Krävs ett bygglov för staket och plank?

En större ändring, uppförande eller en förflyttning av plank har vanligtvis ett bygglovskrav. Det kräver att man ansöker om bygglov och ett startbesked innan byggnationen får påbörjas. Planket benämner avgränsning vilket är både tätare och högre än vanliga staket. Materialet i planket har inte betydelse eftersom det är konstruktionen och utformningen som är avgörande ifall avgränsningen anses som staket eller plank.

Undantag finns från bygglovsplikten för plank. Är planket avsett för skydd åt uteplats samt att det är byggt 3,6 meter från ett bostadshus och har en max höjd på 1,8 meter krävs det vanligtvis inte något bygglov. Det får heller inte vara placerat 4,5 meter eller närmare från tomtgränser. Skulle det ske krävs medgivande från grannar som blir berörda. Det gäller inte ifall kommunen i detaljplanen eller områdesbestämmelserna har bestämt att en liknande åtgärd som byggnation av plan ska kräva bygglov.


Kan man bygga ett högt staket utan bygglov?

Många privatpersoner undrar hur högt ett staket egentligen får vara och svaret på frågan är inte självklar.

Först måste man börja med att förstå skillnaden mellan staket och plank. Staket förekommer inte i Plan- och bygglagen därför finns det inte några skriftliga regler.

Många kommuner har själv tagit fram riktlinjer samt bedömningsunderlag. Är man osäker rekommenderas det alltid att man kontaktar kommunen för att få reda på vad som gäller.

Villkor som måste vara uppfyllda för att kunna uppföra staket helt utan bygglov:

 • Maximalt 100 cm ovan marken
  • Vid korsning eller infart får det maximalt vara 80 cm och kan vara aktuellt med sikttriangel.
 • Placerat maximalt 4,5 meter från tomtgränsen
  • Bygger man närmare måste man få grannens medgivande, de ska helst vara skriftligen.
  • Lämna bra med avstånd för att kunna underhålla staketet från fastigheten. Minst 50 cm rekommenderas från fastighetsgränsen.
 • Minst en genomsiktlighet på 50%

Gällande villkor för att bygga plank utan bygglov:

 • Skyddar uteplatsen vid en- samt tvåbostadshus
 • Maximalt 180 cm högt
 • Placerat maximalt 4,5 meter från tomtgränsen
  • Bygger man närmare måste man få grannens medgivande, de ska helst vara skriftligen.
  • Lämna bra med avstånd för att kunna underhålla staketet från fastigheten. Minst 50 cm rekommenderas från fastighetsgränsen.

Alla projekt är unika samt att det oftast uppstår bygglovsplikt om åtgärderna inte för sig har krävt ett bygglov, exempelvis om planket byggs ihop med staket, altan eller mur.

Bygglovsplikten avgörs i helhetsbedömningar av både längd, genomsiktlighet, höjd, utformning, läge, syfte, användning samt omgivningspåverkan.

010-405 1000