Sektionsritning

Vad är en sektionsritning, när behöver du en sektionsritning och hur gör man egentligen en sektionsritning? Lugn, om du själv funderar över någon av dessa frågor så har du kommit till helt rätt ställe. Vi på Bygglovsexperten har lång erfarenhet inom byggbranschen och vi kan hjälpa dig med din framtida bygglovsansökan. Nu kommer vi att gå igenom allt som du behöver veta om sektionsritningar inför ditt framtida bygglov.

En sektionsritning visar en byggnad i genomskärning och dess syfte är att visa fastighetens viktiga beståndsdelar. Den visualiserar en genomskärning (ett snitt) av en byggnad och visar bland annat golv, bjälklag, tak, takvinkel och skorsten. Precis som med övriga bygglovsritningar så ska sektionsritningar vara fackmannamässigt upprättade. Har du inte egen kompetens att göra det så bör du till anlita en expert på området. Det är förslagsvis lämpligt att kalla in en arkitekt vid dessa tillfällen.

Det finns naturligtvis inget som hindrar dig från att själv göra din sektionsritning.  Dock bör man känna till att när kommuner gör sin bedömning av inskickad bygglovsansökan (inklusive sektionsritningar) så är kvaliteten på materialet avgörande. Det är alltså en bedömning som kommunen gör.

Den samlade erfarenheten brukar dock vara den att det i slutändan ofta blir mindre kostsamt, och dessutom färdigställt i tid, om du anlitar en välrenommerad fackman för uppdraget. Det kan till exempel vara en byggkonsult, arkitekt eller annan person med rätt erfarenhet och kunskap – som Bygglovsexperten.

En sektionsritning måste kunna redovisa:

 • Byggnadshöjd
 • Rumshöjder
 • Totalhöjd
 • Nockhöjd
 • Bjälklagens placering
 • Taklutning
 • Grundläggning
 • Nivån för färdigt golv

Ritningen måste vara skalenlig och normalt använder man skalan 1:100.

Har byggnaden flera olika konstruktioner, olika typer av taklutning samt multipla våningsplan så måste det upprättas flera sektionsritningar. Sektionsritningen visar alltså den aktuella byggnaden i genomskärning från sidan. Den ska tydligt visa bland annat golv, bjälklag, tak och eventuell skorsten. Om ni ämnar installera en eldstad i huset så måste ritningen visa dess läge i byggnaden.

Därtill ska det tydligt framgå golvnivå, väggars tjocklek, takets konstruktion och vilken grund till byggnaden som avses användas. Information om materialval är också värdefullt att ange. Tak- och våningshöjd är obligatorisk information som ska inkluderas i en sektionsritning. Viktigt också att korrekta rum- och byggnadshöjder anges samt hur byggnaden ansluter till marken.

Är en sektionsritning komplicerad?

Många undrar om det är svårt eller enkelt att rita en sektionsritning. Det korta svaret är nej. Det långa svaret är att det beror på. Att rita en sektionsritning behöver absolut inte vara komplicerat. Däremot kan det snabbt bli komplicerat beroende på byggnaden och de krav som kommunen ställer för att du ska kunna få ett bygglov.

Om du till exempel ska bygga en stor byggnad med flera rum, våningar och olika nivåer på tak kommer du behöva flera olika sektionsritningar. Dessutom måste du se till så att alla ritningarna stämmer överens med varandra och att alla krav från kommunen är uppfyllda. Det är därför det ofta är en bra idé att ta in lite extra hjälp. Det är där vi kommer in i bilden.

Flera olika sektionsritningar

Beroende på vilket typ av projekt du ska utföra så kan sektionsritningarna variera lite sinsemellan. Ritningar till garage, uterum och attefallshus är några exempel på byggnadstyper där du ska ta fram en sektionsritning.

I vissa fall kan du också behöva komplettera med andra typer av dokument. Bygger du exempelvis ett garage så kan konstruktionsritningar och brandskyddsdokumentation vara sådana dokument som också behöver skickas in till berörd myndighet. Om de aktuella byggnaderna består av olika konstruktioner, olika antal våningar eller olika typer av taklutning ska flera sektionsritningar upprättas.

Övriga ritningar

Till bygglovet kan du behöva ritningar även till:

 • Fasadritning
 • Planlösning
 • Ritning över marksektion
 • Situationsplan
 • Nybyggnadskarta
 • Markplaneringsritning

Viktigt också att genomskärningen (sektionsritningen) är tydligt markerad på tillhörande planritning.

Fasad-, plan- och sektionsritningar måste i slutändan alltid stämma med varandra.

Tillbyggnad

Om du gör en förändring som påverkar en byggnads konstruktion så behöver en ny sektionsritning skapas och skickas in. Om byggprojektet innefattar en tillbyggnad så ska sektionen visa genomskärning genom både befintlig byggnad och tillbyggnad. Detta för att eventuella nivåskillnader tydligt ska framgå i sektionsritningen.

Snedtak

Hur hanterar man sektionsritningar för bostadsutrymmen som exempelvis har snedtak? Regeln säger att bostadsutrymmet avgränsas 60 cm (0,6 m) utanför den linje där rumshöjden är 190 cm (1,90 m).

När behövs inte en sektionsritning?

Eftersom det finns tillfällen när man behöver en sektionsritning finns det självklart också tillfällen när det inte behövs. Enda gången som en sektionsritning är ett formellt krav är när du ansöker om ett bygglov. Däremot är det ofta en god idé att ändå rita en sektionsritning för att få en bättre bild av hur byggnaden kommer att se ut. När du gör en ritning kommer du också snabbt kunna se om något kommer fungera eller inte, långt innan du börjar bygga. Det är mycket billigare att justera på papper än i trä och därför brukar vi alltid rekommendera att du ritar en sektionsritning, oavsett om det är ett krav eller inte. Det kommer nämligen att spara dig både tid och pengar i slutändan.

Kontakta oss?

Behöver du hjälp med en sektionsritning? Som vi tidigare nämnt väljer många att själva försöka rita en sektionsritning när de vill söka bygglov. Vad många då missar är att man i många fall kan spara både tid och pengar på att ta in experter som hjälper till med allt från start till slut.

När vi gör en sektionsritning garanterar vi att de uppfyller alla krav som ställs för att din bygglovsansökan ska godkännas utan att du behöver komplettera något. Självklart kan vi också gå igenom hela din ansökan innan du skickar in den för att kontrollera att du inte har missat något.

Avslutning

Sektionsritningar ses av många som något väldigt komplicerat men det behöver det inte vara. Vi på Bygglovsexperten kommer gå igenom hela din byggnad och personligen ordna en sektionsritning som kommer att passa dig perfekt. Självklart har vi också mängder av tips och råd för att hjälpa dig nå hela vägen in i mål. Tillsammans ser vi till att ditt bygglov blir godkänt så snabbt som möjligt!

010-405 1000