Situationsplan, vad är det?

En illustration som visar tomten ovanifrån är en situationsplan, det visar även omgivningen och byggnader på tomten. Den används för nybyggnation samt tillbyggnader på fastigheter. Situationsplanen är en viktig och central del i bygglovsritningar.

En situationsplan tar man fram från en nybyggnadskarta vilket man får av kommunen. Där ska det framgå tydligt vilken åtgärd man planerat att genomföra. Dock bör man undvika att förändra eller ta bort några ursprungs föremål på kartan. Man kan endast tillägga information på den åtgärd eller förändring som är berör.

Skalan på en situationsplan är vanligtvis i 1:400 samt 1:500. Det är bra att ha i åtanke att situationsplanen inte får vara mer än ett år gammal ifall man ska bifoga den i en bygglovsansökan eftersom kommunen regelbundet gör uppdateringar på nybyggnadskartan.

Vanligtvis kräver kommunerna att en situationsplan är fackmannamässigt utförd och att varje kommun har en egen tolkningsrätt på vad fackmannamässigt är.

Situationsplanen ska visa:

  • Planerade placeringen på byggnadsförändringen eller den tillkommande byggnaden.
  • Den aktuella byggnadens totalmått.
  • Avståndet till tomtgränser och en nordpil.
  • Eventuella avståndet till en allmän väg.
  • Avstånd samt placering av befintliga byggnader.
  • Intilliggande fastigheter.
  • Vatten och avloppanslutningar.
010-405 1000