansvarig närvarande för projektet. Om du exempelvis ska utföra ett projekt som inte kräver bygglov eller någon speciell anmälan så behöver du aldrig ha en kontrollansvarig närvarande.

När du anlitar en kontrollansvarig så måste denne vara certifierad. Detta krav finns med i EU:s tjänstedirektiv och det innebär i sin tur att endast certifierade personer får lov att utföra det tjänster en kontrollansvarig gör.

Vilken uppgift har kontrollansvarig?

Huvuduppgiften för en kontrollansvarig är att se till att ditt projekt uppfyller alla krav enligt bygglagstiftningen. Den som är kontrollansvarig ska bland annat hjälpa till att ta fram olika förslag till kontrollplanen.

Denne ska också se till att planen följs samt vara med vid tekniskt samråd och övriga kontroller som ska ske. Även ett utlåtande ska skrivas av den kontrollansvarige som ska ligga till grund för byggnadsnämndens slutbesked. Den som är kontrollansvarig måste var självständig och neutral i sin anställning. Det innebär exempelvis att denne inte får vara nära släkt eller har någon relation med den som vill utföra projektet.

För att bli certifierad som kontrollansvarig krävs att det finns både kunskap, erfarenhet och att personen är lämpad för arbetet. Certifieringar får endast utfärdas av ett certifieringsorgan som då är ett företag som har godkänts för denna typ av certifieringar.

När behöver man en kontrollansvarig?

Om en markåtgärd eller byggnation och rivning ska utföras så behöver man i många fall ha en kontrollansvarig. Ett exempel på när en kontrollansvarig behövs är om du ska bygga en ny byggnad eller lokal. En kontrollansvarig kan även behövas om du ska göra vissa förändringar på en byggnad där till exempel delar i byggnaden som är bärande berörs.

I vanliga fall behövs inte en kontrollansvarig om du ska göra små ändringar av ett normalt bostadshus och inte heller när man ska bygga attefallshus, friggebod eller garage. Samma sak gäller om man ska sätta upp en mur eller ett plank, men det är alltid byggnadsnämnden som gör denna bedömning.

Om du ska utföra en åtgärd som varken kräver bygglov eller anmälan, exempelvis om du ska sätta upp en friggebod som är befriad från bygglov, då krävs aldrig någon kontrollansvarig.

Om du känner dig osäker på om en kontrollansvarig behövs eller inte så kan du alltid kontakta byggnadsnämnden i din kommun för att få svar på detta.

Kontrollansvarig behöver ha detaljkompetens inom bygg

Den som är kontrollansvarig ska medverka till att bygglagstiftningen krav blir uppfyllda vid ett projekt. Den som är kontrollansvarig kan ses som din hjälp när du som är byggherre ska ta dig an ett byggnadsprojekt. Hela idén med att ha en kontrollansvarig är att kvaliteten i våra byggnader ska bli bättre.

Nedan kan du se ett par olika punkter som den kontrollansvarige ansvar för vid ett bygge.

  • Den kontrollansvarige ska, i samråd med dig, upprätta förslag till en kontrollplan och sedan se till att denna planen och dess bestämmelser följs.
  • Den kontrollansvarige ska även vara med vid ett så kallat tekniskt samråd på byggnadsnämnden samt vid besiktningar och andra kontroller. Även när de gör ett arbetsplatsbesök så ska den kontrollansvarige närvara.
  • Personen som är kontrollansvarig ska även dokumentera all arbetsplatsbesök som görs
  • Sist men inte minst så ska den som är kontrollansvarig även ge ett utlåtande till både dig och byggnadsnämnden som ska fungera som underlag för det slutbesked som krävs innan du kan flytta in i byggnaden om det handlar om en bostad som byggs.

Vem är ansvarig för att bygglagstiftningens krav uppfylls

Namnet på den som för egen räkning utför eller låter utföra ett byggnads-, rivnings eller markarbete kallas för byggherre. Det är samma oavsett om det gäller ett husbygge eller ett större byggprojekt, du som byggherre är alltid den som är ansvarig för att bygglagstiftningens krav uppfylls och att det tillstånd som krävs finns.

Det är även den som är byggherre som är ansvarig för att ett bygglov söks om det krävs eller att någon typ av anmälan görs. Men det är alltså byggherren som ska anlita en kontrollansvarig, men byggherren är alltid den som är huvudansvarig för att alla regler följs

Den kontrollansvariges del i byggprojektet

Den som här kontrollansvarig ska finnas med som ett förslag redan när byggherren lämnar in sin ansökan om bygglov eller göra en anmälan till byggnadsnämnden. Därefter är det byggnadsnämnden som beslutar vem som blir kontrollansvarig i slutändan.

Först ska alltså en ansökan om bygglov göras av byggherren och även ett förslag på den kontrollansvarige ska finnas med. När lovet sedan har beviljats och en kontrollansvarig har utsetts så ska ett tekniskt samråd ske.

Därefter ska en kontrollplan upprättas, där ska även den kontrollansvarige delta. Efter det så kommer ett startbesked som sedan följs av ett arbetsplatsbesök, även där ska den kontrollansvarige närvara. Till sist så sker ett slutsamråd med den kontrollansvarige och byggnadsnämnden och därefter kommer ett slutbesked angående projektet.

Varför ska du välja oss?

Hos oss får du hjälp med mer än bara bygglovsritningar, vi tar hand om bygglovsansökan så du slipper. Våra dedikerade medarbetare ingår i ett stort nätverk med bred kompetens som kan lösa alla byggprojekt.

Du ska välja oss för att:
  • Vi ser till att alla dina bygglovsansökningar och konstruktionsritningar görs snabbt och med högsta kvalitet men till lågt pris.
  • Vårt team är specialister inom sina områden och har gedigen erfarenhet med sig in i varje projekt. Dessutom har vi ett brett kontaktnät inom byggbranschen och kan skräddarsy andra konsulttjänster när det behövs.
  • Vi är inte generalister utan vi är specialister inom vårt område, vårt fokus är alltid att vara bäst på tjänster inom bygglov för privatpersoner.
  • Du får ett fast pris vilket gör att du vet direkt vad det kostar. Det finns inga dolda avgifter eller oväntade överraskningar. Precis som det ska vara när du ska förverkliga dina drömmar!

Vi gör det enkelt för våra kunder genom att erbjuda prisvärda lösningar när du behöver hjälp med bygglovsritningar. Teamet tänker alltid utför boxen och kan därför snabbt hitta den billigaste lösningen även vid de mest komplicerade projekten.

Vårt team består av många olika personligheter som kompletterar varandra och sammantaget finns en mångfald av olika kompetenser som gör det möjligt att lösa alla bygglovsansökningar. Tillsammans utvecklar vi hela tiden våra tjänster och arbetsglädje genomsyrar hela företaget. Det gör att du får den allra bästa starten på din bygglovsansökan.

Hur fungerar våra tjänster?

Det är lätt att anlita oss och det går fort. Från det du kontaktar oss får du ett dedikerat team som genast tar tag i dina bygglovsritningar. Så här går processen till i fyra steg:

Enkel offertförfrågan

Du ansöker enkelt hos oss. Ring eller skicka e-post och berätta om ditt byggprojekt. Vi ger dig snabbt en offert som du kan ta ställning till. Ofta kan vi erbjuda en offert under samtalet eller med vändande e-post. Offerten är alltid ett fastpris och omfattar alla tjänster du behöver hjälp med.

Projektstart med personlig kontakt

När du godkänt din offert får du en personlig kontakt hos oss. Din projektledare kommer göra förstudier och inhämta allt nödvändigt underlag. Efter vi samlat all nödvändig information så tar vi över all hantering. Du har alltid samma personliga kontakt från dag ett till projektet är klart.

Vi gör klart alla ritningar du behöver

När vi gjort klart ritningarna ser vi till att du får möjlighet att granska och godkänna dessa. Vi svarar på alla frågor och gör kostnadsfria ändringar. När du är nöjd och har godkänt underlaget ser vi till att skicka in dem till rätt person direkt hos kommunen.

Dags för bygglov

Vill du skicka in ansökan själv till kommun kan du alltid göra det. Vi ser till att du har alla ritningar du behöver till dina bygglovshandlingar. Vill du vi tar hand om allt? det ingår i offerten. Skulle kommun behöva ytterligare underlag eller justering i någon ritning ser vi till att lösa det. Du kan luta dig tillbaka och istället börja förbereda dig inför byggstart.

Under tiden du väntar på bygglovet ser vi till att hålla dig uppdaterad om det kommer några nyheter från kommunen. Vi ser även till att kommunen håller sin utsatta svarstid på bygglovsansökningar och följer upp hur det går. När du anlitar oss får du alltid den servicen du behöver.

För mer info, läs vår faktabank

010-405 1000