När behöver man konstruktionsritningar?

Konstruktionsritningar är viktiga för själva genomförandet av ett projekt. Om väggarnas och balkarnas dimensioner inte stämmer kan det få allvarliga konsekvenser. Man måste anlita en konstruktör med lämplig utbildning och även med en relevant erfarenhet. Nedan finns exempel på konstruktionsritningar som kan ha krävts redan vid ansökan om bygglov. I allmänhet behöver man inte konstruktionsritningar förrän man har haft tekniskt samråd med kommunen.


Innehållsförteckning

 1. Vad är en konstruktionsritning
 2. Vad kan vi hjälpa med?
 3. Vilka krav ställs på konstruktionsritningar?
 4. Vad är en konstruktionsberäkning?
 5. Vilka konstruktionsritningar behöver man?
 6. Tar det lång tid att få fram konstruktionsritningar?
 7. Vilket underlag behövs för konstruktionsritningar?
 8. Hur levererar man konstruktionsritningar?
 9. Vad kostar konstruktionsritningar?

Vad är en konstruktionsritning?

Konstruktionsritning, kan även benämnas förkortat som K-ritningar, beskriver designen och hur huset byggdes till en detaljnivå där även skruvarna är avbildade med sin kvalité och storlek. Konstruktionshandlingar eller K-ritningar är ett samlingsnamn för konstruktionsberäkningar, konstruktionsritningar och andra tekniska hänvisningar och beskrivningar. Nämnda dokument utarbetas av byggnadskonstruktörer. Den personen ska ha en relevant utbildning samt erfarenhet från liknande projekt.

Konstruktionsritningar man behöver:

 • Ritningar krävs för teknisk rådgivning som du får under bygglovsprocessen, det är för att kunna visa att både internationella och svenska byggregler har efterföljts.
 • Man kan använda alla ritningar för att få offerter från olika byggentreprenörer. Ju mer detaljerad ritningen är, desto lättare är det att jämföra offerterna.
 • Man kan använda konstruktionsritningar för att följa konstruktioner och bygga vidare på dem. Ritningarna ska då ha status "bygghandling".
 • Med nuvarande priser på olika byggmaterial är det viktigt att inte överstiga den slutliga projektkostnaden. Därför kan det vara skillnad på dimensionering gjord av utbildade konstruktörer och en erfaren snickare.
 • Ju mer detaljerade dessa ritningar ger, desto färre problem måste lösas på platsen och detta sparar generellt mer pengar än ritningskostnaderna.

Konstruktionsritningar för att bygga en ny villa kan innehålla följande:

 • Grundplatta
 • Grundplan
 • Grundbalk
 • Stomme
 • Armering
 • Balkar
 • Pelare
 • Bärande väggar
 • Takstolar
 • K-sektioner
 • Avväxlingar
 • Väggdetaljer
 • Grunddetaljer
 • Takdetaljer
 • Bjälklagsdetaljer
 • Övriga detaljer
 • Infästningsdetaljer
 • Översiktliga 3D-vyer
 • Väggelevationer
 • Anvisningar samt föreskrifter

Vad kan vi hjälpa med?

Konstruktionsritningar kommer alltid att krävas när man ansöker om ett bygglov eller när man lämnar in ansökan om en bygganmälan. Vi kan hjälpa till redan från idéstadiet med olika skisser samt 3D-illustrationer tills projektet är bestämt. Se till att kolla in vårt arkiv med ritningar samt hemdesign för mer inspiration.

Därefter kommer man att skapa bygglovsplaner så att man kan få bygglov från kommunen. Medan kommunen behandlar ansökan om bygglov ger vi tips om nödvändiga konstruktionsritningar inför teknisk rådgivning. Som ett resultat med det behöver man inte vänta med att boka in en teknisk konsultation med byggnadsnämnden i kommunen.

När projektet går mot slutet kommer man behöva uppdatera bygglovsritningarna till så kallade relationshandlingarna så att man kan begära ett slutgiltigt beslut från kommunen.


Vilka krav ställs på konstruktionsritningar?

Konstruktionsritningarna ska upprättas i enlighet med eurokoderna samt EKS, Boverkets konstruktionsregler. Reglerna ställer krav på både bärighet, beständighet och stadga som finns i 8 kap. 4 § Plan- och bygglagen.

Mer om PBL 8 kap 4 §

Byggnadsverket ska utföras och projekteras på ett sätt att den under konstruktionen eller under dess livstid inte orsakar följande

 • Byggnadsverket kollapsar
 • Utökade deformationer
 • Skador på andra installationer, byggnadsdelar eller andra fasta utrustningar

Det är viktigt att lämpligt skickliga fackmän utför dimensionering samt beräkningar av byggnadsdelar, då små misstag kan få stora konsekvenser. Det finns många aspekter att hålla koll på och då är det dyrare med en konstruktionsritning än med en bygglovsritning.

Det är väldigt viktigt att ha kommunikation mellan konstruktör och arkitekt i början av projektet så att synpunkter samt krav beaktas med beställaren för den bästa utformningen. En daglig kommunicering med alla partners för att kontrollera och koordinera projektet är att rekommendera.


Vad är en konstruktionsberäkning?

Konstruktionsberäkning ligger till grund för att göra konstruktionsritningar. Först och främst beräknas byggnadens styrka utifrån det material vi får från dig. Sedan tillkommer några faktorer, såsom:

 • Snölaster
 • Egenvikt
 • Lägsta temperatur
 • Vindlaster
 • Högsta temperatur
 • Mänskliga faktorer

Ett nyckeltal från konstruktionsberäkningar visas även i slutritningen. Till exempel vet vi ofta vilket snözon vi har räknat på.


Vilka konstruktionsritningar behöver man?

För mindre projekt såsom ombyggnader och tillbyggnader krävs endast konstruktionsritningar för de nya delarna. Förankring och anslutning mellan nya och befintliga byggnadselement kräver också konstruktionsritningar. Vid tillägg och modifieringar kan konstruktören behöva göra platsbesök så att faktiska förhållanden kan bedömas. Konstruktören gör olika hål och provtagningar för att ta reda på tillståndet för befintliga byggnadsdelarna.

För mindre projekt krävs ofta inga konstruktionsritningar utan endast tekniska beskrivningar och därefter tillhörande dokumentation av genomförandeprocessen. Om man köper färdiga satser att bygga med från en leverantör kan leverantören ha en plan som man kan använda för montering men måste även presentera vid teknisk konsultation.

Det är bra att konstruktören förklarar hur man designar ljudisolerade skydd samt skyddar mot olika klimat samt fukt.

En enklare design för balkongen kan också behövas. Det hjälper även om man ska bygga en egen balkong.

Vid nybyggnation, till exempel villa, garage eller Attefalls hus, krävs ytterligare ritningar inklusive mer detaljerade och specifika konstruktionsritningar. I de fallen är det bra att göra en geoteknisk förundersökning för att känna till markförhållandena på den tänkta platsen.


Tar det lång tid att få fram konstruktionsritningar?

Beroende på komplexiteten på projektet tar det cirka 1 - 2 veckor att färdigställa konstruktionsritningar. Detta är vanligtvis inte ett problem eftersom handläggningen och ansökningsprocessen hos kommunen för bygglov tar i genomsnitt 8 - 10 veckor.


Vilket underlag behövs för konstruktionsritningar?

För att man ska kunna få en uppskattning vill man helst ha handlingar på befintliga och en beskrivning av vilken typ av konstruktion det är idag. Även storlek och placering av exempelvis bärande pelare. Om man inte har gamla ritningar finns det många som kan hjälpa till med hela projektet genom att exempelvis besöka platsen för att inspektera alla delar som kan behövas för att få fram konstruktionsritningarna samt färdigställa byggplanen.


Hur levererar man konstruktionsritningar?

Byggplaner är alltid fritt tillgängliga efter färdigställande i antingen PDF- eller DWG-format. Vill man även att designen ska vara utskrivna eller inplastade så att de inte skadas kan man även beställa det.


Vad kostar konstruktionsritningar?

Konstruktionsritningar är dyrare än arkitektritningar eftersom dessa ritningar oftast kräver fler arbetstimmar samt att de är mycket mer komplexa. Det absolut bästa är att man köper alla mönster från ett och samma ställe så att konstruktören och arkitekten kan samarbeta och därmed kan man spara många tusentals kronor.

Några exempel på prisklasser för konstruktionsritningar:

 • Nybyggnation villa 8 000 - 15 000 kr
 • Villautbyggnad 6 000 - 11 000 kr
 • Av växling bärande väggar 5 000 - 10 000 kr
 • Dokumentation och dimensioneringsintyg 2 500 kr

Alla projekt är unika, därför bör man alltid kontakta professionella och utbildade konstruktörer samt arkitekter för att få ut korrekt utförda dokument. På så vis får man också en rättvis och personlig offert för projektet.

010-405 1000