VVS-ritningar

Bygglovsritningar

1 kvm - 25 kvm: 3900 :-
26 kvm - 70 kvm: 5900 :-
71 kvm - 150 kvm: 8900 :-
150+ kvm: Offert  

* Priser gäller för Bygglovsritningar (Fasadritning, sektionsritning, planritningar, situationsplan & markplaneringsritning).


Konstruktionsritningar

Detaljritningar (Väggar, tak & grund)
Konstruktionsberäkningar
Dimensionering
Konstruktionsdokumentation
Övriga konstruktionshandlingar
Priser från 2900kr

Vid val av bygglovsritningar & konstruktionsritningar via oss på Bygglovsexperten får ni 10% på alla ritningar. Ring för offert.


VVS-ritningar

Ventilation
Värmesystem
Sanitet
Dagvatten
Avlopp
Måttsättning
Priser från 2900kr

Kontrollansvarig

Vår kontrollansvarige kommer hjälpa dig ta fram en kontrollplan
Att ha en kontrollansvarig är i de flesta kommuner ett krav där bygglov krävs
Vi hjälper dig med en certifierad kontrollansvarig i hela Sverige
Priser från 3900kr

Vi hjälper dig med

VVS-ritningar


Med oss får du en helt bekymmersfri bygglovsprocess. Våra bygglovsexperter hjälper dig med alla krångliga regler och krav från kommunen. Du får självklart ett fastpris för samtliga ritningar som kommunen efterfrågar!


Ring oss!

VVS är en förkortning för värme-, ventilation samt sanitetsritningar. En enkel förklaring vad en VVS-ritning innebär att när man bygger exempelvis ett hus behöver man inte endast ha konstruktionsritningar över tak, golv och väggar som ska byggas. Det behövs även ritningar över husets alla rör som ska installeras.

Alla system som kontrollerar inomhusklimatet, vattenburna uppvärmningssystem, avledning samt vattenförsörjning för avlopp och tappvatten måste finnas med på ritningarna. Vid en ombyggnation eller renovering är det ytterst viktigt för husägaren att dessa finns markerade på ritningen för att kunna genomföra arbetet på ett korrekt sätt och undvika olyckor eller skador.

För större byggnader såsom sjukhus eller industrier finns det även system för brandskyddssystem, gas, vattensprinklers, lufttryck med mera. I bostäder är VVS systemen lite enklare än för de större byggnaderna men inneklimatet kan även vara komplext, vare sig det rör sig om en bostad, sjukhus eller en större industri. Alla installationer som rör ventilation, värme och kyla hör ihop och måste planeras ordentligt för att hela system ska fungera.

VVS-ritningarnas olika delar

Värme

Oftast handlar det om element eller radiatorer vilket vanligtvis är placerade under något fönster. I en VVS-ritning är det viktigt att placeringen av elementen finns med. I exempelvis ett flerbostadshus är alla element sammankopplade via kopplingsledningar via en stam, vilket oftast är synligt placerade mot en fasad. Stammarna ansluts sen till en huvudledning som oftast finns nere i en källare där ventiler finns för att kunna injustera samt stänga av vattenflödet. Ett flerbostadshus har ofta sin anslutning till ett fjärrvärmesystem, då går huvudledningen vidare till en undercentral. Istället för fjärrvärme kan man även använda sig av värmepanna för ved, olja och pellet, eller en värmepump.

Ventilation

Ventilationskanalerna byggs numera in i samma schaktsystem som avlopp och vatten. Kanalerna dras till vinden och ansluts till ett aggregat med till- och frånluftsfläktar eller till enklare modeller av fläktar.

I en VVS-ritning för ventilation kan man använda lite ord som kan vara svåra att förstå. Det kan bland annat vara:

 • Tilluft
  Luften som ansluts till ett hus eller lokal, nedkyld eller uppvärmd
 • Uteluft
  Ren och frisk luft utifrån
 • Avluft
  Luften som en värmepump tar värme från som sedan kyls ned, luften blåser sedan ut från byggnaden
 • Fläktstyrd frånluft
  Fläktstyrd frånluft innebär att luften från bostaden sugs ut med fläktar, exempelvis från kök, toalett eller tvättstuga.

Sanitet

Sanitetssystem beskriver man enklast att det gäller hanteringen för vätskor, gaser samt installation för exempelvis spill- och tappvatten. En vattenförsörjning har oftast tre rör:

 • Varmvattencirkulation
 • Varmvatten
 • Kallvatten

Röret för varmvattencirkulation gör att vattnet får rätt temperatur. Sanitetsritningar ska även innehålla information om ventiler och vattenledningarnas placeringar. Exempelvis ventiler för avstängning av inkommande vattenmängd samt att spillvatten rören dras horisontellt i samlingsledningar som går ut till kommunens självfallsledning.

Behöver man göra bygglovsansökan för VVS-ritningar?

Bygglovsritningar vilket ska skickas till kommunen är flera dokument som ska bifogas när du söker om ett bygglov. Det innefattar inte att man ska bifoga VVS-ritningar men påbörjas bygget kan kommunen kräva att VVS-ritningar tas fram.

Måste man ha VVS-ritningar?

Ja, de behövs för att ge och få en så korrekt bild av byggnadens hela system när det gäller värme-, ventilation- samt sanitetsförsörjningen. När det gäller byggnation och bygglov kan ibland Kommunen vilja ha svar på en hel del frågor. Dessa frågor besvaras genom korrekta VVS-ritningar.

Vad omfattar en VVS-ritning?

En VVS-ritning omfattar installationer som visar värme, vatten, avlopp samt sanitet och ritningarna arkiveras till fördel för att fastighetsägaren ska kunna sköta installationerna och driften i framtiden. Det är även bra att känna till var alla rörledningar går för att kunna identifiera olyckor eller skador såsom läckage.

Med andra ord är det bra att veta att en VVS-ritning innehåller mycket information om bland annat tappställen, rör, avlopp, brunnar men även fördelare för vatten och värme. Det kan även ingå radiatorer om man vill, samt en styckelista över alla dimensioner samt material.

Varför ska du välja oss?

Hos oss får du hjälp med mer än bara bygglovsritningar, vi tar hand om bygglovsansökan så du slipper. Våra dedikerade medarbetare ingår i ett stort nätverk med bred kompetens som kan lösa alla byggprojekt.

Du ska välja oss för att:
 • Vi ser till att alla dina bygglovsansökningar och konstruktionsritningar görs snabbt och med högsta kvalitet men till lågt pris.
 • Vårt team är specialister inom sina områden och har gedigen erfarenhet med sig in i varje projekt. Dessutom har vi ett brett kontaktnät inom byggbranschen och kan skräddarsy andra konsulttjänster när det behövs.
 • Vi är inte generalister utan vi är specialister inom vårt område, vårt fokus är alltid att vara bäst på tjänster inom bygglov för privatpersoner.
 • Du får ett fast pris vilket gör att du vet direkt vad det kostar. Det finns inga dolda avgifter eller oväntade överraskningar. Precis som det ska vara när du ska förverkliga dina drömmar!

Vi gör det enkelt för våra kunder genom att erbjuda prisvärda lösningar när du behöver hjälp med bygglovsritningar. Teamet tänker alltid utför boxen och kan därför snabbt hitta den billigaste lösningen även vid de mest komplicerade projekten.

Vårt team består av många olika personligheter som kompletterar varandra och sammantaget finns en mångfald av olika kompetenser som gör det möjligt att lösa alla bygglovsansökningar. Tillsammans utvecklar vi hela tiden våra tjänster och arbetsglädje genomsyrar hela företaget. Det gör att du får den allra bästa starten på din bygglovsansökan.

Hur fungerar våra tjänster?

Det är lätt att anlita oss och det går fort. Från det du kontaktar oss får du ett dedikerat team som genast tar tag i dina bygglovsritningar. Så här går processen till i fyra steg:

Enkel offertförfrågan

Du ansöker enkelt hos oss. Ring eller skicka e-post och berätta om ditt byggprojekt. Vi ger dig snabbt en offert som du kan ta ställning till. Ofta kan vi erbjuda en offert under samtalet eller med vändande e-post. Offerten är alltid ett fastpris och omfattar alla tjänster du behöver hjälp med.

Projektstart med personlig kontakt

När du godkänt din offert får du en personlig kontakt hos oss. Din projektledare kommer göra förstudier och inhämta allt nödvändigt underlag. Efter vi samlat all nödvändig information så tar vi över all hantering. Du har alltid samma personliga kontakt från dag ett till projektet är klart.

Vi gör klart alla ritningar du behöver

När vi gjort klart ritningarna ser vi till att du får möjlighet att granska och godkänna dessa. Vi svarar på alla frågor och gör kostnadsfria ändringar. När du är nöjd och har godkänt underlaget ser vi till att skicka in dem till rätt person direkt hos kommunen.

Dags för bygglov

Vill du skicka in ansökan själv till kommun kan du alltid göra det. Vi ser till att du har alla ritningar du behöver till dina bygglovshandlingar. Vill du vi tar hand om allt? det ingår i offerten. Skulle kommun behöva ytterligare underlag eller justering i någon ritning ser vi till att lösa det. Du kan luta dig tillbaka och istället börja förbereda dig inför byggstart.

Under tiden du väntar på bygglovet ser vi till att hålla dig uppdaterad om det kommer några nyheter från kommunen. Vi ser även till att kommunen håller sin utsatta svarstid på bygglovsansökningar och följer upp hur det går. När du anlitar oss får du alltid den servicen du behöver.

För mer info, läs vår faktabank

010-405 1000