När ska man ansöka om bygglov för en pool?

Skulle det inte vara något av en lyx en het sommardag att svalka sig i en pool bara några steg bort dygnet om? Förutom att det både är en lyxdetalj är det också något som har potential att öka upp värdet på en fastighet. Det kan också vara ett mycket bra alternativ till offentliga badplatser på grund av den senaste världs drabbade pandemin. Nedan förklarar vi vad det är som gäller när man vill bygga sin egen bassäng eller pool.


När krävs bygglovet för en pool eller bassäng?

Beroende på poolen eller bassängens utformning krävs flera typer av åtgärder som till exempel varsel eller bygglov. Om man bygger ett tak över en pool eller simbassäng, vilket är ganska vanligt i Sverige, kan det krävas ett bygglov för en pool. Om man väljer att bygga en uteplats runt poolen kan även detta kräva ett bygglov. Om bassängen ändras avsevärt i höjd vid axeln krävs vanligtvis marklov. Om man sedan ansluter poolen eller bassängen till det kommunala vattnet är det nödvändigt att meddela stadsstyrelsen. Det finns inget avståndskrav mellan tomten och simhallen dock får poolen inte påverka marken och marken för någon grannes hus.


Andra mycket viktiga åtgärder

Andra viktiga krav som finns på simbassänger och pooler gäller åtgärder som minskar ned risken för drunkning. Byggreglerna från Boverket ställer höga krav på pooler och simbassänger, de ska vara tillräckligt skyddade, speciellt när barn är inblandade och en olycka kan hända. Ansvaret för att alla krav uppfylls ligger helt på ägaren. Krav ställs även i ordningslagen som säger att ägaren av anläggningen har ett ansvar för säkerheten. Boverkets hårda men livsnödvändiga regler gäller för permanenta bassänger och pooler på tomt medan ordningslagen riktar sig till alla typer av pooler, både permanenta och lösa på allmän samt på privata marker.

Boverket ställer höga krav på olycksskydd om djupet på vattnet är mer än 20 cm. Det motsvarar de flesta bassänger och pooler som är anpassade för bad. Lämpliga åtgärder kan bland annat vara att bygga ett 0,9 m högt staket utformat för att förhindra att barn klättrar eller kryper under det. Har du någon typ av dörr eller sätt att öppna kan den säkras med ett lås. Ett alternativ kan även vara att man använder en presenning eller ett skyddsnät som har en maximal maskstorlek på 50 mm och är tillräckligt stark för att bära upp barnets vikt. Naturligtvis finns det andra lösningar som fungerar utmärkt men det är ägaren som ska kunna visa att alternativet är lika säkert som exemplen ovan.

Det rekommenderas alltid att den som planerar att bygga en bassäng eller pool kontaktar sin byggnadsnämnd i sin kommun innan byggstart. Det handlar om att komma överens om nödvändiga tillstånd och åtgärder samt prata om hur ni planerar att upprätthålla säkerheten. Börjar man bygga utan rätt tillstånd kan man få böter och till och med få hela poolen riven.

010-405 1000