Tidsbegränsat bygglov


Vad innebär tidsbegränsade bygglov?

Tidsbegränsade bygglov kan även kallas tillfälligt bygglov och kan sökas för bygglovspliktiga åtgärder. Den som söker om bygglovet måste uppge i ansökan att bygglovet måste vara tidsbegränsat. Kommunen ändrar inte själva på permanenta bygglov så de blir tidsbegränsade. Åtgärden ska upphöra och rivas innan beviljade tidsperioderna har löpt ut.


Finns det flera varianter på tidsbegränsade bygglov?

Det finns två olika varianter av tidsbegränsade bygglov. Ett avser alla bygglovspliktiga åtgärder så som fasadändringar, det andra avser nybyggnationer av bostäder. Vissa skillnader finns det mellan de två, en markant skillnad är att det tillfälliga bygglovet som gäller nybyggnation av bostäder inte måste tillgodose tillfälliga behov.


Vad gäller för krav på tillfälliga bygglov?

Bygglov som är tidsbegränsade utfärdas både utanför och inom detaljplan samt att de ska utfärdas ifall det finns bestämmelser angivna i detaljplanen vilket tillåter tillfälliga byggnationer. Åtgärder som utförs ska även överensstämma med hela planbestämmelserna.

Tidsbegränsade bygglov kan endast utfärdas när följande uppfylls:

  • Förutsättningarna för bygglov är helt uppfyllda
  • Avsedda åtgärder pågår under en tid som är begränsad
  • Sökande uppger i ansökan att det ska gälla ett bygglov med tidsbegränsning

Vad gäller för särskilda krav på nybyggnation?

För att utfärda tidsbegränsade bygglov som avser nybyggnation av bostäder utöver de ovan nämnda punkterna måste platsen kunna återställas när perioden för ansökan har löpt ut, ansökan ska även vara avsedd för byggnader anpassat för boende.


Finns det någon giltighetstid för tidsbegränsat bygglov?

Ett tidsbegränsat bygglov utfärdas med maximal giltighetstid på 10 år. Ett beviljat tidsbegränsat bygglov kan förlängas innan perioden på 10 år har löpt ut. En förlängning kan maximalt ske 5 år per gång. Totala giltighetstid för tidsbegränsade bygglov kan inte överstiga 15 år.

010-405 1000