Vad är Lantmäteriet?

Vi vet alla att Sverige har en mängd olika myndigheter. Det handlar om sådant som sker i samhället och sådant som måste överblickas och skötas. En av dessa myndigheter är Lantmäteriet. Denna har hand om allt som rör fastigheter, mark och byggnation. Här finns register på vilka som äger hus och fastigheter. Man håller reda på tomtgränser, marker och bygglov. När du säljer ditt hus och köper ett nytt är det hit du vänder dig.

Lantmäteriet handlar helt enkelt hand om marken och de byggnader vi nyttjar och bor i.

Vi ska titta närmare på Lantmäteriet och vad de gör. Vi ska se vid vilka tillfällen du behöver komma i kontakt med dem och vilka ansvarsområden de har.

Har du någonsin undrat vem som äger en fastighet? Funderar du över var en tomtgräns går? Då kan du vända dig till Lantmäteriet. Här finns uppgifter från hela landet. Du hittar tomtgränser, fastighetsbeteckningar, register och kartor såväl som förändringar av fastigheter och mark genom tiderna.

Vilken är Lantmäteriets huvudsakliga uppgift?

Lantmäteriet håller reda på alla fastigheter och tomter i Sverige. Man kartlägger vatten och mark, och man fastställer ortnamn. Alla som äger en fastighet finns med i Lantmäteriets register. Och vad gäller själva fastigheten finns bland annat dokumenterat nummer, fastighetsbeteckning, adress, storlek och utformning på huset. Detta är viktigt inte minst när det kommer till juridiska frågor. Om någon är osäker på gränser och vems mark som tillhör vem – då finns svaret på Lantmäteriet.

När du ska bygga ett hus kommer du stöta på vissa specifika termer. Detta är sådant som rör byggnader och byggnation, och du hittar dem hos Lantmäteriet.


Vad innebär lagfart?

Om du säljer eller köper ett hus krävs det en lagfart. Detta är en formell procedur som genomförs när en fastighet byter ägare. Du behöver skicka in en ansökan till Lantmäteriet om överlåtelse, och därefter hanteras ärendet där av en handläggare.


Vad betyder servitut?

Ett servitut innebär att andra förutom ägaren har rätt att använda en fastighet. Det handlar då inte om själva byggnaden, utan om marken. Det kan vara en väg längs stranden, skog där någon får jaga eller att det behöver dras rör eller ledningar i marken. Detta måste då anmälas till Lantmäteriet.


Vad är en lantmäteriförrättning?

Det är mycket papper och dokument som måste ordnas när man ska bygga nytt, bygga om ett befintligt hus eller dra tomtgränser. När detta ska göras kallas det att man gör en lantmäteriförrättning. Även andra myndigheter kan vara inblandade i en lantmäteriförrättning, allt beroende på vad ärendet handlar om. Det görs en ansökan om ärendet varefter jurister, ekonomer och andra kopplas in. Detta för att tomter och byggnation regleras av både juridiska och ekonomiska bestämmelser.


Kan jag överklaga om jag inte är nöjd med det beslut jag fått?

Beslut går som regel alltid att överklaga. Så också beslut från Lantmäteriet. När du får ett beslut medföljer det information om hur du går tillväga för att överklaga. Du får dock inte dröja alltför länge. Vanligtvis har du fyra veckor på dig att göra din överklagan.


Kostar det något när jag behöver använda mig av Lantmäteriet?

Ja, Lantmäteriet tar betalt för sina tjänster. Exakt hur mycket du betalar kan du läsa om på deras hemsida. Om du till exempel ska köpa ett hus kan du se vad det kostar att ansöka om lagfart. På så vis behöver du aldrig råka ut för några överraskande kostnader.


Om jag inte längre behöver ha mitt ärende behandlat – vad gör jag då?

Kanske har något hänt som gjort att du inte längre behöver ansöka om din lagfart. Då bör du veta att du ändå måste betala kostnaden för den. Om du avbryter din ansökan, eller tar tillbaka den, får du alltså inte tillbaka några pengar. Det kan vara bra att veta så att du inte skickar in en ansökan till Lantmäteriet i onödan innan du tänkt igenom ditt ärende noga.


Var finns Lantmäteriet?

Behöver du ta kontakt med Lantmäteriet? Oftast hittar du Lantmäteriet i din kommun. De kan också finnas på andra statliga verk. Det finns även lantmätare som är knutna till företag. Det är dock vanligtvis inga svårigheter att komma i kontakt med dem. Om du är osäker kan du kontakta din kommun så lotsar de dig vidare.


Lantmäteriet på nätet

Precis som alla andra statliga myndigheter har även Lantmäteriet sin egen hemsida. På www.lantmateriet.se hittar du det mesta du behöver och lite till. Här finns en bra överblick över vad Lantmäteriet gör och även en mängd olika användbara e-tjänster.


Vad finns det på lantmäteriets hemsida?

Kartor. Alla Sverigekartor med bland annat fastighetsbeteckningar och tomtgränser.

Fastighetsförteckningar och register. Uppgifter om vem som står som ägare till tomter och byggnader.

Avstyckningar av tomter. Detta kan vara användbart om du planerar att stycka upp din tomt. Vilka bestämmelser gäller? Vad måste du tänka på?

Bygglov. Du som står i startgroparna för att ansöka om bygglov kan hitta många råd och tips här.

Kontakt. Information om hur du kontaktar olika lokala lantmätare runt om i Sverige.

E-tjänster. Sist men inte minst finns här en mängd olika e-tjänster. Allt från att hitta ägare till en viss fastighet till Lantmäteriets digitala tjänster där du både kan får svar på frågor och göra ansökningar.

010-405 1000