Altan

En altan med bord, en gasolgrill och magisk utsikt.

Nya regler gällande bygglov för altaner

Det innebar en ganska stor frihet för alla svenska tomtägare när friggeboden fick befrielse från bygglovet efter bostadsminister, som gav namnet åt friggeboden, Birgit Friggebod. En till likadan positiv förändring kom med bostadsministern Stefan Attefall, han gav namnet åt större attefallshus. Bostadsministern Per Bolund befriade altanen från bygglov 2020, närmare bestämt under mars månad. Så har du planer att njuta av ditt nybyggda trädäck helt utan krav på ett bygglov på tomten du äger är det nu enklare än någonsin. Vi går igenom detaljer om regler för altanbygge och kom ihåg att ska du bygga en större altan krävs det fortfarande bygglovsritningar. En altan på din tomt får byggas utan bygglov ifall du uppfyller dessa krav:
 • Byggnationen av altan sker inom radie på 3,6 m från ditt bostadshus
 • Golvet får inte vara placerad över 1,8 m ovan marknivån
 • Altanen får inte vara placerad närmare 4,5 m från tomtgränsen*
* Vill du placera den närmare måste din granne vara med och godkänna bygget. Oavsett om din granne har gett dig ett skriftligt medgivande måste du ändå ansöka om bygglov. Du måste tänka på att du måste ansöka om bygglov för fasadändring i samband med att du vill öppna fasaden och installera en altandörr om det inte redan finns en befintlig på plats. Du behöver dock inte söka om bygglov om du ska bygga ett tak över din altan på max 15 kvm, men du måste göra en anmälan. Reglerna för bygglov kan oftast uppfattas krångliga.

Regler från juli 2019

Nya reglerna som kom i juli 2019 gjorde att regeringen underlättade att privatpersoner kunde bygga ut en altan på sitt bostadshus utan ansökan om ett bygglov via sin kommun. I ett pressmeddelande från bostadsminister Per Bolund uttalar han sig om att vem som helst som önskar avnjuta sin kaffe i strålande sol hemma på egen altan bör få göra det. Pressmeddelande från regeringen kan du läsa här. Det här förslaget av privatpersoner mer utrymme att bygga en altan i direkt anslutning till sitt en- eller tvåbostadshus helt utan bygglov.

Tillåten höjd på altanen

Om du kikar på plan- och bygglagen måste du enligt den ha installerat en form av fallskydd på altanen, de flesta bygger ett räcke eller staket på sin altan. Med räcket eller staketet som fallskydd räknar man inte in höjden på 1,8 m vilket vi nämnde tidigare. Däremot om du vill göra altanen insynsskyddat med exempelvis ett plank ska du räkna med höjden 1,8 m. Då måste altanen vara mycket lägre än vad det är tillåtet att vara ifall du har ett räcke eller staket.

Exempel på olika altanbyggen

Altan placerad nära grannen, med en godkänd planering
Oavsett om grannen godkänner ditt planerade altanbygge måste du alltid skissa upp din tänkta placering samt utseendet på hela altanen med grannen så personen i frågan kan signera ett så kallat ”Grannemedgivande”. Under många år har flertalet privatpersoner missat den biten och måste akut signera dokumentet när bostadshuset ska ut för försäljning. Du kan därför inte nöja dig bara med ett medgivande muntligt från din granne eftersom risken finns att din granne i efterhand inte är enig om att dina planer på altanbygget är godkänt. Står du där utan ett signerat grannemedgivande finns det ingen möjlighet att i efterhand söka bygglov.

Altan placerad nära grannen, med en icke godkänd planering
Vill du bygga din altan inom 4,5 m från tomtgränsen och grannen inte går med på det måste du ansöka om bygglov via din kommun. Uppfyller dina planer de regler som finns hos Plan- och bygglagen, Boverket samt detaljplan bestämmelserna kommer ansökan godkännas.

Altan placerad nära en särskilt värdefull byggnad
Är din byggnad klassad som särskilt värdefull måste du ansöka om bygglov via din kommun oavsett vilken placering, storlek eller typ av altan du vill bygga. Din byggnad klassad som särskilt värdefull ifall den är:

 • Kulturhistorisk
 • Historisk
 • Konstnärligt
 • Miljömässigt

Vissa bostadsområden kan oftast anges som särskilt värdefulla när det kommer till områdesbestämmelser och detaljplaner som finns. Du bör alltid ta en extra kontroll med kommunen där du bor för att säkerhetsställa att det inte finns någon nyare utredning för det område du bor i.

Altan 3,6 m eller längre
Vill du bygga altanen placerad över 3,6 m ut från din bostad kräver det oftast en anmälan till din kommun. Placeras den även högre upp än 1,8 m från marken kräver du ett bygglov i stället för en anmälan. Oavsett om det gäller en ansökan om bygglov eller anmälan måste din altan uppfylla kraven för detaljplan- och områdesbestämmelser.

Altan på annan byggnad, inte i anslutning till bostadshuset
Vill du bygga altan på ditt attefallshus, garage eller friggebod krävs det ibland att du gör en anmälan eller ansöker om bygglov oavsett om övriga villkor uppfylls eller inte. Kontakta din kommun där du bor för att redovisa dina planer och idéer. Bygger du ett trädäck och det ligger i marknivån på tomten krävs inget bygglov, dock måste du uppfylla alla krav som kan finnas med i områdesbestämmelserna och detaljplan.

Friliggande altan
Ett trädäck placerat i marknivå kräver inget bygglov men om du bygger altanen så att det upplevs som att det är en nybyggnad behöver du ett bygglov via din kommun. Idag finns det inga höjder du ska följa men det förekommer rättsfall som visar att mellan 1,6 m och 1,8 m höjd gör att altanen upplevs som ett nybygge. Du bör också tänka på hur din tomt är utformad för är den sluttande kan det hända att delar på altanen överstiger 1,8 m i höjd.

Altanbygge tidigare regler
Före 2019 när de nya reglerna kom behövde du alltid söka bygglov hos din kommun för att bygga en altan ifall:
 • Golvet på altanen är högre än 1,2 m ovanför marken
 • Om du bygger ett förråd, rum eller källare under altanen
 • Altanen byggs på en befintlig byggnad
 • Altanen byggs i ett takfall
 • Altanen inglasas eller byggdes in på något vis

Ett trädäck som byggdes i marknivå var det samma bestämmelser som nu att du oftast inte behövde något bygglov. Men det kunde krävas ett bygglov ifall byggnationen räknades som en till- eller nybyggnad. Inga specifika höjdmått fanns när ansökan om bygglov behövdes. Miljö- och mark överdomstolen har en dom som beskriver att det var höjden på altanen över markytan samt hela visuella intrycket som var avgörande. Skulle altanen inte ses som en tillbyggnad till bostadshuset eller som en nybyggnad krävs inget bygglov. Altanen kunde i så fall byggas på vilken plats som helst över tomten men behöver följa detaljplanen som finns utfärdat för det området. En altan i dessa fall kunde byggas helt utan grannemedgivande ända fram till tomtgränsen. Skulle huset ligga utanför den befintliga detaljplanen krävdes det inte heller något bygglov för mindre tillbyggnader.

010-405 1000