Rivningslov

De flesta invånarna i Sverige vet att man inte får bygga vad man vill utan att först skaffa ett bygglov. Vad många däremot inte vet är att du även behöver ansöka om att få riva byggnader, ett s.k. rivningslov. Vad som faktiskt gäller när du vill riva en byggnad ska vi gå igenom idag. Förhoppningsvis kommer du få en bättre bild av vad rivningslov är för något och när du behöver ansöka om detta.


Vad är rivningslov för något?

Rivningslov fungerar precis som ett bygglov och är något som du ansöker om hos kommunen. Om det godkänns har du lov att riva den byggnad du ansökt om att få riva. Det betyder att om du vill riva en byggnad måste du först lämna in en ansökan hos din kommun. Det är dock inte alltid som du behöver ett rivningslov för att få riva en byggnad.

Ett rivningslov behöver du om du vill riva en byggnad som ligger i ett detaljplanerat område. Du behöver det också i vissa fall även om du bor utanför ett detaljplanerat område. Detta eftersom kommunen kan bestämma att rivningslov behövs genom s.k. områdesbestämmelser. Du kan kolla upp exakt vad som gäller där du bor hos din kommun.


När behöver du inte rivningslov?

Det finns också många fall när du faktiskt inte behöver ett rivningslov. Ett av dessa fall är om du inte utför en rivning, något som kan kännas uppenbart. Det är dock inte alltid självklart uppenbart vad som räknas som en rivning och vad som inte räknas.

En rivning betyder att du helt tar bort en byggnad eller delar av byggnaden, om det inkluderar stommen. Du kan alltså ta bort all de icke-bärande delarna i en byggnad så länge stommen står kvar utan att behöva ett rivningslov. Du kan dock behöva ansöka om bygglov för att bygga upp byggnaden igen.

Det finns också många fall när du utför en faktiskt rivning och ändå inte behöver ett rivningslov. Några av dessa fall har vi listat här:

  • Om byggnaden ligger i ett område utan detaljplan eller områdesbestämmelser
  • Om du endast ska riva byggnader som du får uppföra utan ett bygglov
  • Inom ett område med detaljplan om kommunen har valt att godkänna detta genom en planbestämmelse.

Detta är några av de fall där du inte behöver ett rivningslov men det finns självklart flera som kan gälla för den byggnaden som du funderar på att riva. Lagen som reglerar rivningslov, och som även reglerar bygglov, är Plan- och bygglagen. Här kan du läsa om alla de regler som reglerar byggnader i Sverige.

Ett fall som vi vill belysa lite extra är om ditt hus är K-märkt. Då behöver du andra tillstånd för att kunna riva eller ändra byggnaden. Kontrollera därför alltid hur det ligger till med din byggnad och be om hjälp ifall du känner dig osäker.

Att riva en byggnaden kanske inte känns lika komplicerat som att bygga en men i lagens mening behövs samma typ av tillstånd och godkännanden. Det är alltså mycket att tänka på om du funderar på att riva en byggnad och vi rekommenderar alltid att du kollar upp vad som gäller innan du sätter i gång. Om du känner dig osäker är det alltid en god idé att kontakta din kommun, de kan alltid hjälpa dig och svara på alla dina frågor.

010-405 1000