Sektionsritning

Sektionsritning


Vad är en sektionsritning, när behöver du en sektionsritning och hur gör man egentligen en sektionsritning? Lugn, om du själv funderar över någon av dessa frågor så har du kommit till helt rätt ställe. Vi på Bygglovsexperten har lång erfarenhet inom byggbranschen och vi kan hjälpa dig med din framtida bygglovsansökan. Nu kommer vi att gå igenom allt som du behöver veta om sektionsritningar inför ditt framtida bygglov.

PEn sektionsritning visar en byggnad i genomskärning och dess syfte är att visa fastighetens viktiga beståndsdelar. Den visualiserar en genomskärning (ett snitt) av en byggnad och visar bland annat golv, bjälklag, tak, takvinkel och skorsten. Precis som med övriga bygglovsritningar så ska sektionsritningar vara fackmannamässigt upprättade. Har du inte egen kompetens att göra det så bör du till anlita en expert på området. Det är förslagsvis lämpligt att kalla in en arkitekt vid dessa tillfällen.

Det finns naturligtvis inget som hindrar dig från att själv göra din sektionsritning. Dock bör man känna till att när kommuner gör sin bedömning av inskickad bygglovsansökan (inklusive sektionsritningar) så är kvaliteten på materialet avgörande. Det är alltså en bedömning som kommunen gör.

Den samlade erfarenheten brukar dock vara den att det i slutändan ofta blir mindre kostsamt, och dessutom färdigställt i tid, om du anlitar en välrenommerad fackman för uppdraget. Det kan till exempel vara en byggkonsult, arkitekt eller annan person med rätt erfarenhet och kunskap – som Bygglovsexperten.


Ring oss!

En sektionsritning måste kunna redovisa:

 • Byggnadshöjd
 • Rumshöjder
 • Totalhöjd
 • Nockhöjd
 • Bjälklagens placering
 • Grundläggning
 • Nivån för färdigt golv
Sektionsritningen måste vara skalenlig och normalt använder man skalan 1:100.

Har byggnaden flera olika konstruktioner, olika typer av taklutning samt multipla våningsplan så måste det upprättas flera sektionsritningar. Sektionsritningen visar alltså den aktuella byggnaden i genomskärning från sidan. Den ska tydligt visa bland annat golv, bjälklag, tak och eventuell skorsten. Om ni ämnar installera en eldstad i huset så måste ritningen visa dess läge i byggnaden.

Därtill ska det tydligt framgå golvnivå, väggars tjocklek, takets konstruktion och vilken grund till byggnaden som avses användas. Information om materialval är också värdefullt att ange. Tak- och våningshöjd är obligatorisk information som ska inkluderas i en sektionsritning. Viktigt också att korrekta rum- och byggnadshöjder anges samt hur byggnaden ansluter till marken.

Är en sektionsritning komplicerad?

Många undrar om det är svårt eller enkelt att rita en sektionsritning. Det korta svaret är nej. Det långa svaret är att det beror på. Att rita en sektionsritning behöver absolut inte vara komplicerat. Däremot kan det snabbt bli komplicerat beroende på byggnaden och de krav som kommunen ställer för att du ska kunna få ett bygglov. Om du till exempel ska bygga en stor byggnad med flera rum, våningar och olika nivåer på tak kommer du behöva flera olika sektionsritningar. Dessutom måste du se till så att alla ritningarna stämmer överens med varandra och att alla krav från kommunen är uppfyllda. Det är därför det ofta är en bra idé att ta in lite extra hjälp. Det är där vi kommer in i bilden.

Flera olika sektionsritningar

Beroende på vilket typ av projekt du ska utföra så kan sektionsritningarna variera lite sinsemellan. Ritningar till garage, uterum och attefallshus är några exempel på byggnadstyper där du ska ta fram en sektionsritning. I vissa fall kan du också behöva komplettera med andra typer av dokument. Bygger du exempelvis ett garage så kan konstruktionsritningar och brandskyddsdokumentation vara sådana dokument som också behöver skickas in till berörd myndighet. Om de aktuella byggnaderna består av olika konstruktioner, olika antal våningar eller olika typer av taklutning ska flera sektionsritningar upprättas.

Övriga ritningar

Till bygglovet kan du behöva ritningar även till:

 • Fasadritning
 • Planlösning
 • Ritning över marksektion
 • Situationsplan
 • Nybyggnadskarta
 • Markplaneringsritning


Viktigt också att genomskärningen (sektionsritningen) är tydligt markerad på tillhörande planritning. Fasad-, plan- och sektionsritningar måste i slutändan alltid stämma med varandra.

TillbyggnadOm du gör en förändring som påverkar en byggnads konstruktion så behöver en ny sektionsritning skapas och skickas in. Om byggprojektet innefattar en tillbyggnad så ska sektionen visa genomskärning genom både befintlig byggnad och tillbyggnad. Detta för att eventuella nivåskillnader tydligt ska framgå i sektionsritningen.

SnedtakHur hanterar man sektionsritningar för bostadsutrymmen som exempelvis har snedtak? Regeln säger att bostadsutrymmet avgränsas 60 cm (0,6 m) utanför den linje där rumshöjden är 190 cm (1,90 m).
Baserat på 152 omdömen
Bo Rörqvist
Bo Rörqvist
2023-12-07
Bygglovsexperten har gjort ett utmärkt arbete för mig. Snabb och professionell hantering och bra rådgivning.
Johan Berg
Johan Berg
2023-11-24
Skulle verkligen rekommendera alla som behöver underlag etc gällande bygglov att anlita bygglovsexperten. Inte nog med att de tar fram det som krävs, de kom även med tips och ideér för att göra projektet så bra som möjligt.
Sara lundgren
Sara lundgren
2023-11-10
Smidig och lyhörd kommunikation. Upplevde bra rådgivning gällande de olika faserna för tillbyggnad, tydlig prissättning (mycket prisvärda!) och snabb handläggning. Rekommenderar verkligen att använda sig av bygglovsexperten!
Cecilia Botvidzon
Cecilia Botvidzon
2023-10-31
Hade inte fixat vår bygganmälan utan Mikael på Bygglovsexperten! Snabb återkoppling och fantastiskt bemötande. Tack!
Nigel Bourne
Nigel Bourne
2023-10-25
Supernöjd med bygglovsritningar och tacksam för allt hjälp och rådgivning under arbetsprocessen!
Danial Etemady
Danial Etemady
2023-10-24
Mikael på Bygglovsexperten gjorde ett utmärkt jobb med vår bygglovsansökan. Vi uppskattade verkligen den höga kvaliteten på hans arbete och den utmärkta servicen han erbjöd. Det som imponerade mest var hans förmåga att delta i en kreativ och givande diskussion om våra önskemål. Han tog sig tid att förstå våra behov i detalj och arbetade aktivt med oss för att hitta innovativa lösningar. Det var tydligt att han verkligen brydde sig om att skapa en lösning som inte bara passade oss, utan också överträffade våra förväntningar. Mikaels expertis och förmåga att hantera bygglovsprocessen gjorde hela upplevelsen smidig och problemfri. Hans dedikation till vårt projekt gav oss förtroende för att han skulle göra allt i sin makt för att säkerställa att vi skulle få vårt bygglov godkänt. Vi är tacksamma för hans hjälp och rekommenderar Mikael på Bygglovsexperten varmt till alla som behöver hjälp med sin bygglovsansökan.
Monica Åkerberg
Monica Åkerberg
2023-10-02
Vi hade både en bra och effektiv dialog genom hela arbetets gång. Proffsigt!
Beatrice Jernberg
Beatrice Jernberg
2023-09-29
Bygglovsexperten har gett oss en så bra service genom hela vårt projekt. Oavsett justering så har de mottagit oss bra och lyssnat på våra önskemål, vi är så nöjda med deras tjänst och skulle rekommendera detta företag till alla som skall bygga om/nytt.
010-405 1000