Sektionsritning

En sektionsritning är det som visar dig ett snitt på och genom byggnaden, även placeringen ska redovisas på själva planlösningen. Precis som bygglovsritningar ska sektionsritningar även de vara upprättat fackmannamässigt.

En sektionsritning måste kunna redovisa:

 • Byggnadshöjd
 • Rumshöjder
 • Totalhöjd
 • Nockhöjd
 • Bjälklagens placering
 • Taklutning
 • Grundläggning
 • Nivån för färdigt golv

Ritningen måste vara skalenliga och normalt använder man en skala på 1:100. Har byggnaden flera konstruktioner, olika taklutning samt flera antal våningar måste det upprättas flera sektionsritningar.

Flera olika sektionsritningar

Beroende på vilket typ av projekt du ska utföra ser också ritningarna annorlunda ut. Ritningar till attefallshus, uterum och garage är några exempel på byggnadstyper där du måste ha en sektionsritning.

Övriga ritningar

Till bygglovet kan du behöva ritningar även till:

 • Fasadritning
 • Planlösning
 • Ritning över marksektion
 • Situationsplan
 • Nybyggnadskarta
 • Markplaneringsritning
010-405 1000